Nejvyšší kvalita výrobků nesoucích značku HAWLE a jejich dlouhodobá spolehlivost stojí na osvědčené základně tvořené používáním špičkových materiálů, kvalitou zpracování a neustálou pozorností, kterou společnost věnuje technickému a technologickému vývoji při stálém kontaktu s požadavky praxe. Schopnost nabízet vlastní, originální nebo inovované výrobky maximálně reagující na potřeby trhu patří k samozřejmostem. Namátkou jmenujme projekční software využívající armatury a příslušenství HAWLE, internetový obchod, jehož prostřednictvím se již uskutečňuje naprostá většina zakázek. Díky němu stálí zákazníci mají okamžitý přehled o plnění svých objednávek a plně využívají možností, které jim on-line obchodování skýtá.

K nejznámějších výrobkům nejmodernější konstrukce patří monoblokové šoupátko s maximální ochranou proti korozi či tunelové hydranty. Zákazníci se dnes však více než dříve začínají zajímat také o spolehlivé servisní služby – ke standardu firmy HAWLE patří operativní řešení havarijních oprav, samozřejmostí je rekonstrukce vodovodních řadů i v místech s
velmi omezeným prostorem pro výkopy nebo v provozech, kde je prakticky nemožná úplná odstávka. Společnost HAWLE tedy věnuje pozornost jak velkým investorům, tak také provozovatelům a správcům sítí. Slouží jim i široká síť konsignačních skladů, možnost dovozu armatur až na místo stavby či provedení navrtávky přímo u zákazníka. Ve zvyšování zákaznického komfortu
servisních služeb firma HAWLE pokračuje i v letošním roce a dál rozšiřuje jejich paletu – tento trend se promítl do zřízení nového specializovaného servisního oddělení.

Od letošního roku nabízí společnost HAWLE Armatury spol. s r. o. svým zákazníkům novou službu – HAWLE SERVIS. Tento nový servisní odbor vytvořený v sídle výrobního závodu v Jesenici u Prahy má za úkol zabezpečovat odborné práce, zejména:
- servis regulačních ventilů
- měření průtoků hydrantů s certifikátem
- servis hydrantů
- servis zařízení na základě potřeb zákazníků – navrtávky, submontáže a jiné

Řadu z těchto služeb lze provést přímo na místě u zákazníka, v případě technicky náročnějších oprav a revizí servisní pracovník společnosti HAWLE zajistí demontáž, opravu a přezkoušení výrobku na speciálním pracovišti servisního odboru přímo v Jesenici a zpětnou montáž u zákazníka. Nespornou výhodou pro zákazníky je, že získají osvědčenou, spolehlivou kvalitu servisních služeb na regulační ventily či hydranty všech typů – servisní pracovníci jsou proškoleni v revizi a údržbě různých typů těchto zařízení, s nimiž se můžeme na českém trhu setkat. Pro samostatný odbor HAWLE SERVIS je samozřejmostí i dostupnost všech potřebných náhradních dílů. Služby HAWLE SERVIS mohou zákazníci objednávat přímo v oddělení zakázky, s nímž jsou ve všech dalších případech běžně zvyklí komunikovat.

www. hawle.cz