Samozřejmě kultura může být pojímána velice široce, ale v našem případě se zaměříme především na architektonickou stavební památku, která díky nadšení zástupců města a podpory z evropských fondů prošla rozsáhlou rekonstrukcí a stala se zázemím pro kulturní aktivity, tak jak jsou většinou laickou veřejností pojímány – zázemím pro netradiční divadlo či místo setkávání a posezení v příjemném prostředí „nádražní“ kavárny.

Touto zmíněnou stavební památkou je secesní budova plzeňského vlakového nádraží – Jižní předměstí, která od roku 1986 už neplnila svůj účel a postupem času pomalu chátrala. Jen díky nezávislým a alternativním uměleckým počinům v prostorách objektu se dařilo budovu udržovat při životě. Pro záchranu budovy však byla potřeba rozsáhlá investice a komplexní projekt revitalizace stavby. Město si v úzké spolupráci s architektonickou kanceláří a památkáři vytklo za cíl vybudovat v prostorách bývalého nádraží důstojné zázemí pro kulturní a společenské vyžití. Mimořádně citlivě a přitom velmi funkčně jsou skloubeny původní secesní prvky stavby s moderní funkcionalisticky strohou architekturou. Vytvořený multifunkční prostor nabízí široké možnosti pro prezentaci různého žánru umění, interaktivní workshopy, poslechové koncerty i taneční zábavu, galerii, divadlo či jen tak relaxační posezení při šálku dobré kávy.Samozřejmě nechybí ani technické či sociální zázemí, které zajišťuje plynulý chod výše uvedených aktivit.Na stavebních pracích spojených s rekonstrukcí se podílela řada profesí, ale my chceme v našem článku věnovat pozornost pokládce podlahy, která je v tomto případě rovněž uměleckým dílem.Vlastní průběh pokládky bylo jedno velké představení zkušených podlahářských mistrů a kreativní designérky, kteří pod „taktovkou“ architekta Ing. Arch. Pavla Kocycha, vytvářeli před zraky přihlížejících umělecké dílo v podobě zcela originální designové podlahy. Zvolené dekorování pastelově šedé podlahy decentní „nekonečnou“ linkou jakoby symbolizovalo neustálou proměnu v čase, chaotický spěch a neklid a zároveň následné zklidnění.Ornamentální dekorování podlahy bylo finální třešničkou na dortu, resp. přesně řečeno lité podlaze, která se skládala z podkladu napenetrovaného dvousložkovým základním nátěrem ARTURO EP6200 na bázi epoxidových pryskyřic a dvousložkové lité podlahy na bázi polyuretanových pryskyřic ARTURO PU2060 v barevném odstínu RAL 7035. Do čerstvě nanesené vrstvy polyuretanové pryskyřice bylo provedeno zmíněné dekorování podlahy, a to identickým výrobkem ARTURO PU2060 v odstínu RAL 7045. Na druhý den, po vytvrzení podlahy, byl naválečkován ochranný vrchní hedvábně matný polyuretanový lak ARTURO PU7985, který má vynikající vlastnosti proti mechanickému a chemickému opotřebení.

Název objektu: Vlakové nádraží Plzeň – Jižní předměstí (západní křídlo budovy)
Hlavní investor: město Plzeň
Generální dodavatel stavby:
OHL ŽS
Architektonická kancelář:
Architektonické studio Eatelier
Designérka:
Markéta Jetlebová
Realizační firma podlah:
Designové podlahy R&D, Hrabyně
Dodavatel stavební chemie na podlahy / ARTURO Product Manager:
Uzin s. r. o., Praha / Ing. Josef Maštera
Produkty:
ARTURO, penetrace EP 6200, litá podlaha PU 2060 (odstín RAL), vrchní lak PU 7985

Uzin s. r. o.
Českomoravská 12a, 190 00 Praha 9
tel.: 283 083 314, fax: 283 083 419
e-mail: info@uzin.cz, www.uzin.cz

www.wolff-tools.cz | www.pallmann.cz | www.arturoflooring.cz | www.codex-x.cz | www.rz-systems.cz | www.laegler.cz