...webová stránka, kde si investor, potažmo zhotovitel, snadno vybere požadovaný typ konstrukce. Poté mu je doporučena konkrétní řada produktů, které jsou speciálně upraveny dle požadavků zákazníka (k tomu i třída betonu, vliv prostředí, Dmax, konzistence).

Tento jednoduchý rozcestník slouží velmi dobře nejenom investorovi a drobným stavebníkům, ale i projektantům a architektům. V projektu je pak přesně definovaný například beton pro spodní stavby AQUASTOP a realizační firma má snadnou práci při objednávání konkrétních typů betonů. Nehrozí tak i nějaká „nechtěná“ záměna a tím možná příčina následných problémů.
Projektant tak zjistí přesně jaký beton pro konstrukci navrhnout, má k dispozici Technický list, případně CAD prvky, které jsou na stránkách ke stažení.
Už tímto lze tvrdit, že dochází k ušetření – a to hlavně času pro navrhování a projektování konkrétních staveb.
V případech, kdy se jedná o větší plochy (bytové domy, haly, administrativní budovy) a je třeba řešit základové desky, pasy, může projektant využít doporučení a do projektu navrhnout například beton s označením QCC (rychlý chytrý beton).
Realizační firma pak ocení časovou úsporu, neboť oproti běžnému betonu je tato směs snadno zhutnitelná a tím výrazně urychluje zpracovatelnost bez dalšího hutnění při samotné ukládce. Bohužel i dnes jsou stále firmy, které právě na tyto konstrukce využívají již zmiňovaný „univerzální“ beton. Zde je nutné podotknout, že každý stavebník by se měl držet projektové dokumentace, případně požádat technologa betonárny pro upřesnění použitého materiálu a návrhu směsi, tak aby odpovídala požadavkům statika, ale zároveň byla dobře zpracovatelná a správně uložená do stavební konstrukce.
Společnost ZAPA beton a.s. si uvědomuje, že v současné době, kdy se velmi hlasitě mluví o energetické náročnosti, uhlíkové stopě, ale i o rychlosti výstavby, je třeba přinášet na trh kvalitní a specifické produkty. Právě použitím těchto speciálních produktů se můžeme společně chovat velmi odpovědně, a navíc to může přinášet investorovi přidanou hodnotu v ušetření času, pracovní síly, nebo financí.