Co považujete za nejvýznamnější novinku nebo událost ve vaší firmě v posledním roce?

Je toho hodně. Jedná se o některé dotažené a realizované vývojové a inovační projekty, certifikace ISO 14001, úspěšně dokončené a probíhající velké zakázky doma i v zahraničí a především nalezení dalších možností uplatnění kompozitů, ovšem za předpokladu nutných investic do vývoje.

Zeptám se na to poslední, co hodláte nového vyvíjet?

Souvisí to s inovačními procesy, které neprovádíme proto, že jsou v posledních letech tak popularizované, ale protože musíme. "Obyčejné" kompozity se k nám valí v ohromném množství z východu, a tak je nutné hledat něco nového. Ale co to je, to vám v této chvíli neřeknu. Proč? To čtenáři jistě pochopí.

Copak vy nemůžete importovanému zboží konkurovat vyšší kvalitou?

Každý výrobce kompozitů ví sám nejlépe, co vyrábí a pro jaké účely. A tak rozlišuje své výrobky pro různé oblasti použití podle základního materiálu a dalších přísad (například proti UV záření, ohni, chemickým vlivům, atd.). Podobně jako existuje několik druhů polystyrénových desek pro fasády, pro podlahy, pro vnitřní zateplení, tak i v kompozitech je škála surovin pro různé určení a samozřejmě s různou cenou. Bohužel, k nám se dováží to nejlevnější a také nejméně kvalitní a zákazníci většinou nejsou ochotni zaplatit za vyšší kvalitu i vyšší cenu. Dokonce často slyším názor z velkých stavebních firem, že hlavně aby to vydrželo po dobu tříleté záruky a co se stane potom, to je nezajímá.

Vraťme se k novinkám a dění ve vaší firmě. Můžete čtenářům představit něco konkrétního?

Začnu vývojem. Nedávno jsme zahájili výrobu kruhových kompozitních poklopů třídy D400 s nosností 40 tun. Jedná se technologii lisování a investice do strojů a zařízení nebyla malá. Výsledek je však vynikající, ve zkušebně jsme naměřili maximální zatížení dokonce 54 tun. Navíc, dokážeme tyto poklopy vyrábět i jako nehořlavé, v současné době zkoušíme až třídu A2.

Co se týká ostatních vývojových aktivit, tak uvedu ty nejdůležitější. S brněnskou stavební fakultou dokončujeme projekt "Zesilování betonových konstrukcí". Zde se jedná o celý sofistikovaný systém nekovových výztuh. V současné době připravujeme první aplikaci - lávku v Mostkovicích u Prostějova. Dále pokračujeme na vývoji nehořlavých a požárně odolných kompozitů (program EUREKA), které se mohou aplikovat ve stavebních objektech jako jsou podzemní prostory, metro, tunely, nebo v jaderné energetice. Významný projekt CIDEAS tento rok končí a snažíme se o jeho prodloužení o další tři roky. Jen připomínám, že CIDEAS je spolek významných stavebních firem a všech stavebních fakult v ČR a integrovaným způsobem řeší obrovské množství výzkumných a vývojových úkolů. Koncem roku chystáme velkou konferenci, která proběhne v prostorách ostravské stavební fakulty. Nakonec bych ještě uvedl projekt, který vede k vysocepevnostním kompozitům, které budou mít stejnou materiálovou strukturu jako ty nynější ale pevnost až dvakrát vyšší.

Těch vývojově inovačních aktivit máte opravdu hodně. Vyplatí se takové investice?

Určitě se v budoucnu vyplatí. Už dnes se rýsují některé možnosti velkých zakázek, kde se bez těchto inovovaných prvků neuplatníme. Ale zajímavé je to, že výsledků je opravdu tolik, že jsme se rozhodli otevřít na Stavební fakultě VUT v Brně školicí středisko. Bude zaměřeno na vzdělávání pro konstruktéry, projektanty a všechny ostatní zájemce o novinky v materiálové oblasti stavebnictví. Tyto školicí aktivity budou vhodným doplňkem odborných seminářů, ať už doma nebo v zahraničí, kterých se budeme účastnit i nadále.

Co nám představíte z vašich posledních aplikací?

Zrovna dokončujeme velkou zakázku pro zahraničního zákazníka, která probíhá už druhý rok. Jedná se o velkou městskou ČOV, kam jsme dodávali všechny standardní kompozitní konstrukce. Z nich převažují poklopy v objemu 1600 metrů čtverečních. Další významnou zakázku máme pro energetiku. Ta je tak dominantní, že se o ní určitě více zmíním v nějakém dalším čísle.

A na závěr, máte pro nás ještě něco zajímavého?

Vlastníme čerstvý certifikát zavedení environmentálního managementu podle ISO 14001:2005. Toto osvědčení považuji za velmi důležité, díky němu jsme uspěli v několika, pro nás významných, zakázkách.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek