Parkovací dům podle návrhu studia re: architekti vyrostl nad plochou, která v poslední době sloužila jako parkoviště a veřejná zeleň, dřív ale patřila do areálu Výzkumného ústavu textilních strojů. Liberecký kraj jeho zchátralé budovy odkoupil, opravil a teď slouží podnikatelskému inkubátoru. Revitalizaci brownfieldu v dolním centru Liberce v další etapě završí vybudování parku a náplavky u Lužické Nisy. Průhledná šestipodlažní parkovací budova s  obdélníkovým půdorysem o  rozměrech zhruba 35 × 42 m má dva vjezdy a výjezdy – jeden zdola od obchodního centra Forum, druhý ve čtvrtém nadzemním podlaží z Náchodské ulice. Stojí totiž ve svahu, v terénním zářezu a celá její spodní část v kontaktu s terénem je provedena jako bílá vana. Nosnou konstrukci objektu tvoří kombinovaný systém ocelových sloupů s železobetonovými stěnami kolem komunikačního jádra. Stropy s celkovou tloušťkou 160 mm uzavřela monolitická železobetonová zálivka prefabrikovaných filigránových desek uložených na horním líci ocelových nosníků. Jsou nejen pevné, ale i pružné a dobře vyhovují dynamickému zatížení od projíždějících aut. Plochá střecha se už na jaře zazelená rozchodníky, trávami a bylinami. „Stavbu, na  které nám se silnoproudými rozvody pomáhali kolegové z divize 8 Metrostavu, jsme ukončili 10. prosince. Odpovídali jsme zejména za řízení zakázky a ekonomiku, stavební část převážně vedl partner ve sdružení z firmy OHLA ŽS. Výběr subdodavatelů jsme prováděli společně,“ říká Ing. Oczadly. A doplňuje: „Neobvyklé konstrukční řešení stropů, které vyžadovalo součinnost tří různých profesí, bylo velmi náročné z hlediska časové koordinace a optimalizace technických možností, protože jsme museli dodržet harmonogram. Stavba byla logisticky složitá – probíhala v centru města, navíc v těsné blízkosti sídla investora, takže i pod dohledem jeho nejvyššího vedení.“

ZAJÍMAVÁ ŘEŠENÍ
Novinkou, se kterou se tým Ing. Marie Oczadly setkal, byla dodávka personalizovaného parkovacího systému, který bylo nutné naprogramovat podle specifických požadavků objednatele. Zajímavostí byl i požární obklad všech nosných ocelových prvků s finální povrchovou úpravou bezcementovou vnější omítkou. Konstrukce nového libereckého parkovacího domu je tak kompletně zakrytá a tím nerozeznatelná od obvyklých staveb tohoto druhu s železobetonovou kostrou. V místech, kde projekt po obvodu objektu z estetických důvodů požadoval monolitické betonové stěny, byl do bednění netradičně použit vlnitý plech, a stěny jsou proto vlnité (foto). Mimo samotný parkovací dům byly součástí zakázky i výstavba vnějšího schodiště s železobetonovou opěrnou stěnou, parkoviště na terénu a vybudování vsakovacích průlehů se zelení pro srážkovou vodu odváděnou z  nově vzniklých ploch.

Rozhovor s vedoucí projektu: https://pr.denik.cz/doporucujeme/verim-ze-zen-na-vedoucich-pozicich-ve-stavebnictvi-bude-pribyvat-rika-inzenyrk-2.html


zdroj: Noviny Metrostav