Největší důraz společnost klade na kvalitu použitých materiálů a poskytovaných služeb, tak aby byl zákazník maximálně spokojený s celkovým výsledkem vzájemné spolupráce. Společnost MONT-KOVO zajišťuje veškeré projekční práce a projekty
řeší v nejvyspělejších programech, aby zabezpečila naprostou bezchybnost výroby.

Dobrým příkladem nadčasové montované haly je nová hala ve Velké Bíteši pro společnost Labara, která se zabývá dodávkou elektroinstalačních materiálů. Společnost stále rozšiřuje své skladovací a výrobní prostory a po dobré předchozí vzájemné spolupráci opět oslovila společnost MONT-KOVO.

Koncepce haly
Hala je projekčně řešena jako výrobní hala s dvoupodlažní administrativou. Důraz byl především kladen na vnější estetický vzhled a maximální vnitřní funkčnost. Hala má vytvořit optimální pracovní podmínky v létě i v zimě při dostatečném zajištění úspor tepelné energie. Barevně je hala laděna do kombinace modrobílých barev.

Dispoziční řešení haly
Nižší výrobní část s rozměry 16 x 69 m a výškou 6,5 m v okapu je doplněna o jednonosníkový mostový jeřáb Reno o nosnosti 5 t, který bude sloužit ke snadné manipulaci s elektroinstalačním materiálem. K úsporám energie přispěje dostatečné prosvětlení pracovní plochy obloukovým světlíkem umístěným v hřebenu haly. Polykarbonátový světlík 3 x 54 m má optimální rozměry pro prosvětlení celého prostoru haly. Je doplněn o tři ventilační otvírky 2 x 2 m a čidlo proti dešti a větru.
Na výrobní halu navazuje modrá dvoupodlažní administrativní hala čtvercového tvaru s kancelářemi zaměstnanců a majitele firmy (rozměry 16 x 16 m s výškou 8 m v okapu). Bílá okna kanceláří kontrastují s modrou barvou opláštění RAL 5010 a ladí s výrobní halou, která je v opačném barevném provedení. Obě části haly jsou dostatečně zateplené kvalitními sendvičovými panely o tloušťce 100 mm s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a požadovanou požární odolností 15 a 30 minut.

Konstrukční řešení haly
Konstrukčně je výrobní a administrativní hala řešena jako dva samostatné objekty oddělené protipožární zdí z Porothermu. Primární konstrukce haly je navržena jako rámová s konzolami pro jeřábovou dráhu umístěnými 1 m pod vazník. Nosné sloupy z HEA profilů jsou vetknuty do tzv. kalichů. Konstrukce s jeřábovou dráhou navíc vyžaduje vyztužení táhly v boční i střešní části haly. Na primární konstrukci ve střešní části navazují sekundární prvky – pozinkované Z vaznice ­METSEC, na které se pokládá střešní opláštění.

Administrativní část je řešena pultově, sklon střechy je směřován k výrobní hale. Konstrukce administrativy je řešena z příhradových vazníků, sloupy jsou vetknuté profily HEA, doplněné opět Z vaznicemi METSEC. Konstrukce patra je rovněž ocelová a je řešena jako kombinace válcovaných profilů a M vaznic METSEC. Na konstrukci je položen nosný TR plech, který slouží jako ztracené bednění pro další skladbu podlahy. Schodiště v hale je betonové od firmy PREFA.
Hala má požární odolnost R 15 a administrativní část R 30. Odolnost u výrobní haly je řešena výpočtem, u administrativy obkladem ze SDK (sádrokartonu).

Při montáži kladl výrobce haly MONT-KOVO spol. s r.o. důraz na efektivní postup montáže, hala tak byla smontována za tři měsíce a předána investorovi k dokončení stavebních prací. Hala díky kvalitním materiálům zajistí především nízké provozní náklady při užívání, příjemné pracovní podmínky a dlouhou bezúdržbovou životnost.

Ing. Blanka Dostálová

MONT-KOVO spol. s r.o.
Břest 81, 768 23 Břest
tel.: 573 354 484, fax: 573 354 053
obchod@montkovo.cz, www.montkovo.cz