Výroba na zakázku dle přání zákazníka pro rychlejší zatahování

Výchozí stav
Město Göttingen již od 90. let obnovuje kanalizační řady výlučně polyethylenem, aby zamezilo znečištění podzemních vod v důsledku netěsností stok. V souvislosti s otevřením fakultní nemocnice v Göttingenu bylo nutné sanovat starou odpadní kanalizaci.

Zadání
Kromě vynikajících hydraulických vlastností měl být potrubní systém také absolutně těsný díky spolehlivým svarovým spojům. Potrubní systém měl rovněž splňovat následující požadavky:
- stavební délky na míru,
- vysoká rychlost průtoku,
- odolný vůči korozi, napěťovým prasklinám a abrazi,
- minimální inkrustace,
- jednoduchá manipulace při pokládce,
- jednoduché napojení na domovní přípojku sedlovou tvarovkou.

Transport dílensky svařeného modulu 7,5m do výkopu


Řešení
SIMONA® PE 100 vejčitá potrubí jsou absolutně těsná, odolná vůči prorůstání kořenů a svařené spoje jsou osově i materiálově pevné. To znamená, že použití tohoto výrobku je pro uvedenou sanaci vhodné. Šedá vejčitá PE 100 potrubí byla vyrobena v souladu s DIN 4263 v rozměrech 770 mm (šířka), 1 187 mm (výška) a 34 mm tloušťka stěny. Šedá vnitřní stěna slouží k jednoduššímu zjištění stavu potrubí během budoucí údržby. Na přání zákazníka bylo upuštěno od zhotovení patek. Dále byly v dílně SIMONA svařeny tři moduly (á 2,5 m). Vnitřní výronky byly odstraněny a tento svařenec tak byl dodán na místo stavby. Tímto byla podstatně zvýšena efektivita pokládky na stavbě. V místě připojení byl výkop vyplněn dočasně tekutým výplňovým materiálem. Vymezovače, které sloužily jako pojistky proti vztlaku a zároveň jako pomoc při zatahování, byly dodány společností PSI Products GmbH z Mössingenu.

Doprava hoblíku a příprava ke svařování tažné hlavy a vejčitého profilu


SIMONA® vejčitá potrubí


Vlastnosti:
- vysoká průtoková rychlost během sucha (v období malých srážek),
- vysoká nosnost a stabilita,
- životnost až 100 let,
- vysoká odolnost vůči napěťovým trhlinám a abrazi,
- velmi dobrá chemická odolnost,
- minimální inkrustace,
- jednoduché napojení tvarovkou domovní přípojka – sedlo,
- absolutně těsný materiálový spoj, díky svařování natupo axiálně pevný a odolný proti prorůstání kořeny.

Výrobní program:
- vejčitá potrubí ve standardních délkách 0,7 – 2,5 m v normovaných profilech dle DIN 4263,
- speciální rozměry na vyžádání
- tvarovka domovní přípojka – vnitřní sedlo,
- tvarovka domovní přípojka – vnější sedlo.

Zatahování vejčitého profilu


Projekt: Sanace kanalizační stoky v délce 1,3 km včetně připojení fakultní nemocnice v Göttingenu na gravitační kanalizaci provozovanou komunálním podnikem pro likvidaci odpadů
Technická podpora: SIMONA AG, divize Trubky a tvarovky
Použité výrobky: SIMONA® PE 100 vejčité profily
Délky modulů: 2,5 m
Celková délka: 580 m
Způsob pokládky: Sanace
Doba stavby: 9 měsíců