Lapp Group tak nabízí kompletní systémové řešení kabeláže pro toto odvětví. Stuttgartská společnost vyvinula novou řadu kabelů ve spolupráci s SMA Solar Technology AG, technologickým lídrem v oblasti solárních střídačů, za pouhých osm týdnů. Kabel je speciálně určen k propojení centrálního střídače a transformátorové stanice pro střední napětí. Umožňuje tak přímé připojení solární energie do rozvodné soustavy.

Požadavky na provoz v extrémních podmínkách
Základním požadavkem zadavatele projektu SMA byla velmi dobrá flexibilita kabelu při velkých průřezech a požadavek na odolnost vůči prostředí, kde je kabel používán. Kabel je vysoce proudově zatížitelný. Díky robustnímu vnějšímu plášti je možné kabel ÖLFLEX® TRAFO uložit přímo do země, bez nutnosti použít další ochranu. Díky speciálnímu vnějšímu plášti z materiálu zesíťovaného elektronovým paprskem je zajištěna vynikající odolnost proti UV záření, ozónu
a povětrnostním vlivům. „Společnost Lapp Group dokázala rychle reagovat a vyvinout speciální kabel na základě našich požadavků a představ“, potvrdil mluvčí SMA.
Nový kabel pro střední napětí je možné použít v rámci teplotního rozsahu (-40 °C až +100 °C), je proto vhodný pro použití na FV systémech i v extrémních klimatických podmínkách. Díky své univerzálnosti je vhodný pro ostrovní (off-grid) systémy všude tam, kde využívají energii z obnovitelných zdrojů pro přímou spotřebu. Vzhledem k mezinárodním standardům, kterým nový kabel odpovídá, je možné jej použít v mnoha dalších aplikacích při výrobě elektrické energie, resp. v konstrukci strojů a zařízení. Skupina Lapp pracuje také na vývoji kabelu podobných vlastností pro využití na větných turbínách při torzním namáhání.

Kabel ÖLFLEX® TRAFO bude v letošním roce představen na mezinárodních trzích. „Vývojem nového kabelu jsme reagovali na konkrétní požadavky zákazníka s celosvětovou působností – SMA, kde cílem bylo vyvinout kabely pro vyšší třídu napětí danou použitými střídači,“ potvrdil Michael Collet, vedoucí střediska pro obnovitelné zdroje energií skupiny Lapp. „Vzhledem k tomu, že ÖLFLEX® TRAFO je prvním kabelem pro vyšší napěťovou třídu, který je vhodný pro uložení do země, odolný a současně cenově výhodný, očekáváme pozitivní reakci trhu“.

Lapp Group: Systémový dodavatel pro obnovitelné zdroje
Skupina Lapp představila v minulých letech mnoho inovativních produktů poskytujících komplexní řešení v oblasti kabeláže obnovitelných zdrojů energií. Sortiment výrobků pro fotovoltaiku zahrnuje kabely ­ÖLFLEX® ­TRAFO s extrémně nízkým odporem, odolné kabely pro solární moduly ÖLFLEX® SOLAR, konektory pro fotovoltaiku EPIC® SOLAR, SKINTOP® kabelové vývodky, UNITRONIC® systémy pro přenos dat a FLEXIMARK® označovací systémy.
„Nový ÖLFLEX® TRAFO doplňuje skupinu kabelů pro fotovol­taiku, která nyní tvoří ucelené řešení kabeláže od solárního panelu až po rozhraní vysokého napětí distribuční soustavy,“ říká Michael Collet. „Jsme nejen výrobci solárních produktů, ale také partnerem pro jakýkoli druh projektů v oblasti fotovoltaiky.“

Lapp Kabel s.r.o.
Bartošova 315, 765 02 Otrokovice
tel.: 573 501 011, fax: 573 394 650
e-mail: info@lappgroup.cz, www.lappgroup.cz