Průběh roku 2020 by byl téměř bez poskvrnky, nebýt… pandemie. Naší společnosti se COVID v podstatě nedotkl a prvního pozitivního jsme měli až teprve na konci října. Když už se pandemie projevila, tak zejména v dopadu na naše partnery. V první vlně došlo ke zdržení termínu zahájení téměř na všech stavbách z důvodů obav investorů. Nyní se nám téměř daří tyto termínové skluzy téměř eliminovat.

Bohudík, naše společnost je v dobré finanční situaci, ostatně finančně se daří celému odvětví – takovou platební morálku jsem od revoluce nezažil a to je velmi pozitivní. Co ale přinese rok 2021, to už asi nebude tak povzbuzující… Určitě se krize více projeví i v našem oboru.

Bytový dům v Braníku


Letos se nám podařilo dokončit pár zajímavých staveb. Bytový dům v Braníku jsme opustili již koncem roku 2019 a nyní již spěje po prostojích během pandemie k závěru. Z naší strany je kompletně dokončen, vyjma kratšího úseku oplocení. Již na přelomu roku se rozběhl další bytový projekt, Multifunkční objekt CHEMOPROJEKT v Praze Strašnicích. V současnosti se tato zajímavá akce dokončuje, když v průběhu stavby byl objekt navýšen ještě o jedno podlaží. Rozsáhlá spodní stavba, koncipovaná jako „bílá vana“ se čtyřmi nadzemními podlažími se zděnými svislými konstrukcemi, byla realizována na extrémně úzkém pozemku. Další úspěšnou akcí realizovanou na přelomu roku byla Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Vcelku jednoduchá, ale rozsáhlá akce byla komplikována požadavkem na pohledovost, ačkoli ve výsledku, po umístění technologie, bude z pohledovosti vidno pramálo.

Administrativní a skladový objekt společnosti GenovaBohemia


V sousedství naší firmy ve Vestci jsme na jaře zrealizovali stavbu dalšího objektu společnosti GenovaBohemia. Jedná se o administrativní a skladový objekt, jehož zajímavostí je, že sklad s výměrou cca 900 m2 je celý umístěn v podzemí. Velkou komplikací na této akci byl velmi silný přítok vody a hladina spodní vody ve výšce cca 2 m pod terénem, když výkop sahá téměř do 7 m. Celý objekt rozdělený na 2 dilatace a je realizován jako „bílá vana“. Po jaru jsme rovněž zahájili jednu z našich větších akcí – Výukové centrum zpracování zemědělských produktů – ČZU PRAHA. V současnosti stavba pokračuje stropem 3. NP a je zajímavá tím, že zde provádíme velkou část stěn v poměrně vysokém standardu pohledovosti PB3 a PBS. Zatím se vše v celku daří a nebýt počátečního prodlení v zahájení kvůli COVIDu, již bychom byli hotoví…