Pro řešení podlahových konstrukcí v současné době nabízí kvalitní dodavatelé betonových směsí jako jednu z alternativ svých speciálních produktů také samonivelační lité potěry. Společnost ZAPA beton a. s. má ve svém portfoliu dva výrobky, které získávají stále vetší oblibu u zákazníků. Je to jak anhydritový litý potěr ZAPA ANHY­SCREED, tak stále více oblíbenější cementový litý potěr ­ZAPA SLIM.

Cementový litý potěr ­ZAPA SLIM může být použitý všude, kde se používá anhydritový potěr, a navíc v místech se zvýšenou a trvalou vlhkostí. Aplikuje se především v rodinných domech, administrativních, obchodních a veřejných budovách, představuje ideální podklad pod všechny druhy podlahových krytin (koberce, laminátové a dřevěné podlahy, dlažba). Podlaha z produktu ZAPA SLIM se standardně nevyztužuje, ale lze ji podle přání zákazníka, nebo požadavku statika modifikovat připravenou kari sítí, nebo polypropylenovými mikrovlákny. Tento produkt je určený pro použití ve vnitřních prostorech a není vhodný pro venkovní použití, nebo do prostor cyklicky namáhaných mrazem.

ZAPA SLIM – řešení pro každou podlahu


Použití cementového ­litého potěru přináší zákazníkům hlavně tyto výhody:

Rychlost
Tekutost ZAPA SLIM umožňuje rychlou pokládku, denně lze takto realizovat až 1000 m2 podlahy. Podlaha je pochozí po 1-2 dnech, po 5 dnech je možné podlahu lehce zatížit, po 7 dnech je možné potěr pozvolna vysoušet. Jeho vysychání je podstatně rychlejší než u anhydritových potěrů. Velikost dilatačních celků je až 50 m2.

Nižší nároky na organizaci prací
ZAPA SLIM je dovezený hotový autodomíchávačem a přečerpává se čerpadlem, není nutné řešit připojení vody, elektřinu, silo, případně návoz palet, montáž výztuže atd. …

Tekutost
ZAPA SLIM dokonale obteče trubky podlahového topení, výsledkem je stejnorodá struktura obsahující minimum vzduchových pórů zajišťující dokonalé vedení tepla.

Použitelnost
ZAPA SLIM je možné použít i v trvale vlhkých prostorách, kde není možné použít anhydritový potěr (garáže, sauny, WC, koupelny …). Má menší nároky na zbytkovou vlhkost oproti anhydritovým potěrům.

Kvalita výsledné podlahy je závislá nejenom na kvalitě směsi, ale i na způsobu ukládání a celkový výsledek ovlivní také následné ošetření povrchu. Po ukládce samonivelačního litého potěru musí dojít k zastínění místností a zamezení jakémukoliv proudění vzduchu (dveře i okna) a dále výrobce doporučuje ihned po urovnání uzavřít povrch ochranným postřikem na bázi parafínu nebo akrylátu z důvodu omezení nadměrného vysychání. Tímto omezíme vznik nežádoucích trhlin. Vydatnost postřiku se obvykle udává 5–10 m2/l postřiku.
Minimální tloušťka vrstvy je přesně doporučená a projektant nebo investor snadno zjistí, jaký materiál by byl na jeho stavbu nejvhodnější.

Realizace na závěr
Jedna z posledních výraznějších realizací je například řešení podlahových ploch v Prostějově. U zimního stadionu vyrostla přes zimní měsíce další budova, která nabízí zázemí sportovcům v podobě nových šaten, tělocvičny, posilovny, restaurace, ale i nové prostory pro údržbu zimního stadionu.
Celkové množství dodané na tuto stavbu, mimo běžné betony, které jsme dodávali na základy, stropy a další konstrukce, bylo 200 m3 – ZAPA SLIM CT-C25-F5.
Po dohodě s projektanty a stavbyvedoucím byla do podlahové vrstvy vložena výztuž a to hlavně z důvodu velkých ploch jednotlivých prostor, které se realizovaly.

Každému zákazníkovi jsou k dispozici obchodní zástupci a technologové, kteří jsou připraveni doporučit vhodný materiál pro danou stavbu a vytvořit cenovou nabídku. Technolog pak dohlíží nad kvalitou dodávané směsi, případně i nad samotnou ukládkou na stavbě. Společnost ZAPA beton a. s. díky svému širokému portfoliu výrobků uspokojí snad každého zákazníka.

Více informací naleznete na www.zapa.cz/cs/zapa-slim.