...standardu jsme v roce 2022 dokončili i Školicí centrum PORSCHE ve Zlatníkách pro IMOS Brno.

V roce 2022 jsme zahájili a dodnes i dokončili dalších 6 staveb. První dokončenou akci byla vcelku náročná a rozlehlá stavba nádrží na ČOV Mukařov, která je umístěna nedaleko rybníka, a tak zde byla věnována velká pozornost těsnění spodní stavby. Další akcí byla výstavba BD Kloboučnická pro soukromého investora, která byla sice půdorysně menšího rozsahu – zástavba proluky, ale vzhledem k náročnosti, umístění a 8patrovému skeletu se protáhla až do roku 2023. Další zahájenou a dokončenou stavbou byla výstavba 2 administrativních objektů TOP-BIO ve Vestci. Stavba se poněkud protáhla a přes neúplně seriózní jednání investorů byla nakonec úspěšně předána. Další akcí, která proběhla cca do poloviny roku 2023 byla výstavba nové 4patrové Knihovny Petřiny, kterou naše společnost realizovala ve velmi krátké době k úplné spokojenosti investora i GD, pro firmu Subterra. Současně s touto akcí proběhla i realizace BD v Radlíku – Jílovém u Prahy. Zde šlo o 2 bytové domy o 4 podlažích, kdy skelet je dokončen a investor zatím pozastavil dokončovací práce, zejména vzhledem k situaci na trhu s byty. Poslední již dokončenou stavbou je výstavba Sanatoria Vestec realizovaná pro firmu PKS stavby. Zde se jednalo o 4podlažní skelet budovy s částečně zděnými svislými konstrukcemi, prováděné pro náročného soukromého investora.
Bohužel v polovině roku 2023 došlo k výraznému utlumení výstavby v našem sektoru stavebnictví. Co bude dál? To, podle mého názoru, není nikdo schopen předpokládat. Vypadá to, že rok 2024 bude výrazně slabší, veřejné zakázky situaci nezachrání a dokud nedojde k jasnému signálu z ČNB o snižování úroků, investoři budou velmi opatrní.
V roce 2023 jsme naštěstí ještě zahájili větší akci – Bytový dům Praha-Háje, kde se podílíme na provádění cca poloviny tohoto rozsáhlého 9podlažního domu se společností Terracon pro firmu POHL a.s. Investorem je zde CENTRAL GROUP a akce bude dokončena začátkem roku 2024.