První úsek rozšiřované komunikace má délku cca 5 km, druhý úsek je délky 8 km. Součástí stavby je i rekonstrukce a vybudování části nové okresní silnice v okolí obce Polom, která umožní průjezd vozidel bez dálniční známky. Na stavbě se nachází 13 mostních objektů, z nichž dva jsou přes hlavní železniční koridor Ostrava – Praha.

Výstavba musí být prováděna při zachování veřejného provozu alespoň v režimu 1 + 1, proto bylo nutné přistoupit k etapizaci výstavby:
-    Etapa 0: příprava území
-    Etapa 1: Rozšíření vozovky na kategorii D 25,5/120
-    Etapa 2: Rekonstrukce stávající vozovky
-    Etapa 3: Dokončující práce

Stavba se mimo jiné potýká s problémem nepřidělení výluk na železniční trati v termínech potřebných pro výstavbu, nebo řeší problematické nadměrné sedání podloží od přitížení násypem v rozšíření atd… Ve spolupráci s investorem a ostatními partnery ve výstavbě se však daří vznikající problémy konstruktivně řešit. V současné době je na prvním úseku zahájena 2. etapa výstavby a na druhém úseku se dokončuje 1. etapa.

Po dokončení díla dostane území bezpečnou a moderní dopravní stavbu zajištující tranzitní dopravu ve směru na Polsko. Nově vybudovaná dálnice tak nahradí velmi nebezpečnou silnici na Moravě přezdívanou „silnice smrti“.

Ing. Karel Strakoš - zástupce ředitele výstavby,
FIRESTA, rekonstrukce, stavby a.s.