Cenu ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25.000,- Kč získali za provedení rekonstrukce a dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Vaňátko, stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec.

Autory rekonstrukce a dostavby byli Ing. arch. Aleš Burian a Ing. arch Gustav Křivinka za spoluautorství Ing. arch. Radky Neumanové.

Realizovalo konsorcium firem Realitní a stavební společnost s.r.o. a RITUS s.r.o.

Původní drobná secesní stavba je doplněna novým sálem s potřebným zázemím. Stavba je technicky velmi čistá, dispozičně potřebně logická, přitom s dobrým členěním a stupňováním prostoru. Ve vnějším vzhledu nová část takticky nechává dominovat výtvarné bohatství secese, sama se omezuje na vyváženost proporcí, pečlivě volený kontrast plných a prosklených ploch, s hravým výtvarným detailem šikmo nasazené stěny s čelním průzorem. Jemné profilování omítky pilovými listy (kůrování) dobře odpovídá cihlové konstrukci obvodových stěn.

Cena ČKAIT je udělena za odborné vedení stavby složité, technicky náročné rekonstrukce a za kvalitně odvedenou práci včetně řemeslně dotažených detailů, v  souladu se spokojeností investora i architekta díla.

Technické údaje:
Adresa – Dusíkovo divadlo, Masarykova 194, Čáslav
Autoři -  Aleš Burian, Gustav Křivinka - Architektonická kancelář Burian – Křivinka (Brno)
Spolupráce - Radka Neumanová
Investor - Město Čáslav
Náklady – 68,2 mil. CZK
Zastavěná plocha - 1141 m2 historické budovy, 510 m2 dostavba
Obestavěný prostor – 3140 m3 historická budova, 4787 m3 dostavba
Hlavní dodavatelé -  Konsorcium firem Realitní a stavební společnost s.r.o. a  Ritus s.r.o.
Projekt – 2008–2011
Realizace – 2011–2012
Lokalita - areál divadla v místě bývalého hradebního příkopu na  severovýchodním okraji historického města
Zadání - rekonstrukce a dostavba divadla z roku 1869, jednoho z nejstarších kamenných divadel v Čechách
Architektura - původní foyer rozšířen dostavbou o nový dvoupodlažní prostor obrácený k dochovaným hradbám / historický prostor šaten v přízemí i občerstvení v patře zachován, propojen s novým foyerem umožňuje konání výstav / rozšířené hygienické zázemí, nejdůležitější změnou vytvoření nové scény ve druhém nadzemním podlaží, vznikl víceúčelový sál s kapacitou 165 míst / sál má rovnou podlahu bez elevace a umožňuje různé využití, po jednoramenném schodišti je přístupná malá galerie / v přízemí pod malou scénou je divadelní klub s terasou orientovanou do zeleného dvora pod hradbami

Konstrukce a technologie dostavby – svislé nosné konstrukce jednovrstvé cihelné zdivo, stropy monolitický beton, střešní konstrukce dřevěné / ve foyer tři kónické sloupy z pohledového betonu / prosklená fasáda, nosná konstrukce z lepeného dřeva, systémové hliníkové zasklívací profily, omítka hlavní fasády dostavby profilovaná kůrováním / podlaha foyer a toalety lité teraco, ve   veřejných prostorách dubové palubky, zázemí strojně hlazené betony, šatny smrková palubka