„Nejsme na trhu v této oblasti dlouhou dobu, ale to neznamená, že bychom neměli potřebné znalosti a zkušenosti. Disponujeme velice perspektivním týmem, kvalitní technikou a já osobně se této oblasti věnuji již od roku 2012, kdy jsem začínal létat s prvními typy dronů,“ zdůrazňuje v úvodu našeho rozhovoru doc. Ing. Jan ­Petrů, Ph.D., z ostravského střediska firmy MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., který má letecké práce s drony na starosti.

Od 31. 12. 2020 vstoupila v platnost nová pravidla pro létání s drony a pro všechny drony s kamerou je povinná registrace dronu a pilota. Mohl byste krátce vysvětlit nezainteresovaným, co vše se smí/nesmí a proč by raději měli zákazníci svěřit letecké práce profesionálům?

To je velice dobrá otázka, na kterou ale není zcela jednoduchá a rychlá odpověď. Vznik jednotné evropské legislativy nám nyní po registraci umožňuje létání i v ostatních zemích. Dále vznikly tři základní kategorie, a sice „otevřená“ pro hobby létání, „specifická“ pro profesionální létání v ochranných pásmech a hustě osídlených oblastech a „certifikovaná“ kategorie pro přepravu nákladů. Aby to nebylo tak jednoduché, tak jsou u otevřené kategorie definovány podkategorie provozu A1, A2 a A3. Do jaké kategorie dron náleží, řeší štítek C0 až C4, který je odvozen od váhy dronu (C0 – méně než 250 g až C3, C4 – méně než 25 kg), a s tím také souvisí povinnosti kladené na pilota. K tomu všemu zde máme vyhlášku Opatření obecné povahy, která nám zavádí omezený prostor LKR10 – UAS od Úřadu pro civilní letectví. Tato vyhláška nám upravuje výše zmíněna pravidla a zavádí vlastní pravidla pro Českou republiku, která jsou velmi podobná těm, která byla zavedena před 31. 12. 2020. Všem zájemcům o létání s drony doporučuji prostudovat materiály a pravidla od Úřadu pro civilní letectví.

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D., ©DuchacFOTO


Svěřit letecké práce profesionálním pilotům bych potenciálním zájemcům doporučil zejména z důvodu orientace v legislativě. Profesionální piloti navíc disponují technikou a zkušenostmi pro pořízení kvalitních záznamů i v těch nejsložitějších podmínkách. Dále mohou legálně pořídit záznamy v oblastech, které jsou hobby pilotům zakázány. Tím nejdůležitějším faktorem jsou ale důvody týkající se bezpečnosti. Mnoho pilotů dronů porušuje pravidla legislativy a zejména pravidla bezpečného létání. Mnohdy pro pořízení „atraktivních“ záběrů zcela zapomínají na bezpečnost! Musíme si uvědomit, že dron přeci není jen hračka, a pokud vám z jakéhokoli důvodu spadne takový stroj, který váží přes 1 kg z výšky 120 m, tak to může mít velice vážné následky.

Jaké letecké práce zajišťujete v rámci vaší společnosti a pro jaké subjekty jsou určeny?

Nabídka našich leteckých prací je opravdu široká. Pokusím se ji shrnout do třech základních oblastí: foto a video, inspekce a pasportizace, digitální mapování. Naše služby mohou být využity širokým spektrem subjektů. Od správců dopravní infrastruktury přes projekční kanceláře, stavební firmy, nebo soukromé subjekty.

Inspekční let, zoom na odvodňovač


Co konkrétně si lze představit pod jednotlivými kategoriemi?

První kategorií je pořizování fotografií a videa jak z dronu, ale také i ze země. Zabýváme se fotodokumentací a videodokumentací staveb, objektů, přírodních scenérií, včetně létaní v ochranných pásmech a v hustě osídlených oblastech, jež nejsou pro hobby piloty dostupné.
Další oblastí jsou inspekční a pasportizační lety, které je možné využít na pozemních komunikacích, železnici, u inženýrských sítí, různých typů konstrukcí a mostních objektů. Připravujeme také podklady pro dopravní průzkumy a průzkumy objektů z hlediska těžce dostupných míst, jako jsou např. střechy, komíny a větrné elektrárny.
V neposlední řadě nabízíme služby z hlediska digitálního mapování. Jedná se o fotogrammetrii pro tvorbu mračen bodů s následným vytvořením digitálního modelu. Tyto modely je možné využít z hlediska výpočtu kubatur, ploch, nebo pro 3D tisk objektů. Takové výstupy jsou velice dobrým podkladem pro další projekční činnost včetně dnes často skloňované problematiky BIM.
Mohu zmínit i další činnosti, jako je tvorba ortofotomap, 360° fotografií a videa atp.

Mračno bodů – železniční stanice Bystřice pod Hostýnem


Jaké jsou z vašeho pohledu největší benefity použití letecké techniky?

Pokud se na to podívám z naší stránky, tak je to velmi zajímavá, a především různorodá práce. Obecně lze ale říci, že využití dronů má velký přínos. Máte možnost pořídit záběry z ptačí perspektivy bez využití plošiny, stativů, balónu či letadla. Takové záběry jsou mnohdy nenahraditelné, ať již se jedná o dopravní průzkumy, kde jste schopni zaznamenat dění na celé křižovatce, fotografie a videa zájmových objektů, výškové inspekční lety v obtížně dostupných místech atp. Nesmím také zapomenout na využití v rámci geodetického zaměření, kde jsou drony schopny zaměřit za pomoci fotogrammetrie nebo laserového skenování velké území oproti standardnímu způsobu zaměření. Vždy je ale nutné si uvědomit, co se od výsledku čeká, a zhodnotit technickou a časovou náročnost prací.

Fotogrammetrie mapovaného území


Kvalitní technické vybavení zajisté hraje velmi důležitou roli. Jakou techniku používáte?

Je to velmi podobné jako v jiných odvětvích. Kvalitní technika může dostat výstupy prováděných prací na vyšší úroveň. U dronů se můžeme bavit o době letu, ovládání a chování stroje při práci, a zejména o vybavení, které na dron můžete dát. Mohou to být velice kvalitní typy kamer, zoomovací kamery až s 30 násobným přiblížením, multispektrální kamery nebo laserové skenery.
V rámci naší práce využíváme nejen různé typy dronů, softwarů pro zpracování dat, ale také geodetické přístroje, které jsou nedílnou součástí pro vytvoření kvalitního výstupu. Z dronů mohu zmínit např. Phantom 4, což je velice známý a využívaný dron i pro hobby létání, nebo řadu dronů Mavic. Našim pracovním a v současnosti nejvytíženějším dronem je však Matrice 210 RTK. Jedná se o profesionální pracovní dron z řady Enterprise, který je vybaven zoomovací kamerou, kvalitní kamerou pro pořízení fotografií, videa a RTK stanicí pro určení polohy pro zaměření. Při měření tuto RTK stanici doplňujeme o vlícovací body, které si geodeticky zaměřujeme.

Zastávka Němčice nad Hanou (Modernizace trati Brno – Přerov 4. stavba)


Mohl byste zmínit několik zajímavých referenčních prací, které jste provedli s použitím letecké techniky?

Pořizovali jsme záběry pro tvorbu vizualizace Modernizace trati Brno – Přerov 4. stavba, vytvářeli jsme video pro Správu železnic k rekonstrukci výpravní budovy v Břeclavi. Pokud zůstaneme v Břeclavi, tak jsme zde prováděli několikadenní dopravní průzkum na silnici I/55, kde Centrum dopravního výzkumu realizovalo testování blikající zelené na světelném signalizačním zařízení. Realizovali jsme letecké práce za účelem fotogrammetrie (mračna bodů) železniční stanice Bystřice pod Hostýnem, kde jsme data následně využívali pro projektování v BIM.
Mezi zajímavé výstupy mohu zařadit práce na vědeckovýzkumném projektu s Katedrou dopravního stavitelství Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde jsme byli hlavním řešitelem projektu TA ČR ZÉTA TJ02000167 s názvem „Stanovení parametrů páteřových tras nadměrných a nadrozměrných nákladů“. Drony zde byly využívány pro mapování tras a přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů, na analýzu vlečných křivek pro softwarovou tvorbu modelů a v neposlední řadě na zaměření zájmových lokalit. Jednalo se o velice zajímavou práci, která vedla ke stanovení parametrů pozemních komunikací. Výstupy projektu jsou pro zájemce dostupné na webových stránkách projektu (www.paterove-trasy.cz)

Jakou roli budou podle vás hrát drony v budoucnu?

Vzhledem k tomu, jakou rychlostí se toto odvětví v posledních letech vyvíjí, lze předpokládat široké možnosti využití dronů. Již nyní se drony využívají pro monitorování dopravy, u zásahů složek integrovaného zásahového systému, k analýze nehod, monitorování životního prostředí atp. Stále více aktuální je přeprava zásilek a osob, využití v rámci poskytnutí zdravotní péče, hašení požárů a dalších autonomních úkolů.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický