Navštívili jsme proto v této souvislosti ředitele ostravského závodu společnosti Eurovia CS, a. s. Ing. Jana Klimšu, který byl pověřen řízením závodu k 1. 9. 2015, a požádali ho, aby naši redakci informoval o realizaci stavby silnice I/11, ale také o dalších dokončených stavbách v Moravskoslezském kraji.

Mohl byste nám říci, které stavby dokončil v uplynulé době vámi řízený ostravský závod v Moravskoslezském kraji a pro jaké investory jste pracovali?

Musím říci, že ostravský závod společnosti Eurovia CS, a. s. dokončil v poslední době celou řadu staveb.
Mezi hlavní můžeme zahrnout dokončení staveb pro Moravskoslezský kraj a Správu silnic Moravskoslezského kraje, např. stavbu mostů v rámci realizace Silnice 2013 - I. etapa, jejíž součástí byl ocelový obloukový most se spodní ŽB mostovkou přes řeku Olši v obci Návsí u Jablunkova o rozpětí 50 m, výstavbu ŽB mostu přes řeku Mohelnici v obci Raškovice o rozpětí 32 m. Realizovali jsme taktéž opravy silnic II/475 Havířov – obchvat, II/647 ul. Muglinovská v Ostravě, II/480 Kopřivnice - Štramberk, včetně rekonstrukce mostních objektů atp.

Naším dalším regionálním partnerem je Dopravní podnik města Ostravy, pro který jsme rekonstruovali tramvajové tratě na ulici 28. října nebo nástupiště na Výškovické ulici.

Velmi významnými partnery v Moravskoslezském kraji jsou města a obce, pro které jsme dokončili stavby kanalizací např. Odkanalizování povodí Ondřejnice v obcích Hukvaldy, Fryčovice a Brušperk, v obci Písek u Jablunkova, v obci Libhošť u Nového Jičína, ve městě Vratimov v celkové hodnotě 360 mil. Kč. Taktéž jsme realizovali obnovu centra obce Fryčovice v částce přesahující 10 mil. Kč

Dalším významným partnerem je Ředitelství silnic a dálnic, pro kterého jsme realizovali křižovatku silnic I/56 s I/35, rekonstrukci mostu na silnici I/56 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Hlavní stavbou pro ŘSD v roce 2015 však bylo pro naši společnost, jako vedoucího člena sdružení, dokončení stavby Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava. Tato stavba byla zprůjezdněna pro veřejnost 13. října 2015.

Pojďme se blíže podívat na nedávno zprovozněnou stavbu Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava. Co tato stavba řeší z dopravního hlediska?

Stavba tvoří přeložku významné spojnice dvou center Moravskoslezského kraje Ostravy a Opavy a převádí dopravu z nepohodlného průjezdu obcemi Hrabyně, Velká Polom a Josefovice do nově řešeného úseku. Obyvatelům těchto vesnic se tak významně uleví od silniční dopravy a v místě jejich bydliště se zlepší životní prostředí. Řidičům se naopak zkrátí jízdní doba a výrazně sníží rizikovost provozu.

Starý úsek dosud patřil mezi nejnebezpečnější v kraji, na kterém se velmi často stávaly vážné dopravní nehody. Na nové části jsou naopak výhradně mimoúrovňové křižovatky, které z velké části sníží riziko dopravních nehod.

Z jakých objektů se tato stavba skládá?

V rámci nově budovaného úseku rychlostní komunikace o délce 9,750 km vzniklo 122 stavebních objektů včetně 3 mimoúrovňových křižovatek, 14 mostů, z nichž 11 mostů se nachází na hlavní trase v celkové délce 1 504 m, 3 mosty mimo hlavní trasu v celkové délce 248 m. Součástí projektu jsou také přeložky inženýrských sítí, zárubní zdi a další nezbytná technická a ochranná opatření pro vedení trasy v blízkosti zájmového území a opatření na ochranu životního prostředí. Dominantními objekty jsou dva ocelobetonové mosty. Jeden s délkou 325 m a výškou cca 45 m přes údolí potoku Hrabyňka, druhý o délce 525 m a výšce cca 55 m přes údolí potoka Kremlice.

Které objekty považujete ze stavebního hlediska za nejzajímavější?

Nejvýznamnějším objektem, který realizovala naše firma, je most SO 206 s délkou 325 m a výškou cca 45 m přes údolí potoku Hrabyňka. Most tvoří spojitý nosník o 6 polích s rozpětími od 39 do 66 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Mostovková deska je sestavena z prefabrikovaných prvků spřažených s monolitickým betonem. Most byl postupně vysouván.

Dále jsme postavili téměř 9 000 m3 kotvených gabionových stěn, které je možné vidět v opěrných zdech silničních zářezů vysokých až 14 metrů.

Jaká byla časová náročnost stavby a z jakých zdrojů byla financována?

Stavba byla zahájena v lednu 2009, poté byla kvůli nedostatku financí přerušena (od 8/2010 do 8/2012). Nyní na stavbě do konce roku 2015 probíhají dokončovací práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Doprava. Celková cena stavby činí cca 3,8 mld. Kč bez DPH.

Jaké další stavby jste dokončili v uplynulé době nebo právě stavíte?

V současné době provádíme rekonstrukci čtyř tramvajových zastávek pro Dopravní podnik města Ostravy, opravu silnice I/48 ve Frýdku-Místku, silnice II/479 ul. Těšínská v Ostravě. Dokončujeme rekonstrukci mostu na silnici I/58 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, jehož součástí je realizace nové nosné konstrukce včetně úložných prahů na opěrách a pilířích, sanaci sesuvů na silnici I/11 v obci Těrlicko atd.

Co očekáváte od stavební sezóny roku 2016?

V příštím roce nás čeká dokončit realizaci kanalizace a vodovodu v Ostravě – Svinově, z nově zahajovaných staveb bych se zmínil o rekonstrukci křižovatky ulic Martinovská s Provozní v Ostravě – Porubě včetně světelné signalizace, zvýšení povodňové ochrany města Ostravy - ul. U Hrůbků, realizace mostních objektů např. mostu přes Jičínku v Novém Jičíně atd. V roce 2016 zahájí ŘSD na severní Moravě nové silniční stavby, kterých bychom se stavebně rádi zúčastnili.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

EUROVIA CS, a. s., závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky
tel.: +420 596 709 111
e-mail: eurovia-ostrava@eurovia.cz , www.eurovia.cz