Hlavní skupinou sortimentu jsou prvky k přerušení tepelných mostů Isokorb®, dále jsou v nabídce prvky k útlumu kročejového hluku na schodištích Tronsole®, nekovová výztuž Combar®, jejíž samostatnou produktovou částí jsou prvky Isolink®, a v neposlední řadě prvky k přenosu smykových sil Bole® a smykové trny do dilatačních spár. ­

Od uvedení prvků Schöck ­Isokorb® na trh v roce 1983 prošla produktová řada razantním vývojem. Základní kvalitativní zárukou je používání tahových prutů s nerezovou částí, která má asi 3,5x menší tepelnou vodivost oproti černé oceli. V posledních 15 letech se prvky vyrábí s tlakovými ložisky ze speciální betonové směsi. Tato kombinace přináší nejlepší vlastnosti nabízených produktů na trhu. Nejnovější provedení prvku ­Isokorb® přináší také variantu s tahovými pruty z nekovové výztuže ­Combar®.

Model pro budoucnost

Aby výrobce nezůstal pozadu s přizpůsobením se novým technologiím, přistoupil k radikálnímu přejmenování celého názvosloví prvků Isokorb®, které nyní zapadne do principů digitálního systému BIM. Názvy prvků jsou jednotně strukturovány a pořadí znaků zůstává stejné podle typu a významu.
K dispozici je „Převodní nástroj Isokorb®“, který pomůže s převodem jednotlivých názvů celého sortimentu Isokorb®.
Také v této souvislosti se produkty rozdělily do čtyř základních skupin – modelů:


Prvky Isokorb® XT a CXT se vyrábí s tloušťkou izolantu 120 mm a jsou určeny pro pasivní výstavbu, prvky Isokorb® T a RT mají tloušťku izolantu 80 mm.
Zatímco nejnovější produkty CXT a RT nabízejí uplatnění pouze pro přímá napojení (ve stejné výškové úrovni stropu a konzoly), prvky T a XT coby dlouhodobě nabízené skupiny, se vyrábějí ve více než desítce tvarových variant, jak pro detaily s vetknutím, nebo pro kloubová uložení.
Z hlediska usnadnění montáže byly v loňském roce uvedeny na trh nové prvky Isokorb® pro kotvení ve věncích K-O, K-U, které nahrazují čtyři dosavadní typy pro balkonové desky kotvené do stěn, nebo uložené nad či pod úrovní stropních desek.
Velice významnou a v poslední době často skloňovanou vlastností je požární odolnost. V současnosti se nabízí jako standard provedení REI120 a podle doplňujícího požárního posudku dosahují prvky Isokorb® hodnot REI60-DP1.
Při vytváření konzol v pavlačových domech se u Isokorbů XT také začaly sledovat hodnoty kročejového útlumu.

Možnosti využití

Za zmínku stojí, že se Isokorby dají použít do novostaveb pro monolitické i prefabrikované prvky a nově se dodávají i pro rekonstrukce, u kterých se vlepují výztuže do stávajících betonových konstrukcí.
Další skupinou použití jsou prvky pro propojení ocelových konstrukcí a rovněž lze využít i prvky k propojení ocelové venkovní konstrukce a betonové nosné konstrukce, ať už monolitu nebo stávající stavby.


Dokonalý sendvič

V tématu přerušení tepelných mostů nesmíme opomenout systém Isolink®, který umožňuje propojit betonové vrstvy sendvičových prefabrikátů bez vzniku bodových tepelných mostů. Jedná se o krátké tyče z nekovové výztuže, které nejen daleko lépe zamezují tepelnému prostupu, ale rozhodně zrychlují výrobní proces samotných prefabrikovaných stěn. I tento systém rovněž nabízí možnost vlepení tyčí do zateplovaných obvodových stěn při vytváření montovaných fasád.
Firma Schöck-Wittek nabízí osobní konzultace jak na stavbách, tak i v projekcích a developerských společnostech. Provádí školení i menším skupinám ve firmách, jakož i na středních a vysokých školách. Podle hesla v logu „Stavíme na spolehlivosti“ pracuje nejen celý tým firmy, ale funguje tak i celý sortiment výrobků.

Schöck – Wittek s. r. o.
Veleslavínova 8, 746 01 Opava
tel.: +420 553 788 308
e-mail: wittek@wittek.cz
www.schoeck-wittek.cz
facebook: @schockwittek