Ke klíčovým okamžikům v tomto ohledu patří fakt, že se KORDÁRNA Plus a.s. začátkem března stala 100% vlastníkem slovenského závodu Texiplast v Ivanke pri Nitre. KORDÁRNĚ Plus se tak otevřely další možnosti v rozvoji vlastního byznysu s geotextíliemi.

Slovenský Texiplast vyrábí polyesterové a polypropylenové geo­textilie, je ziskovou společností a pro KORDÁRNU Plus jeho vlastnictví znamená velký přínos. „Získáním Texiplastu jsme se stali největším tuzemským výrobcem geotextilií z polyesterových vláken v ČR a SR,“ říká generální ředitel společnosti KORDÁRNA Plus Mgr. Martin Prachař.

GEO - Divize s vysokým potenciálem na domácím trhu i v zahraničí
Technické tkaniny s uplatněním ve stavebnictví, tedy převážně výztuže silničního a železničního tělesa, asfaltových vozovek, výztuže opěrných zdí a strmých svahů, vyrábí kordárenská Divize GEO. Tyto výrobky putují hlavně na export, cca 90 % produkce směřuje do zahraničí, a to zejména do Polska, Ukrajiny, Itálie, Francie, Anglie, Německa, zemí Beneluxu, Ruska, Kazachstánu, Brazílie, ale také třeba na Arabský poloostrov.

„Momentálně dodáváme významné objemy do Polska,“ říká ing. Tomáš Šišpera, vedoucí prodeje Divize GEO v KORDÁRNĚ Plus a dodává: „Polsko nyní díky dobré finanční kondici investuje do výstavby nové silniční infrastruktury. Staví se tam dálnice A1 spojující Polsko a ČR, dálnice A2 mezi Berlínem a Minskem a A4 z Drážďan do Kyjeva.“ Polsko jako jediná evropská země nezaznamenalo během krize propad HDP ani stavebnictví a dá se o něm mluvit jako o jediném dlouhodobě fungujícím a nejzajímavějším trhu.

Do Polska, ale také na Ukrajinu navíc momentálně proudí finance z Evropské unie kvůli pořadatelství fotbalového šampionátu Euro 2012 v obou těchto zemích a tím pádem je pro nás zajímavý nejenom region Polsko, ale i Ukrajina. Z Divize GEO putují na Ukrajinu dodávky materiálu např. pro dálnici M06 mezi městy Lvov a Kyjev a také na velký projekt zpevnění podloží pro rozšíření přistávací dráhy letiště Lvov, aby tam v budoucnu mohla přistávat mezikontinentální letadla.

Další aktuálně zajímavý GEO projekt se odehrává v České republice, a to i přes propad stavebního průmyslu způsobený restriktivními vládními kroky a neexistencí prorůstových programů. KORDÁRNA Plus totiž svými výrobky zajišťuje vyztužení svahu při výstavbě obřích nádrží na naftu společnosti Čepro v Loukově na Kroměřížsku. „V Evropě se jedná o jediné takové řešení výztuhy svahu, je to špičkový projekt, jedna z klíčových částí našeho prodeje, který se nám podařilo získat po tříletém úsilí,“ komentuje zakázku Tomáš Šišpera.

KORDÁRNA Plus a.s. a její Divize GEO v příštích letech očekává další oživení trhu a nové zakázky. K těm by jí měla pomoci hlavní konkurenční výhoda společnosti, kterou je výjimečná flexibilita, blízkost k evropským odběratelům a vysoká kvalita, vycházející z padesátileté tradice výroby na tkacích stavech.

www.kordarna.cz