Stavební činnost – demolice, zemní práce, recyklace a výstavba inženýrských síti
Stavební činnost je naší dominantou. Naše společnost má v daném oboru více než 60 let zkušeností.

Demolice
Demolice jsou důležitou součástí našeho repertoáru. Demolujeme betonové, železobetonové a zděné stavby. Disponujeme vlastní technologií i samotnou technikou pro demolice. V této činnosti nás v nejbližší době můžete sledovat při demolici objektu v obci Česká Třebová jako přípravu území pro výstavbu knihovny nebo při další etapě přestavby Smíchovského nádraží.

Zemní práce
Zemní práce provádíme zejména pro liniové stavby, kde připravujeme území pro založení staveb. Sanujeme ale také území, provádíme terénní úpravy a modelujeme terén pro přípravu sadové úpravy. Zpevňujeme plochy s povrchem ze zámkové dlažby, žulových kostek a minerálních betonů.

Recyklace
Recyklujeme stavební odpady, které je možné opětovně použít při stavební či jiné činnosti, díky čemuž je možné ušetřit za nákup nového stavebního materiálu. Recyklace stavebního odpadu je nosným projektem naší společnosti, zejména pro uzavření celého kruhu při nakládání s odpady. Nejdříve provedeme demolici a přesuneme odpad do našich recyklačních středisek, které máme po celé ČR. Pak následuje drcení a prodej recyklovaných materiálů pro použití na dalších stavbách. Touto činností tak šetříme životní prostředí a navíc nabízíme výhodné ceny v rámci celého řetězce činností.

Výstavba inženýrských síti a komunikací
Zaměřujeme se na výstavbu již vzpomínaných inženýrských síti, kde se jedná zejména o výstavbu komunikací, chodníků, kanalizací, vodovodů a různé další rekonstrukce inženýrských sítí. Stavební činnost v tomto oboru je dominantou divize Ridera Bohemia a.s. v Praze. Tuto výstavbu provádíme na klíč, od přípravných prací, až po uvedení do provozu. Výstavba inženýrských sítí vyžaduje pečlivé plánování, dodržování předpisů a bezpečnostních norem a odbornost v různých inženýrských oborech pro zajištění správné funkce a dlouhé životnosti sítí. Stavby jsou proto po celou dobu výstavby pod dohledem našich stavbyvedoucích, aby byly dovedeny až k úspěšnému konci.
Ostravská divize Ridera Bohe­mia a.s. realizuje pro obchodní partnery v regionu především zemní a demoliční práce. V poslední době jste nás mohli vidět např. při demolici prodejen ­Lidl v Havířově, v Ostravě Zábřehu nebo v Moravské Ostravě. ­Dále pak při demolici Smuteční sítě v Ostravě Vítkovicích, případně při demolici mostu na silnici l/58 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Při výstavbě nové budovy Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské jsme vytěžili a odvezli přes 60 tis. tun zemin.

Kamenivo, stavební substráty a stavební odpad
Výkupem materiálu zobchodujeme přes 1 mil. tun ročně. Materiály, které dodáváme, disponují certifikáty nebo prohlášením o shodě.
Dále si můžete prohlédnout reference z našich nedávno úspěšně dokončených stavebních akcí.

Křivoklát – kanalizace
Tato stavba byla jednou z těch náročnějších, zejména co se týče rozsahu prací a výzvou bylo také skalnaté podloží v obci Křivoklát.
Vše jsme ale dotáhli do úspěšného konce.
Typ stavby:    Liniová stavba, výstavba nového kanalizačního řadu včetně přípojek
Lokalita:    Městys Křivoklát
Finanční objem stavby:    38, 495. mil. Kč bez DPH
Termín realizace:    11/2021–11/2022
Objednatel:    Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Charakteristika stavby:    Výstavba tlakové kanalizace v celkové délce 7 531 m
v intravilánu obce. Vybudování 271 ks domovních kanalizačních přípojek. Součástí stavby byla i obnova povrchů komunikací a chodníků.

Komunikace a dešťová kanalizace Za Brankou, Hýskov
Další povedenou akcí je výstavba komunikace a kanalizace v obci Hýskov.
Typ stavby:    Novostavba dešťové kanalizace
a provedení nové komunikace
Lokalita:    Obec Hýskov
Finanční objem stavby:    12,412 mil. Kč bez DPH
Termín realizace:    12/2021–06/2022
Objednatel:    Obec Hýskov
Charakteristika stavby:    Novostavba gravitační kanalizace včetně přípojek k uličním vpustem, profilu DN 300 v hodnotě
5,466 mil Kč. Provedení komunikace včetně veškerých podkladních vrstev. V hodnotě – 6,946 mil Kč.

Redukce mostu M2 u hrochů v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem
Úlohou této stavby bylo zbourat stávající most, vybudovat novou cestu a zviditelnit expozici hrochů. Úpravou pavilonu se tato část ZOO stala z té nejnudnější tou nejatraktivnější. Lidé se nyní mohou kochat výhledem na hrochy z bližší vzdálenosti, což jim přináší mnohem větší zážitek. Stavbu proto můžeme hodnotit jako za úspěšně provedenou.
Objem stavby:    23 mil. Kč bez DPH
Termín realizace:    10/2020–5/2021
Stručný popis stavby:    Demolice stávajícího železobetonového mostu o délce 250 m, a na jeho místě výstavba gabionových valů a pěti ocelových mostních lávek z korozi odolné oceli s přírodním vzhledem bez povrchové úpravy.