Desky z kamenné vlny ROCKWOOL umožňují jednoduché, rychlé a kvalitní provedení obou těchto variant. Pro řešení nadkrokevního zateplení, které nabízí atraktivní pohled na přiznanou dřevěnou konstrukci krovu, doporučuje společnost ROCKWOOL sytém TOPROCK sestávající ze speciálních nadkrokevních držáků a desek kamenné vlny ROCKWOOL.

Zateplení nad krokvemi systémem ­TOPROCK je ideální řešení pro ty, kdo se chtějí kochat krásou přiznané dřevěné konstrukce krovu. Minimalizuje tepelné mosty a ocení ho i ti, kdo nemají prostoru nazbyt a potřebují počítat s každým centimetrem plochy. Toto řešení totiž umožňuje využít celý prostor podkroví bez nutnosti snižování podhledů v interiéru.

Z hlediska konkrétního řešení udává minimální možný sklon střechy výrobce zvolené střešní krytiny. Minimální sklon střechy s nadkrokevním zateplením systémem TOPROCK může být 5°, maximální 90°. Statické posouzení bylo provedeno pro sklony střech od 5° do 60°. Jiné sklony střechy je nutno staticky posoudit individuálně. Pro zatížení střešní konstrukce bylo bráno v úvahu zatížení vlastní tíhou, zatížení sněhem a zatížení větrem. Pro všechny sklony bylo uvažováno s namáháním spojovacích prvků.

V případě využití nadkrokevního zateplení je nutné vybudovat nad původními krokvemi bednění a konstrukci pomocných krokví se speciálními kovovými držáky TOPROCK. Součástí střešního pláště je parozábrana položená na bednění. Následuje izolace z kamenné vlny ROCKWOOL položená ve dvou vrstvách. Další vrstvu tvoří difuzně-otevřená hydroizolace, kontralatě pro upevnění střešní krytiny a samotná střešní krytina.

Základ pro nadkrokevní zateplení tvoří bednění o minimální tloušťce 20 – 25 mm, které může být tvořeno jednostranně hoblovanými palubkami, OSB deskami atd. Na toto bednění je položena parozábrana o rd > 100 m. Parozábrana ochraňuje bednění před deštěm do doby pokládky tepelné izolace a zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru do tepelné izolace. Protože po parozábraně se bude při montáži zateplení chodit, je třeba zvolit odpovídající druh. V dalším kroku se na parozábranu v místě krokví připevní pomocí pozinkovaných kroužkových hřebů, nebo vrutů nadkrokevní držák TOPROCK ve vzdálenostech daných statickým výpočtem. Na horní část držáku se uloží přídavné krokve.

Šířka přídavné krokve je 60 mm a je dána rozměrem držáku. Výška přídavné krokve se volí v závislosti na tloušťce přídavné vrstvy izolace. Pro tloušťku tepelné izolace 200–240 mm je k dispozici menší držák o výšce 120 mm, kde bude výška přídavné krokve 80–120 mm (v závislosti na celkové tloušťce izolace). V tomto případě se vkládá ­izolace ROCKTON ve dvou vrstvách o tloušťce 120 mm + 80 až 120 mm. Pro tloušťku tepelné izolace 240–300 mm je určen vyšší držák výšky 180 mm, kde bude výška přídavné krokve 60–120 mm, opět v závislosti na celkové tloušťce izolace. Zde se vkládá izolace ROCKTON ve dvou vrstvách o tloušťce 180 mm + 60 až 120 mm. Izolace přitom musí vždy zcela přesáhnout samotné držáky.

Desky ROCKTON přitom tvoří ideální řešení pro tento typ zateplení. Jsou vodoodpudivé a odolné proti vzdušné vlhkosti. Svými vlastnostmi přispívají k dosažení energeticky úsporného standardu bydlení. Součinitel tepelné vodivosti činí 0,035 W.m-1.K-1. Desky Rockton jsou dostupné v tloušťkách od 40 do 200 mm a lze je pořídit ve standardním rozměru 1 000 x 610 mm. Protože jsou poloměkké a lehké, umožňují jednoduchou a snadnou manipulaci při zateplování.

Samotnou izolaci je třeba položit minimálně ve dvou vrstvách, přičemž jednotlivé vrstvy se ukládají na tzv. „dvojitou vazbu“. Při vlastní realizaci je nutné pamatovat na to, že izolace musí přes čelní a boční obvodové zdivo přesahovat minimálně dvě tloušťky izolace.

Po vložení tepelné izolace se na přídavné krokve položí souběžně s okapem difuzně otevřená pojistná hydroizolace, která zabraňuje zatečení vody do tepelné izolace a umožňuje prostup případné vlhkosti z tepelné izolace do provětrávané mezery pod krytinou. Následně se na přídavné krokve připevní kontralatě a na ně se již pokládají latě nebo bednění pro střešní krytinu.

Více informací naleznete na www.rockwool.cz.