Stejně jako v ostatních zemích se hned od počátku i na československém, později na českém trhu firma HAWLE prosazuje jako průkopník nových výrobků, technologií a servisu s jasnou filozofií přístupu k zákazníkům. Připomeňme si, že nástup na český trh zahájila společnost HAWLE nejprve založením obchodní kanceláře HAWLE Armatury, spol. s r. o., která se orientovala na prodej armatur nejvyšší kvality vyrobených v mateřském závodě v rakouském Vöcklabrucku a dalších dceřiných firmách v západní Evropě. Rostoucí zájem našich vodárenských společností, projektantů a investorů o kvalitní materiály s nadstandardními zárukami, maximální spolehlivostí, a navíc se snadnou montáží vyústil ve vybudování samostatného sídla s vlastní výrobou v Jesenici u Prahy. Ta byla zahájena v roce 1995. Výroba v tuzemsku se orientuje na český trh a zároveň dodává výrobky do sítě společností HAWLE v Evropě.

Po stopách prvenství a kvality na českém trhu
Firma HAWLE přinesla na český trh několik nových zásadních změn ve vztahu k zákazníkům, které jsou v souladu s krédem celé společnosti – odpovídat na potřeby svých zákazníků, nabízet jim nejvyšší kvalitu v oblasti výrobků i služeb.
Jako první z dodavatelů v ČR zavedla například systém konsignačních skladů, které podstatným způsobem zvyšují dostupnost produktů HAWLE. Dnes má již 42 těchto skladů u provozovatelů po celé ČR. Tím jsou výrobky HAWLE dostupné všem zákazníkům, nejen odborným vodárenským společnostem, ale i stavebním firmám či drobným instalatérům po celé republice.
Dalším krokem k větší jistotě a spokojenosti zákazníků je non stop havarijní služba, zajišťující vydání zboží 24 hod. denně po 365 dní v roce.

HAWLE Armatury, spol. s r.o., rovněž jako první přišla se softwarem pro projektanty, s celým sortimentem značek a popisů pro veškeré výrobky sortimentu HAWLE. Dnes je projektantský software znám jako systém WINPLAN ve vlastnictví firmy Hydroprojekt Praha, jehož součá stí je knihovna značek HAWLE.

Firma pořá dá také pravidelné exkurze do výrobního závodu v Česku i v Rakousku, které byly v prvních letech naprosto unikátním představením výroby kladoucí důraz na kvalitu výrobního procesu. V současné době jsou samozřejmostí bezplatná školení k použití armatur i spolupráce se středními a vysokými školami v oboru, umožňující studentům praktický kontakt se špičkovými technologiemi.

Firmy HAWLE jako první zavádí na český trh značku kvality GSK – schválenou procesní technologii provádění těž ké antikorozní ochrany. Nadstandardní je rovněž 10letá záruka, vlastní systémový rozvoz po celé republice, systém evidence zboží v konsignačních skladech v elektronické podobě, internetový obchod, elektronická fakturace s autorizací. Tyto pro český vodárenský trh jednoznačně přínosné pionýrské přístupy se postupně staly nebo stávají samozřejmostí.
V tomto „zákazníkům přá telském“ trendu bude společnost HAWLE samozřejmě pokračovat i v dalších letech.

Novinky v produkci
Jistě není třeba opakovat známá fakta o unikátních a vysoce inovativních výrobcích, které v průběhu desetiletí vznikají v koncernu HAWLE – počínaje prvním měkce těsnicím šoupátkem až po nejnovější, první monoblokovou konstrukci šoupátka typu A, kde se snoubí výhody kvalitních materiálů, povrchové úpravy, snadné montáže s maximálním vyloučením možnosti chyby lidského faktoru při výrobě. Uznání zákazníků si získaly opravné třmeny, navrtávací pasy, příruby, bezzávitový spoj ISO, „bezúkapový spoj“ pro příruby ZAK® systém, hydranty, WAGA spojky, tvarovky s úhlovou a délkovou tolerancí VARIO atd.

A jak to vypadá v jesenickém závodě HAWLE Armatury, spol. s. r. o.? Prvotní spíše ruční výroba se za 20 let dostala na úroveň obráběcích strojů, barvicí linky s robotem. Kromě opravných třmenů, jako prvního skutečně českého výrobku pro všechny společnosti HAWLE, se zde vyrábí ruční kolečka, jištění proti posuvu PVC potrubí, navrtávací pasy, příruby, WAGA spojky a jednotlivé komponenty na kompletaci výrobků u mateřské a sesterských společností. Čerstvou novinkou tuzemské produkce je Synoflex, multitoleranční spoj pro potrubí všech materiálů.

HAWLE Synoflex: seznamte se
Tvarovka HAWLE Synoflex je vhodná pro jištění proti posuvu všech běžných druhů potrubí ve vodohospodářství. Umožňuje spojení trubek většiny materiálů (azbestocement, litina, PE, PVC, ocel) v nejvyšší kvalitě se zaručenou ochranou proti korozi.
HAWLE Synoflex a jeho součásti jsou v Jesenici u Prahy vyráběny na high-tech zařízeních. Ve vlastních laboratořích jsou pečlivým zkouškám kvality podrobovány jak suroviny, tak jednotlivé díly i celý výrobek. Nejvyšší kvalita je tak zajištěna skutečně v každé fázi výrobního procesu. Díky tomu je univerzální jištění proti posuvu HAWLE Synoflex svou kvalitou a přesností na tuzemském trhu jedinečné.

www.hawle.cz