Nicméně i tak, za přispění BBA-MONOLIT, s. r. o., vznikly za poslední 2 roky zajímavé projekty. Za rok 2021 je nutno jmenovat alespoň 2 zajímavé stavby – školicí centrum PORSCHE ve Zlatníkách se zajímavou pohledovou fasádou a svazková ZŠ v Přezleticích. Na této akci jsme ke spokojenosti investora a zejména architekta provedli více než 12 700 m2 pohledových betonů ve standardu PB3 a PBS, vč. centrálního schodiště a nyní se budou dokončovat i venkovní plochy a objekty. Takový rozsah jsme dosud neprováděli, a proto jsme velmi pyšní na výsledek. Dík patří stavbyvedoucímu a celé partě…
V roce 2022 jsme dále dokončili monolitické konstrukce velké ČOV v Mukařově a zahájili výstavbu na dalších 5 akcích – Bytový dům v Kloboučnické na Praze 4, Administrativní objekty Top-Bio ve Vestci, Knihovnu na Petřinách, Sanatorium rovněž ve Vestci a Bytové domy v Radlíku u Jílového.