Hmota celého komplexu je tvořena stávající uliční frontou historických budov a novou dvorní vestavbou do tvaru T. Novostavba navazuje v přízemí na objekt Polonia, Partyzána a nejvýrazněji pak na celou výšku objektu Tolstoj vestavěnou halou. Stávající uliční objekty budou citlivě zrekonstruovány a rehabilitovány.

Pro dvorní objekt novostavby bylo nutné nalézt vhodný výraz – výraz, který by nezapřel inspiraci ­„geniem loci“ Mariánských Lázní, ctil charakter dané lokality, ale také by byl svým pojetím soudobý a svým členěním a plasticitou respektoval tvarosloví stávajících historických budov. Nalezeným vzorem pro ztvárnění fasády novostavby je bosáž – tradiční architektonický prvek uplatňující se na fasádách historických domů v okolí. Bosáž v sobě zahrnuje hledané principy tvarosloví i plasticity a její transformací, tedy změnou velikosti a inverzním pojetím, se dosáhlo moderního, avšak místně blízkého členění fasády. Dalším významným faktorem, který napomáhá plasticitě fasády, je světlo, respektive stín – inverzní pojetí umožnuje proměnu fasády po celý den, a to dle světelné intenzity.

Plastická fasáda, podpořená okny a ustoupenými lodžiemi, v kombinaci s fasádou neplastickou až klidnou, jasně kompozičně rozčleňuje hmoty novostavby a dává objektu řád a jednotný charakter.
Barevným řešením je objekt inspirován okolní zástavbou a pro Mariánské Lázně tolik tradičním odstínem žluté/okrové. Po stránce materiálové se v návrhu pracuje zejména s panely z probarveného betonu (omítkou), kdy jsou jednotlivé segmenty bosáže a omítky plasticky „škrábány“ s vroubkováním jiné intenzity, a je tak dosaženo stylové „patiny.“ Celkový dojem dotváří zeleň v podobě popínavých rostlin a stromů, například v jižní klidové zahradě, která je přístupná z balnea.
Stávající objekty jsou zděné s dřevěnými trámovými nebo klenutými stropy ve spodních podlažích, s klasickou konstrukcí střechy. Fasády jsou do hlavní třídy s výraznou štukovou výzdobou, do dvora se štuková výzdoba neuplatňuje. Konstrukci navrhovaných objektů tvoří železobetonové stropní desky posazené na železobetonových sloupech doplněných o ztužující stěny a jádra. Obvodový plášť je tvořený prefabrikovanými panely a vyzdívkami se zateplením – tím se urychlí výstavba objektu, náročný transport a deponování stavebního materiálu. Ocelové prvky se uplatňují pouze v propojovací prosklené hale a to především ve střešní rovině a u prosklené konstrukce výtahových šachet.

Projekt:     Resort Broadway
Funkce:     hotel a lázně
Lokalita:     Mariánské Lázně
Klient:    PHL – BROADWAY s. r. o., člen koncernu CIMEX