Novou asfaltovou směs VIAPHONE® nám v rozhovoru představil Ing. Michal Sýkora, technický ředitel Skupiny EUROVIA CS.

Vaše společnost se oblasti výzkumu a vývoje věnuje již řadu let. V minulosti jste se prezentovali například technologií tenkostěnných obloukových mostů TOM nebo opěrnou zdí Armovia®. Jaké novinky jste si připravili pro letošní rok?

Naším záměrem je neustále zlepšovat portfolio produktů, které klientům a investorům nabízíme. Jedno z klíčových témat Evropské unie řešených v souvislosti s rozvojem dopravy a dopravní infrastruktury dnes představuje problematika hluku. Hluk způsobený vozidly má řadu zdrojů, přičemž jedním z nich je valivý hluk vznikající při styku pneumatiky s povrchem vozovky. Speciální asfaltovou směsí lze dosáhnout omezení jeho hladiny o 4 – 8 dB. Řešení, které tuto úpravu umožňuje, je nová asfaltová směs VIAPHONE®.

V čem jsou její hlavní přednosti?

Nová asfaltová směs VIA­PHONE® dokáže snížit hladinu hluku na úroveň odpovídající 50% snížení intenzity dopravy při zachování velmi dobrých protismykových vlastností. Směs, která byla vyvinuta společností Eurovia ve Francii, je svými specifickými vlastnostmi vhodnou volbou pro výstavbu městských a příměstských komunikací a údržbu městských ulic, průtahů a kruhových křižovatek či příměstských a příjezdových komunikací.

Můžeme se s touto novinkou seznámit již na některé z českých silnic?

Tuto technologii jsme zatím použili zkušebně na 350  m dlouhém úseku v ulici Ke Hrázi v Praze – Počernicích. Práce provedl pražský závod EUROVIA CS ve spolupráci s Centrální laboratoří EUROVIA Services. Francouzští kolegové z Výzkumného centra v Mérignacu poté změřili hlučnost speciálním měřícím zařízením umístěným na vozidle. Výsledky měření hlučnosti a výsledky ostatních laboratorních zkoušek potvrdily splnění všech parametrů požadovaných pro tuto technologii.

Z čeho se směs VIAPHONE® skládá?

VIAPHONE® je asfaltová směs zrnitosti 0/6 nebo 0/8 mm s přetržitou křivkou zrnitosti v oblasti 2 – 4(5) mm s vysokým obsahem hrubého kameniva. Jako pojivo se obecně používá silniční asfalt s přídavkem organických vláken. V závislosti na velikosti dopravního zatížení lze použít také některý polymery modifikovaný asfalt. Relativně vysoký obsah pojiva zlepšuje zpracovatelnost směsi VIAPHONE® a usnadňuje pokládku. Složení, zejména přetržitá křivka zrnitosti, pak zajišťuje směsi VIAPHONE® dobré protismykové vlastnosti.

Je něčím speciální pokládka této směsi?

Asfaltový beton VIAPHONE® je určen pro velmi tenké vrstvy a pokládá se v tloušťce 20 – 30 mm. Pokud je podklad příliš nerovný, nejprve se musí provést jeho vyrovnání. VIAPHONE® má velmi zajímavou, homogenní strukturu povrchu. Jeho malá tloušťka eliminuje potřebu výškových úprav prvků inženýrských sítí ve vozovce a omezuje problémy s napojeními.

Budete VIAPHONE® používat automaticky v městských zástavbách?

Finální rozhodnutí o tom, co se bude stavět, v jakém objemu a jakou technologií, činí vždy investor. Věříme ale, že zájem o VIAPHONE® bude růst. V České republice tvoří asfaltové vozovky rozhodující podíl silniční infrastruktury, speciální asfaltové směsi jsou proto ideálním řešením, jak zlepšovat životní podmínky a komfort obyvatel. Pro snižování hluku z dopravy lze využít řadu dalších opatření – např. protihlukové stěny nebo akustická ­okna, ne vždy je to ale ideální volba.

Děkujeme za rozhovor