Původně bylo hlavní zaměření společnosti orientováno zejména na výstavbu inženýrských sítí a vodohospodářských staveb. Dnešní Ekis je však univerzální firmou, která se úspěšně pohybuje ve všech rozhodujících stavebních specializacích.
V uplynulých dnech jsme se spojili s jednatelem společnosti panem Ing. Milošem Smolíkem mladším a zeptali jsme se ho na nosné akce nedávného období. Ten nám v úvodu řekl:

Naší stěžejní akcí byla výstavba přírodního koupaliště pro městskou část Praha - Radotín. Investorem této akce bylo hl. město Praha. Práce jsme zahájili v létě 2013 a v červnu 2014 jsme dílo dokončili a předali.

Co bylo předmětem akce?

Samotná stavba představovala revitalizaci území bývalé čistírny odpadních vod. Ta přestala sloužit svému účelu a bylo rozhodnuto, že území bude využito pro volnočasové aktivity, jako koupaliště.

Jak je stavba koncipována?

Stavba obnášela ­vytvoření dvou biotopů. První z nich má funkci přírodního čištění vody, druhý je využit pro koupání k rekreačním účelům. Kapacita koupaliště je 500 návštěvníků. Otevřeno bylo na konci června. Stihla se tedy hlavní část sezóny. Koupaliště je vybaveno moderními elektronickými systémy. K nim patří kupříkladu pokladní systém na čipy, turniketový systém vstupu, či moderní informační systémy.

Čím je stavba zajímavá?

Především z pohledu technologie biologického čištění vody s pomocí vodních rostlin. Další zajímavostí je, že projekt byl budován v souladu s pražskou protipovodňovou ochranou. To znamená, že počítá i s možností zatopení a následného dalšího provozování. Stavba po svém otevření vzbudila jen pozitivní reakce veřejnosti a návštěvníků. Jediným menším problémem zůstává absence většího množství parkovacích míst, což se bude v budoucnu ještě řešit. Významnou část prací jsme provedli vlastními silami. Stavbu naše společnost realizovala jako generální dodavatel.

Co bylo předmětem díla?

Jedná se převážně o inženýrskou a vodohospodářská stavbu. Stavba nádrží byla náročná na zemní práce, rozvody veškerých sítí, dodávku technologie, modulace. Realizovali jsme však i kompletní výstavbu zázemí koupaliště. To obnášelo výstavbu zděné budovy s monolitickými stropy, zhotovení všech instalací, truhlářských prací, střechy i zateplené provětrávané fasády. Zázemí ukrývá i technologii, která je zde připravena pro výstavbu plánovaného krytého plaveckého bazénu.

Jaké je konstrukční řešení nádrží koupaliště?

Dno nádrže tvoří štěrkopískové podloží, ošetřené betonovým potěrem, který je krytý hydroizolační fólií. Ta je chráněna vymývanou dlažbou, v hlubších částech už je jen fólie. Dlažba je kladená do terčů. Nádrž má tvar oválu o velikosti 75 x 62 m, s největší hloubkou 3,25 m. Lem biotopu je z vymývané betonové dlažby, ze které je i pozvolný vstup do vody se zábradlím. Voda z koupací nádrže se čerpá do biologických zón, kde se pročistí a volně přitéká zpět do koupací části. Výsledkem je čistá sladká voda bez použití jakýchkoliv chemikálií, koupání je velmi vhodné i pro děti. Voda je čištěna třemi mělkými vodními plochami (biologickými zónami), ve kterých je vysazeno druhově bohaté společenství vodních rostlin. Koupaliště se napouštělo celý měsíc. Období před jeho otevřením pro nás bylo skutečně hektické. Vše se ale stihlo ke spokojenosti jak investora, tak hlavně návštěvníků. Stavba je z mého pohledu zajímavá v tom, že přináší naprosto nový, originální přístup k řešení území brownfieldu na rekreační zónu i netradičním využitím inundační (záplavové) oblasti.

Dařilo se vám i ve vašich tradičních stavebních disciplínách a oblastech?

Ano. Provedli jsme opět několik zdařilých rekonstrukcí komunikací v Horních Počernicích i Dolních Břežanech. Některé byly provedeny v betonových dlažbách, některé z živice. V Libeři jsme postavili cyklostezku, provedli jsme i lávku přes Záhořanský potok, či rekonstrukci zdejšího historického mostu. Osobně mě těší, že se nám daří prosazovat i v dalších regionech středočeského kraje. Nejlépe to dokládá akce v Mladé Boleslavi, kde v ulici U Stadionu rekonstruujeme dlažby a asfaltové povrchy jak chodníků, tak i samotné ulice. Zajímavostí této akce je, že ji musíme zvládnout skutečně v rekordním čase. První etapu prací se nám podařilo uskutečnit za jeden a půl měsíce. Těší mě, že ohlasy na naši činnost jsou veskrze pozitivní.

Při naší poslední návštěvě jste hovořil o vašich rozvíjejících se aktivitách v oblasti rekonstrukcí školských zařízení. Jak se vám daří na tomto poli?

Jedná se o specifickou činnost, kde je opravy nutné provést v šibeničních termínech v průběhu prázdnin. Nám se v tomto období povedlo uskutečnit rekonstrukci dvou pavilonů gymnázia v ulici Českolipská, kde jsme již v loňském roce obnovili dva pavilony. Příští rok nás čeká ještě poslední etapa. Práce zde spočívají v rekonstrukcích elektroinstalací a zdravotechniky i v obnově povrchů, jako jsou omítky, dlažby, obklady, podlahoviny a malby.

Jaké akce vaše společnost realizuje nyní a co připravujete?

O našich aktivitách v Mladé Boleslavi jsem hovořil již dříve v souvislosti s rekonstrukcí ulice U Stadionu. Stavíme zde však také dva zbrusu nové bytové domy s dvanácti byty, tzv. vila domy, pro místního developera. Předpokládáme, že tuto oblast budeme dále rozvíjet. Spatřujeme v ní možnost otevření nového trhu.

Z připravovaných akcí bych rád zmínil výstavbu nové školky v Brandýse nad Labem. Zde se nám podařilo zvítězit v soutěži pro město a rýsuje se tak spolupráce s novým partnerem. Realizace dalších komunikací nás čeká v Horních Počernicích, začali jsme provádět kruhový objezd v Dolních Břežanech. Pro firmu Podzimek připravujeme také výstavbu kanalizací v Radotíně, čeká nás druhá etapa rekonstrukce ulice U Stadionu v Mladé Boleslavi a pokračujeme v realizaci protipovodňových opatření v obci Libeř na Záhořanském potoce. Kromě toho musíme zvládnout i řadu dalších, drobných akcí, jakými jsou například realizace Sushi baru v administrativním centru Anděl City, či výstavba několika rodinných ­domů. Do konce roku máme dodělat a předat výše zmíněné bytové domy v Mladé Boleslavi. Později by tam měla následovat výstavba dalších 14 řadových rodinných domků. Osobně jsem rád, že z našeho pohledu stavební trh zaznamenává mírné oživení. Nejbližší budoucnost proto vidím optimisticky.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EKIS spol. s r. o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 281 040 611 , fax: 281 040 699
e-mail: ekis@ekis-as.cz , www.ekis-as.cz