Akciová společnost Fatra patří mezi významné zpracovatele plastů (PVC, PE a PET) v Evropě a je nedílnou součástí plastikářského průmyslu. Firma nabízí špičkové produkty a specializovaná zákaznická řešení pro různá odvětví včetně segmentu stavebnictví. Ta zahrnují nejen výrobu, ale i vývojové aktivity a poradenské služby. Společnost je vybavena moderním výrobním zařízením, přičemž stále rozšiřuje a inovuje svůj sortiment. Na to, jak se Fatře dařilo v uplynulém roce, s jakými konkrétními novinkami přichází na trh a jaké investice se právě řeší, jsme se zeptali Ing. Vlastimila Černíčka, vedoucího prodeje PVC.

Pane Černíčku, mohl byste krátce zhodnotit uplynulý rok a prozradit nám, v jaké výrobní oblasti se vám dařilo nejvíce?

Uplynulý rok 2017 lze celkově hodnotit jako rok úspěšný a potvrdil, že se Fatra již několik let ubírá správným směrem. I když se v porovnání s rokem předcházejícím velmi negativně projevil nepříznivý vliv hlavních vstupních surovin, podařilo se dosáhnout velmi dobrých ekonomických výsledků, a to i díky výrobkům dodávaným do oblasti stavebnictví.

Ing. Vlastimil ČerníčekJaké produkty z oblasti stavebního segmentu nejvíce táhly poptávku investorů?

Ze dvou segmentů, které dodávají své výrobky do oblasti stavebnictví, zůstává za posledních několik let největším a nejvíce rostoucím segment izolačních fólií. Už několik let se nám daří postupně získávat stále silnější postavení na exportních trzích, na českém trhu už řadu let působíme v pozici lídra. Celkově jsme v roce 2017 vyrobili a prodali více než 13 mil. m2 fólií.
V segmentu podlahových krytin navyšujeme své postavení hlavně v sortimentu vinylových a plovoucích podlah. Naše podlahové krytiny pod obchodními značkami Thermofix, Imperio, Fatra Click a RS Click jsou na trzích velmi oblíbené a žádané, a to hlavně z důvodu vysoké kvality a široké škály nabízených vzorů.

Mohl byste představit, co je nového v rámci hydroizolačních fólií FATRAFOL?

Kromě standardních izolačních fólií dodávaných v rámci celého systému na střešní, zemní a jezírkové aplikace jsme v loňském roce dokončili nový ucelený systém FATRAFIX, který umožňuje našim zákazníkům rozšířit stávající aplikační možnosti o variantu lepení našich fólií FATRAFOL k různým povrchům. Další oblastí, kterou jsme se v minulém roce zabývali, bylo dokončení vývoje tunelového systému ­FATRAFOL-T a jednovrstvého systému pro spodní stavby FATRAFOL-HP. Oba zmíněné systémy by nám měly v budoucnu pomoci rozšířit možnosti aplikací našich fólií.

Jak se vaší firmě dařilo v oblasti podlahovin a co nového je zde?

Jak už jsem zmínil, v segmentu podlahovin se nám dařilo hlavně v sortimentu vinylových a plovoucích podlah. I v letošním roce očekáváme pokračování tohoto trendu. Od 1. dubna budeme na trh uvádět nové kolekce LVT vinylových krytin Thermofix a Imperio. V oblasti heterogenních podlahovin v pásech se už několik let jedná o udržení stávajícího postavení na trzích, nárůsty v prodeji by měly nastat až se strategickou investicí do nové výrobní linky.

Fólii FATRAFOL můžeme najít také na střeše londýnského olympijského stadionu.Ovlivní vaši společnost tzv. čtvrtá průmyslová revoluce? Jaké kroky plánujete v tomto ohledu?

Fatra pomocí tzv. Průmyslu 4.0 drží krok s globálními producenty. Inovace čekají jak výrobní technologii, tak řízení celé společnosti. Výroba se usnadní a pozitivně to ovlivní i zaměstnance. První krok v cestě k Průmyslu 4.0 pro Fatru znamenalo zavedení nového výrobního informačního systému (MES) a systému řízených skladů (WMS) právě v segmentech podlahových krytin a izolačních fólií. Ty spolu komunikují pomocí čárových kódů a zajistí tak okamžitou dohledatelnost výrobků i jejich identifikaci z pohledu použitých vstupních surovin. Tento nový výrobní informační systém vede ke zvýšení výkonnosti a snížení nákladů v oblasti výroby i skladování.

Nedávno jsme mohli v tisku zaznamenat zprávu, že Fatra investuje do nové válcovny okolo 1,4 miliardy korun. Mohl byste přiblížit tuto významnou investici?

Projekt „Nové válcovny“ byl definitivně schválen koncem roku 2016. Jedná se o strategický investiční projekt, který výrazně modernizuje a navýší stávající výrobní kapacity v segmentech izolačních fólií a podlahových krytin. Zahrnuje pořízení válcovací, laminační, adjustační a drticí linky, energetického centra a skladů. V srpnu loňského roku začala samotná výstavba a její ukončení je plánováno na konec roku 2019. Ještě koncem roku 2017 byla zahájena výstavba skladů a budovy pro převíjení. V letošním roce začne výstavba nové výrobní haly pro válcovací a laminační linku. Na podzim by se měly navážet výrobní linky. Rok 2019 je vyhrazen na montáž, zprovoznění, zkoušky a uvedení do zkušebního provozu.

Projekt „Nové válcovny“ výrazně modernizuje a navýší stávající výrobní kapacity v segmentech izolačních fólií a podlahových krytin.Jaké konkrétní produkty hodláte v nové válcovně vyrábět?

Jak už jsem zmínil, na nových linkách budeme schopni vyrábět jak podlahové krytiny, tak i izolační fólie. U podlahových krytin to bude hlavně možnost vyrábět heterogenní podlahoviny v šířkách 2 m, které jsou ve světě standardem a které nám stávající zařízení vyrábět neumožňuje. V segmentu izolačních fólií si rozšíříme technologické možnosti u stávajících výrobků, navíc budeme schopni vyrábět speciální produkty z různých vrstev fólií a výztuží.

Na jakých zajímavých stavbách z poslední doby bychom našli hydroizolační fólie ­Fatrafol?

Můžeme se pochlubit např. tím, že naše střešní i zemní izolační fólie byly použity při stavbě hal na výrobu Rolls-Royce turbín a dalších komponent pro lodní průmysl ve Finsku. Střešní fólie FATRAFOL najdete také na obchodních domech IKEA v Rusku, zemní fólie byla použita pro izolaci výrobního závodu Jaguár na Slovensku. V České republice je naše fólie aplikována např. na terminálu letiště v Pardubicích, Národním zemědělském muzeu v Praze apod.

Jak funguje spolupráce s vysokými školami? Jaké aktuální otázky řešíte a s kým?

Díky Technologické agentuře ČR a jejím Centrům kompetence, která nabízí systém spolupráce soukromého a veřejného sektoru, se do tohoto programu přihlásila i společnost Fatra společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, respektive jejím novým Centrem polymerních systémů, a dalšími čtyřmi podniky. Nový projekt Fatry a Centra polymerních systémů řeší vývoj v oblasti materiálů, návrhu konstrukce výrobků, technologických procesů a povrchových úprav. V letošním roce dostal přednost vývoj nového typu podlahoviny, hydroizolační fólie, zlepšení vlastností paropropustných fólií pro dětské pleny a vývoj nových typů obalových fólií.
Spolupráce s akademickou půdou firmám může výrazně pomoci. Obě strany se dokážou na řešené situace podívat z jiného úhlu a mohou tak předcházet vzniku možných skutečných problémů ve výrobě, s nimiž by se firma mohla potýkat. Univerzita disponuje nejen silným transferem znalostí a informací, ale také technickým zázemím, které respektuje aktuální trendy v daném oboru.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111, fax: 577 502 555
e-mail: info@fatra.cz, www.fatra.cz