Silnice I/62, nejníže položená komunikace v Česku, která spojuje Děčín s Hřenskem, prochází od loňska rozsáhlou rekonstrukcí. Jeden z opravovaných úseků v délce 3,4 kilometry vysoutěžil také Colas CZ.

Stavaři tu nejprve loni odfrézovali horní vrstvu páteřní komunikace, následně pak položili nový asfaltový kryt ACO 11. Celkem se jednalo o téměř 6 tisíc tun materiálu. Letos na jaře pak Colas CZ pokračoval pracemi na statickém zajištění komunikace pomocí pilot, mikropilot a železobetonové tížné stěny. Na stavbě se používaly piloty o průměru 30 cm, ocelové nosníky HEB 160 a výdřeva z fošen. Pro představu, jak masivní stěna byla: celková délka nosníků a pilotů dosáhla 228 metrů, dřevěné pažení má plochu 224 m2. Touto konstrukcí si stavaři vytvořili pracovní prostor pro osazení kotev o délce 9 až 12 metrů. Nakonec ještě tížná stěna dostala zvnějšku kamenný obklad.

Vzhledem k tomu, že silnice kopíruje tok Labe v úzkém koridoru, nebylo možné využít objízdnou trasu. „Stavělo se za plného provozu, který byl řízen semafory v jednom jízdním pruhu. Zabrat nám dala také logistika přepravy materiálů. Při tom všem jsme samozřejmě museli dbát na bezpečnost našich pracovníků i všech účastníků provozu,“ vysvětluje za Colas CZ Petr Balák, manažer Karlovarského regionu.

Nová komunikace bude sloužit nejen místním, ale především turistům, kteří stále častěji objevují krásy přírody Labských pískovců a Českosaského Švýcarska.