Značný podíl těchto staveb vzniká s využitím technologie litého betonu – tzv. monolitických konstrukcí. Jejich výhodou je maximální tuhost stavby, lepší možnost uspořádání vnitřního prostoru budov a dosažení vyšší kreativity a tvarové variability architektonického návrhu.

Špičkovou firmou, která se výstavbou monolitických konstrukcí u nás zabývá téměř 20 let, je pražská společnost Terracon.
Za toto období její pracovníci realizovali s pomocí této technologie mnoho významných staveb v ČR i na Slovensku.
V uplynulém období jsme navštívili ředitele Terraconu pana Ing. Pavla Bartoně, abychom se ho zeptali, na vzniku jakých staveb se pracovníci firmy podílejí nyní. Ten nám v úvodu řekl:

Naší nosnou zakázkou byla výstavba BB centra Delta v Praze na Chodově. Zde jsme provedli pro vyššího dodavatele – společnost Gemo Olomouc veškeré monolitické konstrukce, podkladní betony a celý monolitický skelet objektu. Ten tvoří celkem 6 podzemních podlaží, která jsou koncepčně pojata jako tzv. „bílá vana“ bez přítomnosti izolací a osm nadzemních podlaží. V rámci akce jsme provedli i menší architektonické prvky z betonu v okolí stavby či výstavbu vodních okrasných detailů. O rozsahu akce nejlépe vypovídá fakt, že jsme zde do bednění od společnosti Doka uložili celkem 31 tis. m3 betonu a výstavba hrubé stavby představovala finanční objem ve výši cca 230 mil. Kč. Stavba byla zahájena v srpnu 2013. Nosnou konstrukci jsme dokončili v srpnu 2014. Po dokončení bude objekt sloužit jako kanceláře. V přízemí bude soustředěna obchodní zóna a podzemí nabídne 794 parkovacích míst.

Je zájem o monolitické konstrukce i u developerů?

Ano. Nejlepším důkazem je projekt Koti Hostivař, kde pro developera YIT dokončujeme druhou etapu výstavby bytového souboru. Podílíme se také na výstavbě bytového projektu s názvem Liberty Building. V rámci druhé etapy výstavby souboru jsme provedli rekonstrukci staré výrobní haly továrny Regula, která byla postavena ve 20. letech minulého století. Původní skelet jsme odstrojili a k tomuto objektu jsme přistavěli další, zcela nový. Zajímavostí jistě je, že se jedná vůbec o první monolitický skelet v Praze, který stavěl otec našeho prvního porevolučního prezidenta, architekt Václav M. Havel. Zaujala nás zejména tloušťka stropních desek původního skeletu, která činila pouhých 8 cm, když byly uloženy na křížovém průvlakovém systému. Z hlediska vývoje stavebnictví je to rarita, ze které můžeme poučení čerpat dodnes. Na tomto subtilním skeletu jsme ještě přistavěli dvě patra a včlenili jsme do něj i balkóny. Zde se nám podařilo vyřešit neobvyklý prvek, když jsme pro zajištění svislé dopravy nemohli využít chodník. Jeřáb jsme s pomocí roznášecího rámu postavili na střeše skeletu, který je starý sto let. Ušetřili jsme tím spoustu peněz za piloty a kotvení. Stavbu jsme realizovali pro společnost Geosan.

Je mezi investory zájem i o komornější bytové projekty?

Určitě. Stavěli jsme například objekt Zengrovy vily s třinácti nadstandardními byty na Praze 6, zahájili jsme i výstavbu bytového domu v Dolních Chabrech pro společnost Swietelsky. Skutečně pěkný bytový dům stavíme na Bílé Hoře pro developera Anteing.

Jsou využívány monolitické konstrukce i při rekonstrukcích a dostavbách?

Ano. Jednu takovou jsme letos dokončili v Jungmannově ulici v Praze. Zde byla zachována pouze původní uliční fasáda domu a za ní byl objekt totálně rekonstruován, když nosnou část vestavby tvoří právě monolitická konstrukce. V centru města jsme rekonstruovali historickou budovu v Jindřišské ulici 15 a na přelomu roku jsme realizovali rekonstrukci Domu potravin na Václavském náměstí pro firmu ­Swietelsky. Dělali jsme i dostavbu základní školy v Přibyslavi, pro divizi 6 Metrostavu. Jednalo se o malý monolit nového křídla školy.

A co Vaše současné aktivity?

Před nedávnem jsme zahájili výstavbu nového bytového domu na Farkáni v Praze 5 pro společnost Züblin. Další bytový dům stavíme v Hornoměcholupské ulici pro ­Gemo Olomouc, kde developerem je firma Central Group. Obytný soubor stavíme i na Praze 5 Pod Vidoulí pro Metrostav divizi 9.

Byly před vaše pracovníky postaveny i úkoly, se kterými se nesetkávají každý den?

Byly a podařilo se nám je vyřešit. Například pro Zakládání staveb jsme provedli opěrné stěny a převázky na portálu tunelu železniční trati v úseku Rokycany – Plzeň, dále jsme realizovali opěrné stěny a vestavbu v montované hale pro Nupharo park v Ústí nad Labem.

Skutečnou specialitou a raritou bylo, když jsme během dvou dnů realizovali základ pod památník okřídleného lva českým letcům bojujícím o Anglii za druhé světové války. Stalo se tak těsně před příjezdem vnuka pana Churchilla, který památník odhaloval. Za dva dny byl základ hotov.

Jaké jsou vaše budoucí plány?

Výhledově bychom rádi realizovali přístavbu archivu hlavního města Prahy pro sdružení založené pro jeho dostavbu, firmy Geosan a VCES. Obecné trendy ve stavebnictví vnímám tak, že se nedá zcela přesvědčivě říci, že by přibylo práce, paradoxně však ubývá lidí a firem, které jsou schopny ji v požadované kvalitě a termínech realizovat. Domnívám se proto, že pokud se nesmyslný hon za nižší cenou nepodaří zastavit, lidi to přestanou dělat a některé profese nebude možné na trhu sehnat.

Jaké jsou vaše ekonomické vyhlídky?

V letošním roce předpokládáme obdobný obrat, jaký jsme měli v loňském roce. Pracujeme pro stálý okruh investorů, kteří mají historii a finanční stabilitu zázemí. Osobně vnímám, že vývoj se posunul, trh se pročišťuje, a měly by se vrátit doby, které ukáží, kdo má na trhu opodstatnění, místo, důvěru a právo na existenci.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Terracon a.s.
U Rakovky 849, 148 00 Praha 4
tel.: 244 090 761
terracon@terracon.cz , www.terracon.cz