Již i naše společnost se musela zapojit do programu „Režim Ukrajina“, jinak bychom nebyli schopni pokračovat. Z více než 25 českých tesařů již zbyli pouze 3, takže bychom, bez zapojení ukrajinských pracovníků, už tak jenom smutně koukali na hory nevyužitého bednění. Je bohužel pravdou, že všespásné BIM ten beton do bednění nenaleje… Naštěstí jsme narazili hned v roce 2018 na partu velmi dobrých řemeslníků, takže jsme si mohli dovolit zapojit se i do větších akcí.

A také se opět můžeme pochlubit hned několika zajímavými akcemi. Již v roce 2018 jsme zahájili velmi exkluzivní a architektonicky zajímavý projekt Bytového domu v Braníku, přímo pro investora, který v současnosti dokončujeme venkovními konstrukcemi opěrných stěn. Tentokrát jsme si vyzkoušeli i akci nejen provedením monolitu, ale i dalšími pracemi, např. kanalizací, drenážemi a částečně i zemními pracemi.

Bytový dům Braník.


Ve stejném roce jsme zahájili i práce na velmi rozsáhlém projektu Základní školy v Psárech, který je již úspěšně dokončen a v němž již probíhá výuka. Tuto akci jsme prováděli s již osvědčeným partnerem, firmou PKS stavby a. s., se kterým jsme již spolupracovali, po ZŠ Chýně, na dalším projektu plnohodnotné základní školy.
Zároveň s touto akcí jsme, pro stejného generálního dodavatele, dokončili ještě v roce 2018 další objekt školy, tentokrát Stavbu nového pavilonu Základní školy v Mníšku pod Brdy. Tato nejednoduchá, třípodlažní stavba se zaoblenými rohy byla dokončena v hektickém tempu za téměř 3 měsíce, a to ještě v zimním období.

Základní škola Mníšek pod Brdy.


No a aby nebyl ještě se školami konec, tak jsme na jaře 2019 dokončili monolitické konstrukce na komorním, ale velmi zajímavém projektu Mateřské školy a knihovny s kavárnou v Praze – Písnici, pro soukromého investora.
V roce 2018 byla dokončena také v pořadí již 4. etapa výstavby Obytného souboru v Jesenici – Mladíkově, a to výstavbou dalších dvou bytových domů s celkem 56 byty.
V roce 2019 jsme zahájili a v současnosti už i dokončili práce na sedmipodlažním monolitu dalšího, velmi exkluzivního projektu Bytového domu Jinonická, který vznikl na místě kde stála vila známého prvorepublikového režiséra Friče. ˝

BBA-MONOLIT, s. r. o.
Ke Krči 576/36, 147 00 Praha 4, kanceláře: Vídeňská 682, 252 50 Vestec
tel.: 244 468 540, e-mail: mail@bba-monolit.cz, www.bba-monolit.cz