V roce 2008 byla představa manželů Kubíčkových postavit vlastní novostavbu v nízkoenergetickém standardu a zároveň efektivně zrekonstruovat vedle stojící dům rodičů.

Samotnému započetí stavebních prací předcházela dlouhá příprava a konzultace s projektantem. Zajímaly by nás důvody, které Vás vedly k použití nadkrokevní izolace.

Náš dům byl od počátku navržen s nadkrokevní izolací. V neposlední řadě pak vlastní vůle z obavy před nedostatečným zateplením klasickou minerální izolací mezi krokve.

Jaké další produkty byly k dispozici (jiné typy izolačních materiálů jako je dřevo-vláknité či kamenné vlny, atd.)?
Kamenná vlna a to vzhledem k tomu, že náš dům byl od začátku projektován s nadkrokevní izolací. Vzhledem k tomu, že se jednalo o naši investici do společného bydlení s požadavkem na nejnižší možnou energetickou náročnost, kladli jsme velký důraz na kvalitu provedení stavby a kvalitu použitých materiálů. Zpočátku jsme se setkávali s mnoha pochybami u přátel a příbuzných, kteří nám doporučovali spoléhat se na osvědčené a nepouštět se do takové neznámé, jakou představovala polyuretanová nadkrokevní tepelná izolace.

Jak jste se dozvěděli o Puren PIR izolacích?
Na základě informací od našeho projektanta, z odborné literatury (časopisy o bydlení) a z internetu.

Proč jste si vybrali právě Puren PIR izolace?
Díky kladným referencím našeho známého, který má sám zkušenosti s touto izolací.

Máte nějaké dodatečné zateplení mezi krokvemi?
Nemáme a to z mnoha důvodů:
•    dostačující tepelná izolace nad krokvemi,
•    využití pohledové části dřevěného palubkového stropu v jedné části rekonstruovaného objektu,
•    bezproblémová pokládka nadkrokevní izolace oproti mezikrokevní.

Jak vnímáte tepelnou ochranu během zimních a letních měsíců?
Pro vytápění našeho domu není zdaleka využívána kapacita topné soustavy. V letních měsících si užíváme příjemné a přirozené klima v podkrovních místnostech, bez nutnosti použití klimatizace. To s sebou přináší značnou úsporu nákladů.

Jaké byly pokyny/doporučení ­projektanta, pokud jde o tloušťku tepelné izolace, příp. U-hodnoty?
S projektantem jsme řešili variantu nízkoenergetického, příp. pasivního domu. Nakonec jsme se rozhodli pro nízkoenergetický dům. Byla nám doporučena tloušťka tepelné izolace Puren Protect 140 mm, která ve spojení s 22mm OSB bedněním splňuje nízkoenergetický standard 0,16 W(m-2.K-1).

Využili jste programu státní podpory „Zelená úsporám“?
Ne.

Pokládku vám prováděla stavební firma nebo svépomocí?
Svépomocí.

Jak probíhala pokládka? Jaká byla náročnost pokládky a připravenost stavby?
Pokládka byla velmi jednoduchá a to i při izolaci vikýřů. Myslím si, že pokládku by zvládl opravdu každý, chce to u toho jen trochu přemýšlet.

Použili byste opět PIR izolace Puren při stavbě Vašeho nízkoenergetického domu?
Ano. Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že PIR izolace byla správná volba. Velmi oceňujeme poradenský a technický servis českého zastoupení firmy Puren.

Děkujeme za rozhovor