Tyto negativní dopady můžeme zmírnit tak, že střechy budov využijeme k ozelenění. Nabízí se i možnost vytvořit na zelených střechách malé vodní plochy a jezírka.

Vodní plochy na střeše

Od počátku profesionálního zakládání zelených střech jsou na střechách zakládány i vodní plochy a jezírka. Slouží jako vítaný estetický a uvolňující prvek vedle květinových záhonů, posezení a teras. Oblast využití není omezena pouze na intenzívní zelené střechy. Také u extenzívního ozelenění se často setkáváme s jednoduchými vodními plochami, které přispívají k rozmanitosti ztvárnění. Na střechách najdeme různé formy vodních ploch, od jednoduchých pítek pro ptáky až po biologická čisticí jezírka s vodními rostlinami. Vodní plochy na střechách mohou plnit následující funkce:

-         Architektonický prvek ke zvýšení estetické hodnoty
-         Zvýšení ekologického přínosu
-         Rozšíření životního prostoru pro faunu a člověka
-         Vyšší míra zadržování srážkové vody
-         Vyšší vypařování a chladivý efekt

Sezónní vodní plochy na střechách

Jednoduché vodní plochy s výškou hladiny přibližně od pěti do dvaceti centimetrů se zakládají především na extenzívních zelených střechách pro zvýšení jejich rozmanitosti a ekologické hodnoty anebo pro umocnění estetického dojmu u pohledových střešních ploch. Přestože takové vodní plochy při dlouhodobém suchu vysychají, bývá zde zpravidla k dispozici voda pro hmyz i ptáky alespoň po určitou dobu a při příznivých klimatických poměrech se zde mohou rozmnožit i vodoměrky. Zakládání a konstrukce takovýchto „mini jezírek“ je jednoduchá: Protože tloušťka okolního souvrství může činit třeba jen 10 cm, je na ochranné a separační geotextilii, která chrání kořenovzdornou hydroizolaci střechy, nutné vytvořit a zafixovat okraje budoucího jezírka. Zakřivené okraje můžeme vytvarovat např. z ohebné drenážní hadice, přes ni pak položíme kořenovzdornou nebo jezírkovou fólii, kterou je vyložena vnitřní plocha. Zvýšené okraje vzniklé drenážní hadicí vytvoří spolu s vodotěsnou fólií odolnou proti UV záření ohraničenou vodní plochu.  Realizace podobných prvků nevyžaduje příliš námahy ani prostředků a výrazně nezatěžuje konstrukci střechy. Na jezírkovou fólii pokládáme ochrannou geotextilii a tenkou vrstvu oblázků jako dno. Při malé hloubce nelze použít typické vodní rostliny ale můžeme vysadit vlhkomilné rostliny vyskytující se na okrajích rybníků a jezer, např. kyprej vrbice, ostřice, blatouch, žabník jitrocelový, máta vodní. Jezírka se plní vodou při deštích a v déle trvajících suchých obdobích opět vysychají.

Jezírka na zelených střechách

Na intenzivních zelených střechách je díky vyššímu souvrství (cca 30-50 cm) možné vytvořit i hlubší jezírka. Konstrukce jezírka je v zásadě stejná jako je uvedeno výše. Okraje a vnitřek opět vytvoříme pomocí jezírkové fólie. Obvod jezírka bývá zpravidla vytvořen např. z monolitického betonu, cementotřískových nebo betonových obrubníků ve tvaru L. Jezírková fólie bývá zpravidla vytažena přes okraj a tam případně zajištěna. U hlubších a větších jezírek na intenzivních zelených střechách se zřizují pobřežní a okrajové zóny, stejně jako u zahradních jezírek na terénu. Po osázení rostlinami, které jsou vhodné pro příslušné stanoviště už není rozdílu mezi střešním a zahradním jezírkem. Ve vodě se houpou lekníny, pod nimi se prohánějí zlaté rybky a terasa v bezprostřední blízkosti láká k posezení. Na střeše je důležité chránit vodní plochu před přehříváním pomocí vhodného zastínění a také dbát na pohyb a okysličování vody.

Shrnutí

I na střeše je možné vytvořit jednoduché vodní plochy jako pítka pro ptáky a jezírka srovnatelná s vodními plochami na rostlém terénu. Jejich tvorba je úkolem zahradníků a krajinářů, kteří se pro tento speciální případ musí dobře vyznat i v ozelenění střech. Jak je zřejmé z příkladů, odborně založené zelené střechy s jezírky vydrží celá desetiletí a mohou se z nich těšit nejen jejich majitelé ale i četní návštěvníci z živočišné říše.

Autor: Dr. Gunter Mann, Optigrün international AG, www.optigruen.de
Překlad: Ing. Jitka Dostalová