Uplatňují se znovu a znovu přednosti těchto konstrukcí, především možnost jejich dopravy a možnosti montáže prakticky v libovolném místě, velká variabilita tvaru výsledné konstrukce, přizpůsobení tvaru terénu, snadná změna sklonu líce zdi, kvalita a trvanlivost betonu a stále oblíbenější osazování hotového díla vegetací. Svahovky dosud byly použity na všech budovaných železničních koridorech, stále častěji je využívají i soukromí investoři při terénních úpravách doprovázející obytné domy, zahrady, parkové úpravy, obslužné komunikace apod. Při montáži je (až na výjimky) používána zemina vytěžená na místě, šetří proto i náklady na přesuny při těžbě zemin. Hmotnost zeminy zásypu velmi výrazně přispívá k výsledné stabilitě díla. Skládané opěrné a zárubní zdi jsou také většinou zakládány na hutněném štěrku, proto odpadá budování složitého prostorového betonového základu.

Řadu betonových svahovek tvoří několik typů výrobků. Liší se především svojí velikostí. Tato velikost potom určuje rozsah použití. Platí, že větší hmotnost svahovky umožňuje vyšší a namáhanější konstrukci.

Při návrhu skládané zdi je nutno mít na paměti, že líc konstrukce je ukloněn, a proto při půdorysném zakřivení vzniká kuželová plocha, která může omezit výšku hotového díla (mezery mezi svahovkami se buď rozšiřují nebo naopak zmenšují). Pro tyto případy je zpracován graf závislosti mezi poloměrem půdorysného zakřivení a výšky zdi, platí však jen pro nejstrmější sklon líce, při ostatních sklonech doporučujeme konzultaci s výrobcem.

Společnost Horizont – Silidur spolu s ostatními výrobci uvedené řady svahovek v zahraničí neustále využívá společných zkušeností při realizaci nových konstrukcí, každá změna je ověřována v laboratořích a zkušebnách u nás a zejména v geotechnické zkušebně technické univerzity v Bologni.

Výrobce je rovněž schopen staticky posoudit a ověřit navrženou konstrukci skládané zdi.

Připojené fotografie ukazují realizovaná díla v posledním období. Mezi ně patří např. obklad mostních opěr železničního mostu u Mostů u Jablunkova, budovaná železniční zastávka Kařez, zárubní zeď obslužné ulice Kajerka v Bratislavě, zdi při obytných a rodinných domech, zeď u kruhového objezdu v Dobrovízi, zeď podél přeložky cyklostezky v obchodním centru v Táboře, parkové úpravy.

Tomáš Trkovský
Foto: autor a archiv

HORIZONT-SILIDUR spol. s r.o.
Zdonín 3, 288 02 Nymburk
tel.: 325 531 402, 724 346 474, fax: 325 531 403
e-mail: obchod@horizont-silidur.cz, www.horizont-silidur.cz