Projekčně-architektonická kancelář dneška by měla umět nabídnout svým klientům skutečně široké spektrum činností. K těm základním jistě patří běžná projektová činnost ve výstavbě, zpracování studií a investičních záměrů, inženýrská činnost, technický dozor investora, řízení projektů nebo konzultační a poradenská činnost. Současný investor však vyžaduje mnohem více. Například zpracování projektů v systému BIM, vysokou efektivitu a návratnost vložených prostředků, či možnost získání certifikace v systému LEED.

Veškeré tyto požadavky naplňuje činnost společnosti EBM – Expert Building Management, s. r. o. S jejím ředitelem (jednatelem), panem Ing. Ľubo Vaisem jsme v uplynulém období hovořili nejen o jejích aktivitách, ale i o náplni sesterské firmy EBM Partner a. s.

Můžete v krátkosti představit skupinu EBM?

Značka EBM dnes zastřešuje dvě společnosti a hned několik směrů činností a specializací. První z nich, EBM – Expert Building Management, působí v oblasti architektury, projektování a inženýringu, předmětem podnikání společnosti EBM Partner je pak příprava a realizace bytových projektů, především pak soukromého bydlení pro seniory a dále družstevního a nájemního bydlení. Původní společnost EBM – Expert Building ­Management vznikla již v roce 1998 jako projekční a inženýrská firma. Poskytovala projekt­management a inženýrskou činnost pro partnery z oblasti velkých developerských společností. Mezi její nejvýznamnější zákazníky z externích klientů nyní patří společnosti Skanska Property, Skanska CZ, ­Sekyra Group, Daramis, či Codeco.

Jaký impulz Vás vedl k založení společnosti EBM – Expert Building Management?

V roce 1998 jsem očekával, že developerská a realitní činnost se bude úspěšně rozvíjet. Připravovali jsme se na vstup do Evropské unie a reálně existovala možnost růstu cen nemovitostí. Chyběly však jak rezidenční, tak i kancelářské projekty. Mé odhady se naplnily a zvýšená poptávka v obou těchto komoditách na sebe skutečně nenechala dlouho čekat. Správně jsme také tušili, že výsledky práce v dané oblasti budou zajímavé nejen po ekonomické stránce, ale uspokojí nás také po lidské stránce.

Můžete v krátkosti představit projektový tým?

Projekce je postavena na základních pilířích projekčních kapacit. Jimi jsou Ing. arch. ­Petr­ Vacek, Ing. Martin Zelenka, Ing. Pavel Hecht, Jan Kučera,  Ing. arch. Lenka Schandlová. To jsou ­skutečné špičky. Kolem nich jsou vytvořeny týmy projektantů či architektů, kteří vedle nich odborně rostou a vhodně tým doplňují. Jsme schopni navrhovat a řešit od studie až po konstrukční detail všechny stupně PD v oblasti pozemního stavitelství. Navrhujeme zejména objekty pozemního stavitelství, jako jsou byty, školy, administrativní budovy, nákupní a obchodní centra apod.

O jaké zkušenosti se tento tým opírá?

Členové našeho týmu mají mnohaleté zkušenosti s návrhy takových staveb, jako byly víceúčelové objekty BB centra, např. Brumlovka, budova ČEZ, dále část projektu bytového souboru Botanika pro Skansku v Praze-Stodůlkách, či naposledy náš projekt bytového družstva Novostrašnická a nově i center bydlení pro seniory v Havířově a Hradci Králové.

Jaké technické prostředky ke své projektové činnosti vy­užíváte?

Naší konkurenční výhodou je bezesporu možnost projektování v systému BIM, což je prostorové modelové projektování. K tomuto účelu využíváme pokrokový ­software ­Revit. Na tomto chceme postavit naši větší konkurenceschopnost při projektování staveb v nejbližším období. Za naši další výhodu považujeme i to, že naše projekční týmy jsou vycvičené na projektech, které kreslí v rámci skupiny. U těchto projektů je jedním z klíčových parametrů i efektivnost předloženého návrhu. Tyto zkušenosti jsou pak našimi architekty dále přenášeny do projektů našich klientů, na kterých se podílí.

Na jakých projektech v současné době pracujete?

Nyní pracujeme na projektech všech typů. Za všechny bych zmínil administrativní projekty Riverview na Smíchově a Corso II. B v Karlíně, dále pracujeme na bytových projektech pro společnost Daramis. Nyní je to obytný soubor Beránka. Pro společnost Codeco projektujeme bytový dům Pekařka, kreslíme poštu v Horních Počernicích, nyní začínáme navrhovat dům pro seniory ve Štěrboholích, další dva v Praze na Chodově a na Proseku a jeden také v lokalitě Šeberova.

Na co se specializuje vaše společnost EBM Partner?

EBM Partner je developerská firma a zároveň firma připravující provoz center bydlení pro seniory. Zabezpečujeme tedy nejen projekci a výstavbu, ale provoz těchto zařízení pro seniory prostřednictvím sesterských společností a partnerů. EBM Partner má za sebou úspěšně dokončovaný projekt bytového družstva Novostrašnická v Praze a připravujeme jeho druhou etapu. První etapa obsahuje 45 bytů a cca 700 m2 nebytových prostorů. Druhá etapa je podobného rozsahu.

Jaké důvody Vás vedly k založení této společnosti?

Problematikou spojení realitního podnikání se službami pro se­niory se zabýváme již od roku 1998, kdy vznikla společnost EBM – ­Expert Building Management. K této myšlence nás přivedl demografický vývoj a absolutní nedostatek kvalitního bydlení i služeb pro seniory. S různou intenzitou jsme se tímto tématem zabývali a později, v roce 2011, jsme založili společnost EBM Partner a.s. Do té jsme vložili všechny postupně nakumulované myšlenky a přetavili jsme je do podoby konceptu kvalitního bydlení spojeného s vysokou úrovní služeb pro seniory.

Ve kterých městech již tyto projekty fungují?

Dnes realizujeme dva projekty, jeden v Hradci Králové a druhý v Havířově, kde jsme se v otázce budoucího provozu zařízení spojili s renomovanou společností Anavita. Ta aktuálně v různých zařízeních tohoto typu na území ČR provozuje 600 lůžek ve čtyřech zařízeních. Jsou jimi Modřice u Brna, Šánov, Vysočany v Praze a Kréta v Terezíně. Zároveň připravujeme v projekční fázi získání povolení na dva projekty v Praze a jednáme o koupi pozemků ve všech krajských městech ČR.

Znamená to tedy, že Vaše společnosti mají před sebou dobrou perspektivu?

Mohu říci, že naším projektům a vizím věřím. Ba co víc, jsem o nich pevně přesvědčen. Nemám totiž ani nejmenší pochybnost o jejich nutnosti a významu jejich společenského poslání.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EBM – Expert Building Management, s. r. o.
Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4 – Michle
tel.: + 420 261 099 350, fax: + 420 261 099 383
e-mail: info@ebmprague.czwww.ebmprague.cz