Silnice byla v 70. a 80. letech kvůli zvýšenému objemu přepravy rozšířena. Ročně po této silnici projede 850 000 vozidel, z nichž 10 % tvoří těžká doprava. Kvůli extrémním vlivům okolního prostředí a rostoucí spotřebě vody se musí obnovit požární a zásobovací potrubí.

Úkol
Na Simplonském průsmyku má být pro ­region Bergalpe-Brig a mezinárodní dálnici A9 staré litinové potrubí (o průměru 90 mm) nahrazeno moderními plastovými trubkami.
V této výšce je půda chudá a kamenitá. Transport jemnozrnného písku jako podkladového materiálu na klasickou otevřenou pokládku tlakového potrubí je v této výšce neekonomický. Na nové tlakové trubky byly proto kladeny následující požadavky:
-    dobrá odolnost vůči oděru
-    vysoká odolnost vůči vzniku trhlin pod napětím
-    dobrá odolnost vůči bodovému zatížení (např. kameny, střepy)
-    při klasické otevřené pokládce má vytěžený materiál sloužit jako zásypový materiál
-    vysoká odolnost vůči pomalému šíření trhlin

Řešení


Trubky SIMONA® PE 100 SPC RC-­Line pro pitnou vodu se schválením od SVGW a DVGW tyto požadavky naplňují. Tyto vícevrstvé trubky se skládají z vnitřní trubky z PE 100 RC („high resistance to crack“) a ochranného pláště z modifikovaného polypropylenu (­SIMONA® PP Protect). Povrch trubek chrání před nebezpečnými vruby a trhlinami způsobenými kameny a střepy. Sebehlubší rýhy se při pozdějším provozním zatížení nepřenesou do vnitřní trubky. Jednotlivé dodané trubky byly svařeny na zemi do 60-metrových úseků potrubí a poté vrtulníkem dopraveny na místo. Celkově bylo položeno 3000 m trubek ­SIMONA® PE 100 SPC RC-­Line pro pitnou vodu s průměrem 200 – 250 mm. Během stavby bylo nainstalováno provizorní potrubí z PE 100, které sloužilo k tomu, aby byl vodovod stále v provozu.

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská 70, 251 01 Říčany-Jažlovice
tel.: +420 323 637 837-9
fax: +420 323 637 848
mail@simona-plastics.cz
www.simona-plastics.cz