Jsou zde použity pohledové betony včetně „bublinkové“ jižní fasády divadelní budovy s hlavním vchodem, kterou autor projektu, architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA, nazývá jednou z největších soch posledních let.

Beton a umění
Doslova uměleckým dílem je jižní fasáda divadelní budovy s hlavním vstupem pro diváky, provedená z betonu ­EASYCRETE s čtyřicítkou nepravidelných otvorů, „bublin“, která představuje pomyslnou divadelní oponu. Ta se nad příchozího mírně naklání v negativním úhlu 11,2°, a tak jej opticky zve ke vstupu do prostor divadla. „Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby,“ říká s trochou nadsázky architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA a dodává: „Jako se dříve odlévaly sochy z bronzu, moderní umění nabízí sochy betonové.“ A má pravdu, tento originální výrazový prvek objektu totiž vznikl dle jeho požadavku jako jediný kus o rozměrech 21,8 m x 13,8 m x 0,6 m bez jediné pracovní spáry.

Celkem 100 m3 samozhutnitelného betonu EASYCRETE bylo do nosníkového bednění Vario postupně nalito skrz 29 ks plnicích otvorů. Jednotlivé oválné bubliny v počtu 40 kusů byly v bednění vyvázány ze sololitu, hustá výztuž o váze 30 tun prochází mezi jednotlivými otvory. Příprava pro vylévání trvala přibližně 50 dní, samotné plnění pak zabralo 43 hodin a probíhalo nepřetržitě. Dosažení vysoké pohledové kvality betonu pozitivně ovlivnilo použití samozhutnitelných betonů, tedy betonů nevyžadujících hutnění během zpracování, schopných téci působením vlastní tíhy a vyplnit dokonale bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení. Výraznou jižní fasádu opticky doplňuje plastika připomínající oblázek nebo vajíčko, odlitá rovněž z pohledového betonu, jež je těžištěm vnitřního atria mezi budovami. Tato plastika, stejně jako bublinková opona, krásně vyniknou na pozadí fasády z červeného betonu.

Beton má neomezené možnosti využití
Beton je materiál neomezených možností. Může mít libovolný tvar i barvu, jak také potvrzuje plzeňská realizace. Jediným omezením je tedy lidská představivost, což dává architektům nekonečný prostor pro originální ztvárnění navrhovaných objektů. „Beton v sobě odráží otisk každé minuty, hodiny a dne, ale také aktuálního počasí nebo přítomných lidí, proto je tak různorodý a vždy originální, ale zároveň působí neuvěřitelně pevně a stabilně,“ popisuje důvod volby hlavního stavebního materiálu na realizaci stavby nového divadla v Plzni Akad. arch. Vladimír Kružík.

Dodavatelem veškerého transportbetonu na monolitické konstrukce a podlahy pro stavbu Nového divadla Plzeň byla společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton. „Nové divadlo Plzeň je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se uplatnily nové technologie výroby transportbetonu v podobě využití samozhutnitelného ­betonu Easycrete na realizaci betonové opony a také barevných betonů ­Colorcrete na realizaci červené fasády divadla. Svým významem a náročnou technickou realizací jej lze přirovnat například ke stavbě betonových kopulí planetária a virtuária Techmania ­Science Center v areálu průmyslového závodu ŠKODA v Plzni. I pro tuto stavbu kopulí dodávala betony plzeňská betonárna,“ zmiňuje Ing. Roman Pánek, zástupce společnosti TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o.

Potvrzuje se, že architektonické betony se dnes uplatňují na různých typech monolitických konstrukcí. Na vnějších i vnitřních stěnách, sloupech, schodech nebo třeba podlahách, jak jsme se mohli také přesvědčit u zmíněných realizacích. Pro toto řešení betonových konstrukcí má skupina Českomoravský beton v nabídce lehce zpracovatelný beton EASYCRETE dle ČSN EN 206-1. Složení betonu je navrženo s ohledem na jednoduché zpracování a dobrou zatékavost betonové směsi, takže beton vyplní záhyby konstrukce do všech detailů. Při výrobě je věnována velká pozornost výběru nejlepších složek betonu s ohledem na pohledovou kvalitu a barevnou stálost.

Klíčem k naplnění vize architekta je nutná úzká spolupráce všech zúčastněných stran – zadavatele, architekta, výrobce betonu a realizační firmy. Každá konstrukce klade na beton jiné nároky, před betonáží je s ohledem na to vhodná konzultace s technologem a následné vytvoření optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže. Aby byl výsledný povrch pohledové konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton.

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01  Beroun
tel.: 311 644 005, fax: 311 644 010
www.transportbeton.cz