Nová automatická třídící linka je prozatím nejmodernější a jediná svého druhu na území ČR. Její unikátnost spočívá v tom, že není založena na ručním třídění, ale automatickém třídění odpadu. Chytré optické senzory totiž dokáží rozlišit různé druhy odpadů, ať již se jedná o plasty, papír nebo kov a navzájem je od sebe oddělit. Tím se stává proces mnohem rychlejší, efektivnější i přesnější. Zbrusu nový provoz byl vybudován v areálu městské společnosti SAKO Brno na Jedovnické ulici nedaleko městské spalovny.

Jak zmínil ve svém úvodním vystoupení premiér Petr Fiala, otevření nové automatické třídící linky je zásadním modernizačním krokem v přístupu k nakládání s odpady a příkladem budování cirkulární ekonomiky, kdy odpady budou opětovně využívány jako surovina k další výrobě. Zmínil také, klíčovou roli Státního fondu životního prostředí, který na výstavbu této linky poskytl dotaci.

Ministr Hladík ve svém příspěvku ocenil vynikající schopnosti nové technologie, která dokáže až s 95% přesností roztřídit až čtyřikrát větší množství odpadu na jednotlivé druhy, než tomu bylo v případě ručního třídění. Zmínil také, že nová linka bude sloužit nejen samotnému Brnu, ale i dalším oblastem Jihomoravského kraje. Dále řekl, že nové dotřiďovací lince v Brně určitě patří historické prvenství, nicméně již nyní se počítá s tím, že brzy přibydou podobné linky v dalších velkých městech. Nejdříve v Praze, Ostravě a následně se počítá s vybudováním celkem 20-ti takovýchto moderních provozů po celém území ČR.

Primátorka Vaňková ve svém proslovu k přítomným ocenila rychlost výstavby linky, která netrvala ani rok a již po devíti měsících byl zahájen zkušební provoz jednotlivých dílčích úseků linky. To ještě více přispělo k operativnímu využití celé investice.

A co říci závěrem?

Nová dotřiďovací linka v areálu městské společnosti SAKO Brno výrazně přispěje k modernímu nakládání s odpady nejen v Brně, ale na území celého Jihomoravského kraje. Díky vyšší kapacitě dokáže zpracovat a roztřídit až čtyřikrát více odpadu, než tomu bylo v minulosti. Významnou měrou k této veskrze zdařilé investici přispěli i stavbaři ze společnosti Metrostav DIZ, a.s.

Ivo Románek