POROTHERM Profi DRYFIX System představuje metodu zdění z broušených cihel POROTHERM, spojovaných jednosložkovou polyuretanovou pěnou. Broušené cihly jsou dostupné ve všech tloušťkách zdiva a součástí sortimentu jsou i cihly doplňkové, které umožňují jednoduché řešení ostění, parapetů, koutů i rohů. Díky tomuto jednoduchému, velmi rychlému a suchému zpracování cihel je možné zdít i v zimním období až do -5° C. Mezi další výhody zdění na pěnu POROTHERM DRYFIX patří maximální tepelná ochrana díky odstranění tepelných mostů v ložných spárách mezi cihelnými bloky, úspory energií, vody i mechanizace. Doba výstavby je až o 50 % rychlejší než při klasickém zdění a zdivo dosahuje vysoké pevnosti již po 20 minutách.

POROTHERM Profi DRYFIX System je v kombinaci s cihlami POROTHERM EKO+ vhodný též pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, navíc je šetrný k životnímu prostředí díky minimální spotřebě zdicí pěny. Z porovnání ekologické bilance zdicí pěny DRYFIX a malty pro tenké spáry, tj. pojiv pro zdivo z broušených cihel, vyplývá, že v sedmi z celkem osmi sledovaných charakteristik má zdicí pěna po dobu celého životního cyklu lepší až podstatně lepší ekologickou bilanci než malta pro tenké spáry.

O tom, že nová technologie zdění je opravdu výjimečná, svědčí ocenění, která v průběhu čtyř let na trhu v České republice získala – STŘÍBRNOU CENU České stavební akademie 2008, GRAND PRIX FOR ARCH 2010 a zatím poslední a nejvýznamnější ocenění v mezioborové soutěži průmyslových výrobků a technologií – Cenu INOVACE ROKU 2010.

Důkazem rostoucího zájmu o nový způsob výstavby je i představení technologie zdění na pěnu POROTHERM DRYFIX stavebnímu trhu v SRN na mnichovském mezinárodním stavebním veletrhu BAU 2011. Tato unikátní technologie výstavby byla po dobu více než jednoho roku důkladně prověřována největší německou zkušební autoritou, berlínskou státní zkušebnou ­Deutsche Institut für ­Bautechnik DIBt. Výsledkem zkoušek jsou klasické „Zulassungy“ (česky „Schválení“) pro zdivo vyzděné na PU-pěnu z pálených zdicích prvků s platností do roku 2015, samozřejmě i s uvedením statických a přetvárných vlastností zdiva. Technologie zdění na pěnu POROTHERM DRYFIX se tak stala ověřeným způsobem stavění již v desátém a zároveň nejlidnatějším státě Evropy. Mezi stavebními firmami i investory si získává stále větší oblibu – například v ČR se zdicí pěna POROTHERM DRYFIX používá pro cca 60 % broušených cihel POROTHERM, ve Slovinsku dokonce pro 100 %!

Tato inovace na poli zdicích materiálů umožňující použití pálených prvků pro konstrukci nízkoenergetických a pasivních domů si získává stále větší oblibu v řadách architektů, projektantů a stavebníků. V konečném důsledku snižuje ekonomickou náročnost moderního a kvalitního stavění pro celou populaci.

www.wienerberger.cz
www.porotherm.cz