Výchozí situace
Na území Berlína a okolí provozují Berlínské vodárenské podniky (BWB) mj. 1127 km dlouhou síť tlakových potrubí pro odpadní vody, 147 přečerpávacích stanic a 6 čističek. Rekonstrukce těchto vedení je samozřejmě velkou výzvou.

Úkol
V Berlíně – Neuköllnu, ve čtvrti Rudow muselo být rekonstruováno staré litinové vedení v DN 1000 a současně měla být dosažena nejmenší možná omezení pro obyvatele této čtvrti. Pro úsek stavby dlouhý 500 m byly plánovány pouze dvě stavební jámy na začátku a na konci úseku a 40 hodin času pro práce týkající se vtažení potrubí. Pro tuto rekonstrukci musel zvolený materiál nabízet následující výhody:
-   dlouhou životnost, až 100 let
-    jednoduchou manipulaci díky nízké hmotnosti
-    možnost odklonu vedení v extrémních úhlech na základě vysoké ohebnosti
-    možnost napojení všech přípojů do nové trubky
-    vynikající odolnost vůči korozi
-    nulovou tvorbu usazenin
-    trvale těsné a pevné svařované spoje

 

Velkoprůměrové termoplastové trubky SIMONA®  ve speciálních rozměrech pro XXL bezvykopovou sanaci
Velkoprůměrové termoplastové trubky SIMONA® ve speciálních rozměrech pro XXL bezvykopovou sanaciŘešení
Swagelining je nákladově výhodný postup bezvýkopové rekonstrukce bez volného prostoru mezi novým a původním vedením. Po vtažení přilne nová plnostěnná trubka těsně ke stěnám trubky původní. Tato skutečnost, současně s vynikající hydraulikou trubek, zaručuje požadovanou kapacitu průtoku. Během vtahování nové trubky je její průměr speciálním zařízení zmenšen z 1060 na cca 970 mm. To vše při rychlosti mezi 40 a 60 m/h. Během vtahování byla trubka vystavena napětí 202 tun v tahu, které bylo po dosažení cílové stavební jámy uvolněno a vnější průměr opět narostl. Výsledkem je perfektní rekonstrukce vedení s minimálním zatížením životního prostředí.

 

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská 70, 251 01 Říčany-Jažlovice
tel.: +420 323 637 837-9
fax: +420 323 637 848
mail@simona-plastics.cz, www.simona-plastics.cz