Nová lávka v Semilech byla zbudována z místa bývalého koupaliště a převádí cyklostezku přes koryto řeky Jizery ze stadionu na Ostrov. V roce 2007 zastupitelstvo města vybralo optimální variantu řešení, které představuje ocelovou obloukovou lávku pro pěší se zavěšenou mostovkou s trubkovým hlavním obloukem výškově zakřiveným do tvaru paraboly. Mostovka je půdorysně esovitě zakřivena, výškově ve vrcholovém oblouku o rozpětí 43,204 m.

Tvoří ji dvojice trubkových nosníků se železobetonovou deskou NK. Délka mostu je 46,774 m, šířka chodníku 3,303 m, výška mostu 6,141 m, plocha NK 206,86 m2.

Nosnou konstrukci mostu tvoří jeden středový hlavní nosný oblouk s esovitě zakřivenou mostovkou ze dvou podélných nosníků spojených deskou mostovky, resp. konzolami vetknutými do betonu mostovky. Jakost materiálu hlavního oblouku je S355 profilu 610/20 mm zakřivený do tvaru paraboly. Závěsy jsou od firmy Pfeifer – profil P36 mm o únosnosti min. 250 kN. V příčném směru ve střední části, kde oblouk vede vysoko nad mostovkou a závěsy nezasahují do průchozího prostoru, tvoří závěsy tvar písmene A.

Pod mostovkou jsou protilehlé závěsy spojeny do trojúhelníkového tvaru dvojicí táhel taktéž od firmy Pfeifer profilu P 24 mm o stejném průřezu jako závěsy. Mostovka je sestavena ze dvou podélných nosníků z ocelových trubek profilu 426/16 mm z oceli jakosti S355, které jsou zakřiveny ve dvou směrech  a to esovitě v půdoryse a do vrcholového oblouku ve svislém směru. Zakřivení tvoří krátké přímé trubky tvaru lomeného polygonu. Duté ocelové nosné prvky jsou pro zamezení pronikání vzdušné vlhkosti spojeny vzduchotěsnými svary. Dutiny jsou pro kontrolu opatřeny revizním a vypouštěcím otvorem. K nosným podélným trubkám jsou přivařeny dvojice ztužení s rozšířením do styčníkového plechu pro smontování s příčníky mostovky. Příčné spojení U profilem bylo rovněž využito pro zavěšení bednění mostovky. Pohledová plocha dolních pásnic byla opatřena metalizací doplněnou NS.

Během osazování tyto spoje sloužily jako montážní a po zabetonování plní nosnou funkci. Během stavebních prací na opěrách lávky byla zahájena výroba ocelových konstrukcí (hlavní oblouk, nosníky mostovky, konzolové svařence do desky mostovky, styčníky závěsů na oblouku, kotevní příruby oblouku, svarky mostovkových nosníků a další pomocné prvky) ve společnosti Kavoka, s. r. o. Neratovice. Ložiska pod podélnými nosníky mostovky jsou řešena jako ocelová čepová podélně posuvná. Nasměrování ložisek je na střed mostu. Celková hmotnost všech OK činí 44,37 t. Konstrukce, která je zařazena do třídy provedení EXC3, byla vyráběna v souladu s EN 1090-2. Dílenská přejímka probíhala s ohledem na postup výstavby pro oblouk a mostovkové díly zvlášť.

Montáž zábradlí probíhala po jednotlivých polích. Po montáži zábradlí bylo namontováno osvětlení lávky u opěr a do zábradelního madla včetně napájení. Dále byly namontovány kobercové dilatační závěry typu RW M80b, výrobce Reisner Wolff Engineering. Následovalo vakuové tryskání podkladu izolace a aplikace pochozí stěrkové izolace typu Conideck 2264 včetně reflexního pruhu. Jako konečná operace bylo zbudování vozovek na předpolích.

Výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty výrazně přiblížila cestu ze sídliště Řeky do centra města. Předpokládané náklady na stavbu lávky byly 9 milionů 700 tisíc Kč, z toho dotace činily 90 % z Operačního programu příhraniční spolupráce, podíl města činil 970 tisíc Kč.

SDS Exmost spol. s r. o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno
tel.: 543 432 311
e-mail: exmost@exmost.cz , www.exmost.cz