V Evropě a USA je jedním z nejpoužívanějších výrobků kompletní sortiment komor StormTech®. Tyto komory se používají na retenci a vsakování dešťové vody se zabudováním pod travnaté i silně zatěžované zpevněné plochy. Předností systému StormTech® je celá řada:
- Kvalita použitého materiálu (prvoplast HDPE) – komory plně vyhovují konstrukčním požadavkům AASHTO LRFD na dlouhodobou odolnost dopravních konstrukcí proti statickému zatížení zeminou a dynamickému zatížení vozidly tř. HS-20 (14,5 tun na nápravu). Na rozdíl od konstrukčně nevýhodného PP a PE (růst deformací při trvalém zatížení – „studené tečení“, trvale klesající pevnost, vliv změn teploty na mechanické vlastnosti).
- Technologie vstřikování do forem – velmi nákladná technologie, která umožňuje dosáhnout stejné tloušťky stěn ve všech záhybech komory a zesílení v kritických místech (na rozdíl od běžné metody vakuového tváření – oslabení stěn).
- Logistické výhody – výhodné stohování snižuje náklady na dopravu a vyžaduje malé prostorové nároky na stavbě. Méně palet znamená také méně strojního času při manipulaci a tím významné úspory nákladů.
- Jednoduchá montáž – nízká hmotnost komor znamená rychlou ruční pokládku ve dvou lidech. Nutný není žádný spojovací materiál, vrtání ani šrouby. Již při minimální výšce stěrkového záhozu je možno komory pojíždět mechanizací.
- Zachytávání nečistot a čištění – patentovaná konstrukce řádku ISOLATOR™ je v současnosti nejúčinnějším systémem na dlouhodobé zachycování sedimentů a nebezpečných látek před vstupem do systému. Umožňuje tak velmi dobrou kontrolu i čištění během provozu.
- Pevnost konstrukce – parabolická konstrukce umožňuje vhodný přenos statického a dynamického zatížení do podloží. Společnost ADS StormTech® neustále testuje krátkodobou i dlouhodobou dynamickou odolnost plastových struktur v běžných i extrémních dynamických podmínkách.Společnost REXCOM s. r. o. je již řadu let výhradním dodavatelem kompletního sortimentu komor StormTech® v ČR a SK. V této oblasti poskytuje poradenství při návrhu systému, výpočet dle ČSN 75 9010 i přítomnost technika při realizaci.

REXCOM s. r. o.
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
tel.: +420 519 322 440, +420 519 325 168  
www.rexcom.cz