Vzhledem k zajištění zakázek v zajímavé skladbě prací a v rozumné vzdálenosti od sídla firmy, jsme zase po letech mohli doplnit sortiment bednění i jeho množství a zároveň jsme podstatnou část stěnového bednění renovovali. Technické a personální zázemí nám tak umožnilo celkově zvýšit úroveň péče o bednění, které tvoří základní kapitál každé monolitářské firmy.

Co se týče prováděných akcí v roce 2016, rád bych upozornil na dokončení dvou bytových domů, jejichž realizace byla zahájena již v roce 2015. Za zmínku stojí ale určitě i naše další dokončené monolity.

BD Košická jsme dokončili ještě v zimě a nebýt nevyjasněné projektové přípravy, byl by to velice zajímavý projekt. Jak to tak ale chodí, investor nejprve nechce pohledového nic, nakonec ale za pohledové považuje téměř vše a vše se rodí za pochodu. Nedořešené detaily a snaha o šetření za každou cenu se ale nakonec vždy projeví následným výrazným prodražením celého projektu.

Zcela opačná situace byla na projektu Vila ATRIUM Bubeneč, kde projekty byly dotažené až do naprosto nemožných detailů, takže následné klientské úpravy tyto detaily stejně znegovaly. Nakonec byl ale s námi investor a celý jeho tým spokojený a v současnosti již finišují práce na oplocení.

Vzhledem k výborným vztahům a spolehlivosti v kvalitě nám investor svěřil i zajímavý projekt 4 RD Radotín. Jedná se autonomní a nadstandardní projekt 4 identických rodinných domů v železobetonovém monolitickém provedení za použití „bílé vany“ a s podstatnou výměrou pohledových betonů.

Dalším projektem započatým i dokončeným byla Administrativní budova ve Vestci, kde jsme spolupracovali od počátku i na projekční přípravě, čímž jsme i výrazně přispěli ke zlevnění a zjednodušení projektu. Budova má půdorys cca 600 m2, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží.

Po dlouhém, asi pětiletém spánku, se v letošním roce rozjel i projekt Jesenice CITY, který jsme opustili v roce 2012. Přes počáteční problémy s odklady termínů zahájení prací se nakonec vše rozjelo a do konce roku budou monolity dokončeny na všech 4 objektech.

Ačkoli to s prací na rok 2017 vypadá nadějně, bohužel se stále potvrzuje aktuální a víceméně setrvalý stav, kdy některá z firem, převážně z větších hráčů, výběr cenově podtrhne a následně se snaží ztrátu dohnat na subdodavatelích. Horším problémem, limitujícím další rozvoj firmy, je nedostatek zkušených tesařů. Staří fachmani – tesaři budou bohužel končit a v současnosti snad není člověk mladší 30 let, který by chtěl pracovat na stavbě. A úplně nejhorší vyhlídka pro příští rok je, že budou aktuálně chybět i železáři. Tento obor, už téměř bez výjimky, ovládli pracovníci z Ukrajiny a i těch začíná být proklatě málo… Takže – držme si palce.

Ing. Martin Křivánek

BBA-MONOLIT, s.r.o.
Ke Krči 576/36, 147 00 Praha 4
tel.: 244 468 540
e-mail: mail@bba-monolit.cz, www.bba-monolit.cz