Monolitický čtyřpolový předpjatý most s trámovým profilem dlouhý 130 m a široký téměř 12 m ve výšce 7,10 m je celý budován s pomocí systémů bednění a lešení PERI. Před samotnou stavbou mostu byly z obou stran navíc vybudovány Rosett brány z lešení PERI UP, které řidiče na této velmi frekventované silnici upozorňují na omezenou průjezdnou výšku.

Na lehké skruži z tohoto systému lešení byla uložena i samotná forma bednění jednotrámové mostovky. Dnes již velmi známé a používané řešení bednění, které vymezí profil mostu a nevyžaduje žádné další ramenáty, je vytvořeno z běžně pronajímaných dílů systému VARIOKIT (dřevěné příhradové nosníky GT 24 uložené na ocelových závorách SRU a vzepřených podpěrnými vřeteny SLS). Z důvodu zachování provozu na silnici I/4 bylo v místě průjezdu doplněno o nosníky HEB 300, dodané firmou PERI. Navíc forma pro mostovku byla jednoduše vyskládána ze segmentů, které byly smontovány na zemi a jeřábem osazovány přímo na místo, což montáž bednění značně urychluje. Horizontála UH 25 umožňuje vytvořit v místech, kde se zatížení kumuluje, velmi únosné bárky ze sloupků lešení PERI UP Rosett, kterými je možné přenést zatížení do jednoho sloupku až 50 kN. Podpěrná skruž z tohoto systému je velmi ekonomicky výhodná i díky tomu, že různým hodnotám zatížení vyvolaným různými výškami konstrukce od 25 cm při okrajích mostovky až po 1,60 m v místě trámu je možné moduly sloupků optimálně přizpůsobit tak, že každý sloupek přenáší maximální zatížení blížící se jeho maximální únosnosti.

Své uplatnění na této stavbě našly i další systémy PERI: kruhové pilíře o průměru 1,70 m byly bedněny nosníkovým bedněním VARIO s vloženými ramenáty jako kompletní formou připravenou v montážní hale ­PERI. Povrch opěr v kvalitě pohledového betonu byl vytvořen díky použitému panelovému bednění TRIO Struktur, s pláštěm bednění z prken.

I u této stavby platí, že 100 % dílů bednění potřebných k realizaci tohoto objektu bylo dodávkou z jediného zdroje - PERI - s tím, že téměř stejné procento dílů je možné pronajmout.

Společenské centrum Trutnov

Krkonoše se konečně po dlouhých letech plánování dočkají Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas.
Na ploše 4200 m2 ve čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží bude místo pro mnoho kulturních aktivit: divadelní představení, zábavné pořady, koncerty, společenské večery, plesy.

Hlavní sál se bude měnit v klasickou divadelní scénu pro 390 diváků, či divadelní arénu pro 590 diváků, koncertní síň pro 640 diváků nebo taneční sál pro téměř 520 plesajících, pro které bude v podzemí připraveno parkoviště s 81 stáním. Prostory v prvním patře bude možno dle potřeby spojit v jeden sál či rozdělit až na šest kluboven. Ve druhém patře budou dvě velké zkušebny, třetí patro zaberou kanceláře a zázemí pro zvukaře, osvětlovače a tlumočníky. Návštěvníkům budou také sloužit dvě kavárny.

Jednoduchá monolitická železobetonová konstrukce s kruhovými sloupy a obloukovými i rovnými stěnami byla vyráběna s pomocí několika systémů při využití všech jejich předností. Kruhové sloupy o průměru 30 cm s povrchem v kvalitě velmi jakostního pohledového betonu jsou vyráběny s pomocí ocelového sloupového bednění SRS. Pro výrobu stěn byly použity panely velmi rychlého univerzálního stěnového systému TRIO, v šachtách doplněného o šachtový díl TSE, který umožňuje odbednění a přenesení celého vnitřního bednění šachty najednou. Obloukové stěny pomáhá realizovat kruhové stěnové bednění RUNDFLEX, které se dá nastavit do jakéhokoliv poloměru od 1 m.

Bednění TRIO použité u obvodových stěn v suterénu bylo vzepřeno systémovými opěrnými rámy SB. Pro výrobu stropů byly použity dva systémy: maximálně flexibilní nosníkové stropní bednění MULTIFLEX s možností přenosu velmi velkého zatížení oproti jiným systémům díky příhradovému dřevěnému nosníku GT 24 a hliníkový panelový stropní systém SKYDECK, dostatečně únosný, snadno a rychle smontovatelný, přinášející úsporu stojek a díky padací hlavě velmi rychlý, protože dovoluje časné odbednění. Pro podepření bylo zvoleno to nejvhodnější a nejefektivnější řešení: pro malé světlé výšky běžné stojky a v aulách a sálech podpěrné věže ST 100 s únosností jedné věže téměř 200  kN a světlou výškou až 12  m.

Všechny systémy PERI jsou schopné maximálního přizpůsobení požadovanému tvaru prováděného díla a lze je nasadit optimálně k daným podmínkám a tím i maximálně efektivně. Nezanedbatelnou výhodou je široká nabídka systémů bednění i lešení z jednoho zdroje, většinou s možností pronájmu.

Kostel v Orlickém Záhoří

Orlické Záhoří je společné pojmenování osad a obcí v údolí Divoké Orlice na českopolské hranici. Jejich pomyslným centrem je Kunštát, u jehož hřbitova stojí pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele, postavený v letech 1754 - 1763 na místě původního dřevěného, o němž existují zmínky již v roce 1612. Po předání kostela jako dar městu se našly prostředky i na havarijní opravu věže, ke které byla přizvána i naše firma.

Pro práce u věže tyčící se téměř do výšky 34 m, prováděné z plošin o půdorysném rozměru 3 x 3 m, bylo nutné postavit lešení s poslední podlahou ve výšce 32 m. Pro lešení PERI UP není žádným problémem zužující se tvar věže kostela nebo ztížená možnost založení kvůli střeše lodní části či velmi těsná blízkost místní komunikace. Stavebnicový princip umožňuje kombinaci jednotlivých systémů. První tři patra nad založením byla postavena ze systému PERI UP Rosett, další potom z PERI UP Rosett Flex využívající průmyslové podlahy, které se dají zcela variabilně osazovat přímo na horizontály a pokryjí tak téměř beze zbytku podlahovou plochu. Směr uložení se může podle potřeby libovolně měnit. Vzdálenost rozet na sloupcích po 50 cm dovoluje vytvořit zábradlí zcela dle požadavků norem i umístit diagonální výztuhy optimálně tam, kde je to třeba. Příhradové nosníky, jeden z doplňků systému, pomohly při založení lešení společně s kloubovými patkami v komplikovaném místě nad střechou lodě kostela.


PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42 Jesenice
tel.: 241 090 311, fax: 241 090 315
e-mail: info@peri.cz, http://www.peri.cz