... firem Metrostav DIZ jako lídr sdružení a dále firmy OHLA ŽS a AVERS. Vedoucím společného realizačního týmu je Ing. Miroslav Kšír z Metrostavu DIZ. Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, jaké důvody vedly investora k rozhodnutí o zahájení rekonstrukce. Ten k tomu říká:

„Byl to zejména žalostný a po všech stránkách ­nevyhovující technický stav budovy. Kupříkladu stropní trámy a prkna záklopů zastřešení budovy byly napadeny dřevokaznými houbami, což nevyhovovalo požadavkům ani na stávající statické zatížení. Stavební průzkum dále prokázal vysokou vlhkost nosného zdiva objektu a nefunkčnost svislých i vodorovných ­hydroizolací či značné poškození omítek ­vlivem dlouhodobého zatékání. Zcela nevyhovující dnešním potřebám bylo také dispoziční uspořádání vnitřních prostor budovy, kde v minulosti vznikla celá řada nesystémových úprav. Vysoký stupeň zanedbanosti pak vykazovalo technické vybavení objektu. Za hranicí své životnosti byly veškeré rozvody instalací, vzduchotechniky a obvodový plášť budovy ani zdaleka nevyhovoval současným požadavkům na energetickou náročnost.“

Kdy jste stavbu ­zahájili a čím práce na rekonstrukci odstartovaly?
Práce jsme zahájili v závěru dubna 2021 převzetím staveniště a realizací přípravných prací. Následně jsme vytvořili zásobovací koridory a zahájili jsme první z celkem 11 pracovních záběrů rekonstrukce. Jako první se na řadu dostaly bourací práce. Nicméně z důvodu nutnosti zachování plného chodu nádraží jsme museli vybouranou suť transportovat ručně v průběhu noci na určené skládky.

Co je hlavním předmětem rekonstrukce?
Hlavním předmětem rekonstrukce je celková obnova památkově chráněné výpravní budovy z roku 1908. To zahrnuje především opravu střešního a obvodového pláště a dále úpravy vnitřních prostor v přízemí a patře odbavovací haly, čímž dojde ke zlepšení služeb pro cestující. Komplexní přestavbou právě prochází i horní hala, která bude sloužit jako otevřený čekárenský prostor v podobě obchodní pasáže s komerčními jednotkami po obou stranách. Snadnější ­překonání výškového rozdílu mezi ­hlavní a horní halou zajistí ­eskalátory a výtahy. Provedena byla také přestavba veřejných WC včetně zajištění bezbariérového přístupu na ně. Hlavní hala bude mít nové komplexní osvětlení a kamery s přímým dohledem. Součástí orientačního a informačního systému budou hlasové majáčky pro nevidomé a indukční smyčky pro sluchově postižené. Dokončovány jsou také nová střecha a fasáda objektu. To vše s důrazem na jeho památkovou ochranu. Důležitou součástí rekonstrukce pak je výměna všech vnitřních rozvodů i oken a dveří, což zajistí budově nižší energetickou náročnost. Dále dojde k vytvoření administrativně-provozního zázemí složek Správy železnic a dopravců včetně úprav ve vyšších patrech.


Jaké práce vás nejvíce zaměstnávaly v období prázdnin?
V průběhu července to byly práce zejména na barevné výmalbě spodní haly, která jí vrátí původní vzory i barvy. Interiér haly je nyní laděn do tlumenějších odstínů pískové a kávové. Hala získala i bohatší výzdobu, protože do ní byly navráceny její původní zdobné prvky podle původního projektu z roku 1905. U schodiště do horní haly byly zachovány známé sochy hutníka a železničáře, které halu zdobily i v minulosti.

Na čem pracujete nyní?
Aktuálně dokončujeme měděné krytiny mansardových střech nad historickými sály a ­salónky. Provádíme práce na skladbě plochých střech nad 3. podlažím kanceláří okolo hlavní kopule, dokončujeme fasády západního průčelí a boků hlavní haly a pracujeme na výměnách portálových výplní otvorů nájemních jednotek v přednádraží včetně jejich fasád. Pokračují kompletace technických instalací a demontáže prostorového lešení interiéru hlavní haly (demontáže dokončíme v horizontu dvou týdnů). Po srpnovém vystěhování horní čekárenské haly probíhají intenzivně demontáže kompletní konstrukce střechy a přípravné práce pro uložení nových ocelových nosníků střechy. Na konci letošního roku dokončíme prostory pro veřejnost – zejména interiér hlavní haly a horní čekárenské haly včetně nových eskalátorů – kdy poté budou zpřístupněny veřejnosti.

V čem dle vašeho názoru spočívaly největší složitosti rekonstrukce?
Velmi složitých řešení si stavba vyžádala hned několik. V prvé řadě bych rád uvedl, že se jedná o náročnou rekonstrukci, která je prováděna za plného provozu výpravní budovy, jakožto dopravního uzlu, kterým projde denně přes 19 tis. cestujících. Další složitostí stavby pak byla nutnost vytvoření provizorních zázemí pro personál objednatele v průběhu stavby a jeho postupné stěhování do definitivních prostor, dle jejich dokončování. Objednatel nám na začátku předal staveniště (pracoviště) s cca dvěma stovkami lidí z provozního personálu umístěného v těchto prostorách. Dále to bylo zajištění vodorovné a svislé dopravy, což si vyžádalo umístění dvou věžových jeřábů, se kterými POV a ZOV vůbec neuvažovaly, a bez kterých byla rekonstrukce zcela nemyslitelná. Nemohu také neuvést, že rekonstrukce si vyžádala cca 200 nočních výluk pro kyvadlovou dopravu suti z pracovišť na mezideponie a návozy nových stavebních materiálů z těchto deponií na pracoviště. Denních úsekových výluk bylo 40.


Přinesla tato rekonstrukce i některá nová, technicky zajímavá řešení?
Mezi největší zajímavosti rozhodně patří použití střešní krytiny pro zastřešení kopule hlavní haly a západních věžiček z předzvětralé mědi v šablonách velikosti 300×300 mm, resp. 200×200 mm tak, aby odstín mědi byl stálý a v čase neměnný. Dále to bylo také použití velkého množství zdobných klempířských a pasířských prvků střech a fasád, nebo realizace obrovského rozsahu opatření proti holubům a dalšímu ptactvu.

Co je hlavním cílem rekonstrukce?
Cílem rekonstrukce je navrácení podoby nádraží tak, jak tomu bylo v době jeho vzniku. Kompletní úprava celého objektu v budoucnu umožní optimální využití jeho prostor a přispěje ke zvýšenému komfortu a větší bezpečnosti cestujících.

Na kdy je plánováno dokončení celé rekonstrukce?
Dokončení prací na rekonstrukci je aktuálně plánováno ke dni 28. 3. 2024. Dokončení celého díla včetně zkušebních provozů a kompletních dokladových částí je plánováno na konec září roku 2024.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek