Přibližte, prosím, čtenářům v krátkosti historii společnosti Linio Plan.

Naše společnost byla založena na konci roku 2007 jako dceřiná společnost firmy Arch.­Design, s. r. o. Tím došlo k naplnění snu několika motivovaných projektantů, kteří si svůj obor chtěli vyzkoušet takzvaně z druhé strany, a společnosti Arch.Design, která naopak toužila po rozšíření svého portfolia služeb o dopravní stavby. Fungovat ve smyslu zahájení projekční činnosti, která je nosnou aktivitou firmy, začala až v lednu 2008. Téměř okamžitě po zahájení činnosti se nám podařilo získat několik pro tak mladou firmu zajímavých zakázek. Například pro město Třebíč to byly stavební úpravy 12 ulic, přestavba průsečné křižovatky na okružní, pro SÚS Jmk jsme řešili průtah obcí Svatobořice - Mistřín, pro ŘSD ČR Správu Jihlava pak studii přeložky silnice I/23 Třebíč (jižní obchvat) a mnoho dalších zakázek. Jako subdodavatelé jsme také navázali spolupráci s firmou SUDOP Brno. První rok fungování firma uzavřela s obratem cca 10 mil. Kč. Ukázalo se, že sázka na kvalitu projektů, naslouchání investorům a nepodbízení se pouze cenou byla dobrá volba. Je zde určitě namístě poděkovat těmto našim prvním investorům za velikou důvěru, kterou do nás vložili, a za odvahu, že nás oslovili.

Co se dělo ve firmě v následujících letech?

Hned v následujícím roce se ukázalo, že rozvoj společnosti nebude tak plynulý, jak jsme si plánovali. Během celé krize ve stavebnictví však firma ukázala, že stojí na dobrých základech a její zaměstnanci projevili skutečný charakter a velké odhodlání vydržet. S postupným zlepšováním a stabilizací situace na trhu projektových prací jsme se opět pustili do rozvojových plánů. Začali jsme omlazovat a doplňovat náš pracovní kolektiv, v roce 2016 jsme si nadělili nové kanceláře a zahájili postupnou modernizaci firmy reagující na pozměněné podnikatelské prostředí. Současně jsme také zahájili práce na dalším zlepšení synergických efektů ve skupině AD Group, jíž je ­Linio Plan součástí. Osobně jsem přesvědčen, že již nyní jsme mnohem lepší a výkonnější firmou než před krizí.

 Co vám z těch deseti let nejvíce utkvělo v paměti?

Obrovské počáteční nadšení všech zúčastněných. Pocit, že budujeme něco nového, úžasného a že nám pod rukama roste a pulsuje živý firemní organismus. ­
Určitě nemohu zapomenout na kolegy, kteří s námi začali firmu budovat a kteří dnes již nejsou její součástí. Všichni zde zanechali hlubokou stopu a i díky nim dostal Linio Plan svoji současnou tvář.

Za deset let je za vámi již určitě vidět kus práce. Můžete nám ji trochu přiblížit?

Za naši desetiletou historii jsme různým investorům poskytli více než 700 služeb zahrnujících projektové dokumentace všech stupňů, autorské dozory, inženýrské činnosti a jiné. Zpracovali jsme více než 280 projektových dokumentací ve stupních DÚR/DSP/PDPS/ZDS, dále pak více než 200 studií, investičních záměrů a různých technických pomocí. Naši projektanti pak také zpracovali cca 120 realizačních dokumentací a dokumentací skutečného provedení širokého portfolia staveb.
Na základě našich projektů je aktuálně zrealizováno více než 70 mostů, opěrných zdí a protihlukových stěn. Opravili jsme pro vás desítky křižovatek, různých bodových závad a načali jsme druhou desítku realizací u rekonstrukcí průtahů na silnicích I. - III. tříd. Celková délka již opravených, zrekonstruovaných nebo modernizovaných silnic je přes 130 km.

Existuje nějaký projekt, na který vzpomínáte nebo který byste chtěl zvláště vyzdvihnout?

Mám vztah ke všem našim projektům. Žádný pro mě není příliš malý nebo bezvýznamný. Pro malou obec může být nový světelně řízený přechod u školy stejně důležitý jako pro město obchvat či napojení na dálnici. Určitě však vzpomínám na naši účast při nápravě povodňových škod. Tehdy si člověk teprve uvědomí, že to, co je pro jednoho osobní tragédie, je pro jiného obchodní příležitost. Snad jsme alespoň trochu pomohli a postiženým usnadnili život.
Pokud však musím nějaký projekt zmínit, tak jako brněnský pa­triot a fanda moderní ­znalostní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou jsem pyšný na to, že se naše firma společně s mateřskou společností Arch.Design významným způsobem podílela na přípravě a výstavbě areálu CEITEC – Středoevropský ­technologický institut, který aktuálně získal 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2016 v kategorii občanské vybavenosti.


Co plánujete do dalších let?


Nadále se budeme podílet na přípravě výstavby a obnově silniční sítě v ČR. Aktuálně zpracováváme desítky dalších projektů od studií po RDS. Věřím, že budeme hodně vidět a že se s naší prací budete denně setkávat.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Miroslav Bindač

Linio Plan, s. r. o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel.: +420 733 629 495, e-mail: info@linioplan.cz, www.linioplan.cz