Společnost dodává nejen technologické celky "na klíč", včetně elektroinstalaa řídících systémů linek, ale věnuje se i výrobě podavačů, dávkovacích zařízení, retenčních a skladovacích zásobníků, rekonstrukcím a opravám úpravárenských linek a dopravníků, prodeji válečků, gumových pásů, stěračů a zakrývání dopravních cest obloukovými vlnitými pozinkovanými kryty.
Malá obchodní firma bez majetku, kterou v roce 1992 zakládali stávající společníci Václav Doskočil, Ing. Petr Váchal a Zdeněk Podhorský a která začínala s inženýrskou činností, se dynamicky vyvinula v prosperující firmu s 85 zaměstnanci, s vlastním technickým i výrobním zázemím, s ročním obratem kolem 250 milionů korun a s dlouhou řadou velkých i menších referenčních staveb pro těžební a stavební firmy, sklárny, obalovny, cementárny, betonárny a stavební společnosti v České republice, na Slovensku, na Ukrajině, ve Švýcarsku, Maďarsku, Rakousku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Německu, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Finsku a v Kazachstánu.

V roce 1995 společnost zakoupila od stagnující firmy, která končila se svou činností, malý průmyslový areál na okraji města Třeště se dvěma halami bez jeřábů. Postupně byl tento areál modernizován, upravován a rozšiřován. Nejprve byla přestavěna malá výrobní hala a do ní byla instalována jeřábová dráha s mostovým jeřábem. Současně se rekonstruovaly šatny zaměstnanců a byla dokončena jídelna. Následně byla zrušena uhelná kotelna a areál byl plynofikován. Veškeré plochy byly zpevněny a vyasfaltovány. Po provedení nástavby administrativních prostor a kanceláří pro projektanty, obchodníky a ekonomický úsek bylo realizováno napojení splaškových vod z areálu na čistírnu odpadních vod, stávající prostory byly rozšířeny o halu tryskání ocelových profilů a halu dělení materiálu s nůžkami a ohraňovacím lisem včetně nové kompresorovny a haly průběžného otryskávacího zařízení.

Od města Třešť byly zakoupeny sousední parcely a na nich postupně vyrostla nová výrobní hala, moderní ekologická lakovna, splňující náročné požadavky na hygienu a životní prostředí, rozsáhlé montážní plochy s dešťovou kanalizací, hala technické přípravy, plochy pro sklady hutního materiálu, hala dělení materiálu a parkoviště s dostatečnou kapacitou pro návštěvy a stále narůstající počet zaměstnanců. Dále byla postavena nová skladová hala, vrátnice, archiv a byly rozšířeny administrativní prostory. Předloni přibyla i hala s moderním pálícím CNC pracovištěm a rozšiřují se zpevněné plochy pro provádění předmontážní kompletace a prověření funkčnosti jednotlivých vyráběných uzlů.

Pro provádění montáží svých linek a výrobků je společnost vybavena veškerou montážní technikou, montážními vozy, autojeřáby, vysokozdvižnými vozíky a nákladními automobily pro přepravu svých výrobků na místo určení.

Postupně společnost nebo její odborní zástupci získali celou řadu certifikátů, oprávnění a osvědčení, nutných pro svou činnost, počínaje certifikátem systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, přes osvědčení ČKAIT o autorizaci v oborech technologická zařízení staveb a statika a dynamika staveb, Velký průkaz způsobilosti pro navrhováa výrobu ocelových konstrukcí, certifikáty evropského svářečského inženýra a inspektora svařováaž po oprávnění a osvědčení Báňského úřadu k projektování, opravám a montážím objektů a zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, včetně uznání odborné kvalifikace od slovenského Báňského úřadu.
Kolektiv projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí má k dispozici špičková počítačová pracoviště s obsáhlým softwarovým vybavením, výrobní, montážní i servisní pracovníci jsou sehraným týmem kvalifikovaných lidí s velmi dobrým technickým zázemím (svářečky, plazma, soustruhy, frézky, brusky, lisy atd.).

V Bulharsku byla v r. 2006 založena dceřiná společnost KOOL BG EOOD se sídlem v Plov­divu. V prosinci 2007 KOOL BG OOD zakoupila areál s výrobními halami a montážními plochami ve městě Peruštica, ležícím 20 km jihozápadně od Plovdivu, kde dnes současných 35 zaměstnanců kromě výroby a montáží ocelových konstrukcí a pásových dopravníků provádí opravy technologických zařízení, lepení gumových páa z konsignačních skladů prodává válečky Tranza a gumové pásy Semperit v oblasti Balkánu.

Mezi zákazníky obou společností ­KOOL Trading spol.s r.o. i KOOL BG OOD patří téměř všichni evropští i světoví "velcí hráči" v oblasti těžby a úpravy kameniva, velké stavební společnosti, světoví výrobci betonáren a obaloven, cementáři, zpracovatelé štěpky, skláři, ale i malé těžební a úpravárenské společnosti, jmenujme například Colas, Tarmac, ­Eurovia, Strabag, Doprastav, Holcim, Schwing - Stetter, Eltemix, Alas, Agir, Hanson, ­Lafarge, Omya, Granita Skuteč, Kámen a písek Český Krumlov, Kámen Zbraslav, Dobet Ostrožská Nová Ves, Hasit, Kronospan, Quarzwerke, Energetika Třinec a další.
Zkušenosti pracovníků obou společností v oboru jsou zárukou vysoké úrovně know-how, která se promítá do účelnosti, kvality, funkční spolehlivosti a vysokých užitných vlastností vyráběných strojů a zařízení. Spojení "poradenství - projekce - konstrukce - výroba - montáž - servis" je předností, kterou oceňují všichni zákazníci firmy. Pásové dopravníky a technologické linky pro drcení a třídění kameniva z produkce KOOL Trading, spol. s r. o. a KOOL BG OOD pracují u spokojených uživatelů v tuzemsku i zahraničí.


KOOL Trading spol.s r.o.
Dr. Richtra 47, 589 01 Třešť, Česká republika
kool@kool.cz, www.kool.cz

KOOL BG OOD
Stefan Verkovich 3, 4000 Plovdiv, Bulharsko
kool@kool-bg.eu, www.kool-bg.eu