O tom, že výstavba dálnic, mostů a s nimi spojených objektů je vysoce odbornou a specifickou činností, pochybuje zcela jistě málokdo. Přesto je tato instituce již několik let zmítána personální krizí. Nejlépe o tom vypovídá fakt, že za uplynulý rok se v jejím čele vystřídalo celkem 5 ředitelů. Ten poslední, Jan Kubiš vydržel ve své funkci pouhé čtyři měsíce a v těchto dnech na svou funkci rezignoval. Příčinu své rezignace veřejnosti nesdělil. My se jen můžeme domnívat, že šlo buď o nemístné politické a lobistické tlaky nebo jen praxe finančního ředitele v IT společnosti, či totožná dřívější funkce ve firmě vyrábějící zámky do dveří, mu neumožňovala odborně zvládnout šíři problematiky vedení ŘSD. Organizace, která hospodaří s miliardami a jejíž činnost je takřka denně předmětem zájmu médií, politiků i odborné a laické veřejnosti.

Otázka je nasnadě. Je k zajištění bezchybného fungování špičkových státních organizací nutná odbornost nebo postačí jen poslušnost, známosti a loajalita k příslušnému stranickému vedení?  My tvrdíme, že bez odbornosti a důkladné znalosti problematiky se věci ve správě státu nemohou narovnat a pohnout kupředu. Laik jednoduše nemůže odborníka důsledně kontrolovat, vést s ním oborový dialog nutný ke zlepšení stavu věcí a plány tak postupně měnit ve skutečnost. Jediné co mu zbývá, je nechat se odborníky vést, či v některých případech vláčet.

Co by asi veřejnost řekla tomu, kdyby národní fotbalový tým vedl místo Pavla Vrby třeba veslař, lehký atlet nebo zootechnik? Intuitivně by cítila, že za dva roky na mistrovství Evropy hrát opět nebudeme. Stejné pocity musí lidé cítit i nyní, kdy byla do čela ŘSD, byť dočasně, postavena bývalá ředitelka komunikace a strategie společnosti Agrofert, paní Soňa Křítková.

Ivo Románek