„Prostřednictvím této kooperace chceme dále rozvíjet náš růst na českém trhu s plasty a rozšířit nabídku produktů pro naše zákazníky“, říká Josef Melichar, obchodní ředitel, SIMONA-PLASTICS CZ. „Zákazníci SIMONA v České republice budou v budoucnu profitovat z ještě vyšší úrovně služeb silného obchodního partnera. Vink-Plasty garantuje krátké dodací lhůty a silnou orientaci na zákazníka. My, SIMONA a Vink, chceme tímto naše zákazníky učinit ještě úspěšnějšími, doplňuje Tomáš Javůrek, jednatel, VINK-Plasty s.r.o. Spolupráce bude zahájena počátkem roku 2015 a bude zahrnovat kompletní program polotovarů z PE, PP, PVC a fluropolymerů.

SIMONA AG je přední společnost pro výrobu a vývoj výrobků z termoplastů s výrobními a odbytovými středisky po celém světě. Výrobní program zahrnuje plastové polotovary (desky, tyče, profily, svařovací dráty), trubky, tvarovky a prefabrikované díly. SIMONA zaměstnává okolo 1.300 zaměstnanců a více než 35.000 výrobků pro nejrůznější obory vyrábí v Německu i v zahraničí. Roční produkce činí více než 100.000 tun. SIMONA AG je kotována v General Standard na frankfurtské burze. Společnost sídlí v Kirnu, Porýní-Falcko. Další informace naleznete na www.simona.de.

VINK je velkoobchodní společnost s mezinárodní působností v oblasti plastových polotovarů. Decentralizované spojení samostatných poboček je podporováno efektivním národním servis-ním centrem. K širokému sortimentu patří zejména výrobky pro stavebnictví, reklamu a průmysl. Další informace naleznete na www.vink.cz.