Více než stoletá historická budova pražského hlavního nádraží už má zrekonstruovanou střechu a fasádu, v letech 2021 až 2023 přišly na řadu zejména kulturní sály v její severní části, které jsou unikátní ukázkou secesní architektury. Nyní stavbaři provedou úpravy zbývající části památkově chráněného objektu.

Obnovou projdou vyšší patra v severní části, prakticky celá jižní část a další prostory včetně populárního Vládního salonku. Do své původní podoby se vrátí příjezdový, tedy jižní podchod. Odstraněním nepůvodní podlahy sálu nad ním vznikne vysoký prostor, jehož secesně zdobený strop bude opět viditelný přímo z podchodu.

Stavba je rozdělena na tři etapy, během kterých bude docházet ke stěhování jednotlivých provozů. Zahájení prací se předpokládá v závěru letošního roku, jejich dokončení pak v první polovině roku 2028.