Byla založena v roce 1990 bratry Emilem a Zdeňkem Mateiciucovými. Historie objektu, ve kterém společnost sídlí, sahá ale až do roku 1839, což je opravdový unikát. Tomu odpovídají také zrekonstruované prostory bývalé textilní továrny v Odrách, kde jsme se cítili jako na zámku. A právě v těchto prostorách jsme se setkali s předsedou představenstva společnosti MATEICIUC a.s., Ing. Romanem Buryjanem.

Pane inženýre, mohl byste alespoň v kostce přiblížit našim čteřům historii továrny a vývoj společnosti ­MATEICIUC od jejího založení po dnešek?

Továrna byla založena Josefem Kazimírem Gerlichem v roce 1839, který postavil přízemní budovu, do které nainstaloval 10 stavů na výrobu sukna. Po jeho smrti koupil v roce 1856 továrnu tkadlec hedvábí Sebastian Waschka z Vídně, který zde zavedl výrobu kloboučnické plyše. V pozdějších letech přešlo vedení továrny na jeho syny a synovce a až do roku 1938 zde výroba fungovala v nezměněné podobě. Hospodářská krize a počáteční stadium války však znamenalo zastavení výroby továrny, kterou se už ani po roce 1945 nepodařilo obnovit. Po zrodnění v roce 1948 byl prozatímní správou továrny pověřen Oděvní průmysl n.p. Prostějov, který ji bez větších oprav až do roku 1992 využíval jako svůj velkosklad oděvů.
Po úspěšném zprivatizování tohoto objektu v roce 1992 zde bratři Mateiciucové zahájili výrobu polypropylenových trubek pro podlahové vytápění, polyetylenových trubek pro rozvody pitné vody, výrobu zahradních hadic z PVC a výrobu drobných plastových výlisků. V letech 1992-1995 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce administrativní budovy, výrobních hal a areálu podniku. V roce 1995 došlo k transformaci společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Výrobní sortiment se rozšířil o výrobu hladkých trubek HDPE pro ochranu optických kabelů a později jsme se pustili i do výroby korugovaných trubek, které doplnily výrobní řadu chrániček. .
Důležitým krokem pro další vývoj naší společnosti byl v roce 2001 vstup strategického partnera. MATEICIUC a.s. se stala součástí společenství sesterských firem GASCONTROL s.r.o. a GASCONTROL PLAST a.s. Toto spojení přineslo společnosti stabilizaci a další možnosti rozvoje. V roce 2002 jsme zahájili výrobu stavebních profilů a jak se později ukázalo, tento sortiment se stal pro š výrobní podnik klíčovým. Významnou investicí byl v roce 2008 kup obchodní firmy BALTEXX, která má sídlo v Německu a usnadní m obchodování s průmyslovými hadicemi na tomto teritoriu. V témže roce jsme zahájili výrobu plastových protihlukových stěn. Úspěšně se podílíme na jejich realizaci v České republice i na Slovensku a připravujeme se ke vstupu s touto komoditou také na polský trh. V roce 2009 se MATEICIUC a.s. stala majoritním vlastníkem výrobního podniku Behka Plast v Polsku, kde se budeme zabývat zejména výrobou průmyslových hadic.

Na jakých trzích vaše společnost působí, jak se pohybují obraty a kolik máte zaměstnanců?

Od roku 2006 jsme značně navýšili objem výroby a podíl exportu na celkovém obratu firmy tak výrazně stoupl. V současné době tvoří produkce pro domácí trh přibližně 40 %, zbývající část je určena pro trh zahraniční. Obraty se v posledních třech letech ustálily na 230-240 mil. Kč, přičemž ještě před deseti lety se pohybovaly do 100 mil. Kč. Počet zaměstnanců se aktuálně pohybuje mezi 70-80 a zatím s výrazným navyšováním nepočítáme.

Takže vám ani vloni, v době hospodářské krize, obrat společnosti neklesl? Pak jste zřejmě byli s hospodářskými výsledky loňského roku spokojeni...

To souhlasí. Vzhledem k tomu, že se m obrat společnosti v loňském roce podařilo udržet na číslech z roku 2008, tak jej rozhodně považujeme za úspěšný. Podařilo se m zrealizovat několik projektů podporovaných z evropských fondů, a to nejen v oblasti technologií, ale také například projekt na vzdělávání zaměstnanců. Investice do rozvoje zaměstnanců považujeme za klíčové, a proto i v tomto roce čekáme na vyhodnocení dalšího podaného projektu "Školení je šance". Za úspěch lze také považovat fakt, že i v průběhu tohoto období jsme si udrželi reálný růst mezd o 2,5 % a nedošlo ani k rušení zaměstnaneckých benefitů. Určitým měřítkem spokojenosti a efektivního rozvoje zaměstnanců je i to, že naše společnost získala mezirodní certifikát v řízení lidských zdrojů "Investor in People".

Kam směřuje váš export? Spíše na západ nebo na východní trhy?

Zatím je to více na západ, přestože na východní trhy bychom se také velice rádi dostali. Daří se m zejména v západní a jihozápadní části Evropy, nejvíce vyvážíme do Německa, Itálie, Rakouska, Švýcarska, ale také na Slovensko, do Polska nebo Maďarska. Jak už jsem se zmínil, v Německu máme dceřinou společnost BALTEXX, díky níž můžeme velice dobře prodávat nejen na tamních trzích, ale také ve Švýcarsku, kde se české firmy prosazují jen velice výjimečně. ročnost německého trhu je všeobecně zmá, takže i to jistě svědčí o kvalitě našich produktů.

Jaký je tedy současný kompletní sortiment vašich výrobků?

Společnost se dělí do pěti samostatných divizí. První a největší z nich je divize zaměře na výrobu stavebních PVC profilů. Jed se přitom o profily pro zateplování (systém ETICS), dále pak profily omítkové, profily pro sádrokarton a profily obkladové. Další divize je zaměřena na výrobu protihlukových stěn. Systém HAMPPEP je unikátní produkt na českém trhu, který je vyráběn technologií vytlačování, kde jednotlivé části profilů a ostatních komponentů skládáme na montážních stolech zákazníkovi přímo na míru. Tyto protihlukové stěny jsou certifikovány a schváleny pro použití na silnicích i drahách v rámci České republiky a splňují také veškerá bezpečnostní kritéria vyplývající z legislativy EU pro udělení značky CE. Třetí z divizí se zabývá výrobou ochranných trubek hladkých a korugovaných, které slouží především jako mechanická ochrana optických a metalických kabelů. Další divize je zaměřena na výrobu hadic z měkčeného PVC, které nacházejí uplatnění zejména na zahradách, v průmyslu nebo jsou použitelné pro další, speciální účely. Poslední divizí je divize vstřikovaných a vyfukovaných výrobků. Vstřikujeme do hmotnosti 400 g a tyto výrobky se používají prakticky ve všech odvětvích průmyslu.

Na kterých stavbách bychom mohli spatřit vaše výrobky a čím jsou výjimečné?

Naše výrobky prodáváme od roku 2007 pod obchodní značkou MAT, která se již na trhu velmi dobře etablovala. Chceme, aby i nadále byla spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním servisem pro zákazníky. Z naší produkce jsou samozřejmě nejlépe viditelné protihlukové stěny, které lemují například komunikaci na obchvatu Karlových Varů, na dálnici D47 u Hladkých Životic, rychlostní komunikaci v Praze-Kbelích nebo na Slovensku ve Štrbě. Výhodou těchto protihlukových stěn je vysoká životnost, jsou prakticky bezúdržbové a navíc recyklovatelné. Dalšími vlastnostmi, které řada realizátorů jistě ocení, je variabilita pro designová i rozměrová řešení, jednoduchá výměna poškozených dílů, nízká hmotnost a s tím související jednodušší logistika a manipulace při montáži. Navíc jsme schopni tyto stěny opatřit speciálním těrem, který slouží jako ochrana proti sprejerům. V neposlední řadě musím zmínit i příznivou cenu a vyšší bezpečnost při razu oproti jiným materiálovým řešením. Ochranné trubky k ukládání optických kabelů byly použity třeba na dálnici D1 nebo při výstavbě dálnic na Slovensku.
Vyjmenovat stavby, kde byly použity naše profily, by bylo velmi složité. Obecně se dá říci, že nacházejí uplatnění na všech typech staveb. Největší boom zažíváme především ve spojitosti s dotačními programy na zateplování panelových a rodinných domů, kde jsou naše profily součástí zateplovacích systémů. Realizátorům staveb jejich použití přiší nesporné usnadnění stavebních operací a zvyšuje i profesionalitu řešení detailů na stavbách. Samotným uživatelům zase přišejí úsporu energie, prodloužení životnosti fasád, zvýšení funkčnosti a estetičnosti staveb. š výrobní segment zahradních a průmyslových hadic se vyznačuje zej­ména dlouhou životností, tvarovou stálostí a tlakovou odolností. Nenabízíme zákazníkovi, jak tomu mnohdy bývá u dovážených hadic v supermarketech, produkt na jednu sezónu, ale kvalitní výrobek, který se při použití neláme a nepraská.

Jaké jsou vaše dodací termíny?

Na požadavky našich zákazníků rea­gujeme velmi pružně. 80 % produktů máme skladem, takže jsme schopni vykrýt standardní objedvky v požadovaném množství a kvalitě prakticky obratem.

Jaký servis nabízíte svým zákazníkům a jaké jsou vaše cíle pro nejbližší období?

Máme jasnou orientaci a specializaci, která m umožňuje tvořit ucelený systém produktů pro zvolenou stavební technologii. Zákazníkům nabízíme komplexní řešení od vývoje přes projekci až po výrobu, realizaci a servis. Servis pro s ale, kromě významu tohoto slova, zname také maximálně informovaného zákazníka. Veškeré informace o našich produktech a jejich aplikacích získají zákazníci od našich obchodních zástupců, prostřednictvím webu, z katalogových listů nebo na školeních, která pro ně i pro celou odbornou veřejnost realizujeme. Sami také objíždíme stavby a na základě připomínek a potřeb zákazníků se snažíme své výrobky co nejdříve inovovat. I v letošním roce s čekají nové projekty, které se budou týkat především vývoje a zavádění nové technologie, ale také projekty na úsporu energií. Významným úkolem bude také vybudování moderního školícího střediska v prostorách bývalého skladu. Co se týče obratu, tam jsme v prognózách opatrní a budeme spokojeni, pokud se m podaří obhájit loňské výsledky.

A jaké jsou dlouhodobé vize společnosti?

Naše společnost se zabývá výrobou produktů šetřících životní prostředí a v tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Nemalou měrou se podílíme na zaměstnanosti v našem regionu a podpora jeho společenského života pro s zůstává velice důležitou prioritou i do budoucna. Naším dlouhodobým cílem je zařadit se mezi přední výrobce stavebních profilů v Evropě. Víme, že tyto ambice jsou hodně vysoké, ale budeme se snažit pro ně udělat maximum.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač


MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: info@mateiciuc.cz, http://www.mat-plasty.cz