V hale o velikosti 13 500 m2 najde práci přibližně 80 zaměstnanců.

Investorem projektu, který buduje developerská společnost Panattoni, je skupina Accolade. V rámci své ESG strategie klade Panattoni i Accolade důraz na co nejvyšší standardy udržitelnosti a šetrnosti svých budov vůči okolnímu prostředí. Součástí areálu je tak výrazné zastoupení zeleně, maximální redukce oplocení či zpřístupnění okolí haly pro zemědělské účely a zvěř. Obyvatelé obce Knížkovice navíc mohou již nyní využívat první etapu cyklostezky a komunikace do Zdic.

Moderní průmyslový areál, jehož součástí je nedávno dokončená hala, se rozkládá na ploše třiceti tří tisíc metrů čtverečních v lokalitě Zdice západ u exitu 28 na dálnici D5. Budova aspiruje na získání prestižní certifikace BREEAM New Construction Excellent, která garantuje vysoký standard výstavby
s ohledem na životní prostředí.

„Tato část území byla v územním plánu určena k průmyslové výstavbě již několik desítek let nazpět. Cílem bylo, aby průmyslová lokalita byla co nejblíže k sjezdu a nájezdu na dálnici D5 a logistika neobtěžovala život města. Za velký přínos považuji, že stavební a provozovatelská společnost plní požadavky města na vybudování kvalitní infrastruktury a na ochranu životního prostředí obyvatel a přírody. V rámci další spolupráce věřím, že společnosti budou podporovat aktivní obyvatele při jejich volnočasových aktivitách a pomáhat se soužitím ve městě,“ říká Antonín Sklenář, starosta města Zdice.

„Rád bych poukázal na environmentální aspekt projektu. Dle našich odhadů koncentrace provozu pod jednu střechu pomůže ušetřit stovky tun CO2 ročně. Hala splňuje přísné požadavky ekologické certifikace BREEAM New Construction a aspiruje na hodnocení Excellent. Moc mě těší, že tento projekt plně koresponduje s naší dlouhodobou strategií udržitelného rozvoje,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Novou halu bude společnost Doosan Bobcat využívat především pro skladování a kompletaci materiálů pro výrobu kompaktních stavebních strojů. Budova je nadstandardně zateplená a je v ní například instalováno moderní úsporné LED osvětlení. Mezi další její přednosti patří také minimální spotřeba energií a vody. Architekt ji vhodně doplnil také o treláže, kdy v průběhu let budou některé části fasády porostlé zelení.

„Nová hala ve Zdicích má svou polohou pro naši výrobu velmi strategickou pozici – disponuje přímým napojením na dálnici D5 i na náš kampus v Dobříši. Pomůže nám tak zefektivnit provoz, protože nahradí několik stávajících skladů na různých místech ČR a ušetřit tak tisíce litrů nafty měsíčně a v neposlední řadě zkrátit také dodací lhůty,“ uvedl David Frodl, manažer komunikace Doosan Bobcat EMEA.

Aktuálně je v rámci areálu ve výstavbě ještě druhá budova, jejíž stavba začala netradičně výsadbou stromového patra pod Knížkovicemi, které celkem čítá zhruba 60 stromů. V průmyslovém parku by mohly vzniknout až dvě stovky pracovních míst v provozu a další tři desítky v administrativě. „Projekt u Zdic počítá s moderní průmyslovou zónou, z níž třetinu plochy bude tvořit zeleň. Plánujeme zde vysázet stovky keřů i stromů a součástí areálu budou také vodní plochy. Šetrnost k okolí považujeme v rámci skupiny za velkou prioritu a díky tomu se naše projekty řadí mezi naprostou špičku mezi moderními udržitelnými komerčními nemovitostmi v evropském měřítku. Přidanou hodnotou pro region v rámci vznikajícího areálu je diverzifikace zaměstnavatelů,” komentoval Jiří Stránský, ředitel developmentu ve společnosti Accolade.

Investor s developerem projektu pečují i o okolí areálu. Došlo například k rekonstrukci polní cesty, která vede z obce k dálnici D5 a na vjezdu do průmyslového areálu byla vybudována okružní křižovatka. V průběhu výstavby druhé haly pak dojde i k vybudování druhé etapy silnice, cyklostezky i přípojek do Knížkovic. „Soustředíme se na to, abychom maximálně plnili závazky dohodnuté s obcí, a to navzdory současné časové náročnosti i rostoucím cenám stavebních prací. Naší prioritou je, aby vztahy s obyvateli této lokality, byly vždy co nejotevřenější a vzájemné sousedské soužití mezi námi přinášelo oběma stranám co největší přínos. Proto nás kromě budování nové infrastruktury těší i takové aktivity, jako je třeba možnost podporovat ve Zdicích sport,“ uzavřel Stránský.