Stabilní pozice, kterou si vybudovala firma Ekis s.r.o. na pražském stavebním trhu, je výsledkem mnohaletého úsilí a řady úspěšně provedených realizací. Hlavním zaměřením činnosti společnosti je výstavba inženýrských staveb, jakými jsou vodovody, kanalizace a komunikace. Již dříve Ekis s.r.o. rozšířila své aktivity o provádění staveb hornickým způsobem a také s pomocí moderních, bezvýkopových technologií. Další specializací firmy je provádění pozemních a průmyslových objektů. V uplynulém období se úzké vedení společnosti zabývalo dalšími možnostmi rozvoje firmy. Na základě těchto úvah bylo rozhodnuto, že Ekis rozšíří portfolio svých aktivit o činnosti developerské a realitní. Mnohem větší důraz na získávání externích zakázek je kladen také na geodetické a projekční středisko společnosti. Ta v minulosti sloužila spíše jako technická podpora výrobních středisek.
Jak se daří firmě Ekis realizovat rozvojové plány, tak to již byla první otázka pro obchodního a technického ředitele firmy, pana Ing. Miloše Smolíka mladšího. Ten nám v úvodu řekl:

Osobně jsem přesvědčen o tom, že předsevzetí, která jsme si vytyčili, se nám daří plnit. Mohu to doložit zcela konkrétními výsledky. Pro rozvoj developerských aktivit jsme zřídili samostatnou společnost s názvem Rezos. Jejím úkolem je zajišťování činnosti v investiční výstavbě, zasíťování a prodej pozemků. Finišuje také prodej zainvestovaných pozemků v Radonicích, kde již zná převážná většina z nich svého majitele. Zasíťování atraktivního území pro výstavbu rodinných domů připravujeme nově na Karlovarsku. Cítíme v tomto segmentu určité oživení trhu. Zapojili jsme se také do programu Zelená úsporám, kde jsme schopni i drobným investorům zajistit zpracování projektu, vyřízení dotace i samotnou realizaci úsporných opatření. V jarních měsících příštího roku chystáme otevření specializovaných stavebnin v areálu naší společnosti v Horních Počernicích. Sortimentem bude program betonových výrobků, jako jsou zámkové dlažby, obrubníky, palisády, skruže apod. Řadu externích zakázek se podařilo získat i našemu geo­detickému a projekčnímu středisku.

Nemá rozvoj vašich nových aktivit negativní dopad na vaši hlavní specializaci – výstavbu inženýrských sítí?

Jsem přesvědčen, že nemá. Svědčí o tom poslední realizace staveb inženýrských sítí v Radotíně, Horních Počernicích a Kbelích, zpevněných komunikací v Horních Počernicích, Dolních Břežanech a Černošicích. Za zmínku jistě stojí rekonstrukce historickém náměstí v Dolních Břežanech, kde jsme se aktivně podíleli i na zpracování realizační projektové dokumentace. V Dolních Břežanech jsme dále prováděli revitalizaci rybníků, která zahrnovala jejich čištění, zpevnění hrází a celkovou úpravu okolí. Je tedy zřejmé, že na poli výstavby inženýrských staveb rozhodně nezahálíme.

Na jakých dalších akcích jste uplatnili vaše zkušenosti ve výstavbě zpevněných komunikací?

Byla to zajímavá zakázka na výstavbu autobusových zastávek v obcích Jirny, Horoušánky a Šestajovice, která byla prováděna v rámci dotací z fondů Evropské unie. Zde jsme vyšli vstříc obcím s financováním stavby poskytnutím překlenovacího úvěru. Na této akci jsme dokázali, že naše společnost je stabilním a silným partnerem, který dokáže svoje investory podržet v nelehkých situacích.

V loňském roce jste hovořil o značném propadu zakázky v oblasti pozemních staveb. Přetrvává tato situace i v letošním roce?

Do jisté míry ano. O to více nás těší, že se nám podařilo zrealizovat stavby provozní budovy botanické zahrady v Praze-Hrdlořezích a Chráněného bydlení v Dolních Počernicích. Doufáme, že tyto realizace jsou odrazovým můstkem k získání dalších zakázek, o které se v současné době ucházíme. Nezapomínáme ani na naši tradiční disciplínu, kterou je výstavba individuálních rodinných domů. V Horních Počernicích jsme jich dokončili hned několik. Úspěšně jsme zvládli i mnoho drobných rekonstrukcí. Z toho je zřejmé, že dokážeme uspokojit požadavky jak velkých, tak i drobných investorů.

Kde vidíte další možnosti zkvalitňování vaší činnosti?

Především v dodržování systémových opatření a moderních zásad řízení. K tomu jistě přispěje i zisk certifikátu ČSN OHSAS 18001. Tento certifikát je důkazem toho, že se naše společnost pečlivě věnuje dodržování zásad bezpečnosti práce. Zároveň si uchováváme postavení na trhu, jelikož získání certifikátu je jistě prestižní záležitostí.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Naším stěžejním cílem pro nejbližší období je naplnění výrobního programu pro příští rok, kdy očekáváme nejvýraznější pokles stavebního trhu. Chceme rozšířit i okruh investorů, se kterými spolupracujeme. K těmto krokům nás nutí plánované škrty ve státním sektoru. Našim zákazníkům se pro realizaci jejich investičních záměrů budeme snažit pomoci i se získáním dotací z fondů EU. Chceme také rozvíjet naši činnost i mimo Prahu v dalších krajích ČR. V současné době se účastníme řady soutěží a věřím, že se nám v nich podaří uspět a zajistit tak pozitivní rozvoj naší společnosti i v nejbližší budoucnosti.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EKIS, spol. s r. o.
Náchodská 2421
193 00 Praha 9 - Horní Poèernice
tel.: 281 040 611
fax: 281 040 699
e-mail: ekis@ekis-as.cz , www.ekis-as.cz